Wsparcie techniczne

Szybko reagujące, zorientowane na działanie, stale aktywne wsparcie techniczne — Dostępne zawsze, gdy go potrzebujesz

Szybkie i niezawodne wsparcie techniczne pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze, utrzymać ciągłość operacji oraz zapewnić pewniejsze wsparcie swoim własnym klientom. Są to nieocenione korzyści w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. 

Firma Dematic zapewnia wsparcie techniczne dla systemów automatyki w zakładach produkcyjnych, magazynach oraz centrach dystrybucji. Nasi specjaliści ds. wsparcia technicznego są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, zapewniając pomoc w zakresie oprogramowania, sprzętu i ogólnego wsparcia operacyjnego, aby pomóc Ci:

 • Zmaksymalizować dostępność/nieprzerwany czas pracy systemu
 • Zminimalizować czas potrzebny na zdiagnozowanie problemów i usterek
 • Zminimalizować czas potrzebny na naprawę
 • Wspierać Twoje codzienne cele operacyjne

Dane kontaktowe

Serwis Polska

Tel.: +48 609 505 711
Zamówienie części online: webshop.dematic.eu
E-mail: info.cs@dematic.com

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby klientów ewoluują w trakcie cyklu życia systemu, a każdy klient ma inne harmonogramy zmian, tolerancję na ryzyko, umiejętności, zasoby siły roboczej do wykorzystania oraz inne unikalne cechy.

Centrum monitorowania i reagowania Dematic to centrum dowodzenia wsparciem dla całego oprogramowania, infrastruktury, elementów sterujących, automatyki i mechatroniki w zakładach klienta.

Nasz zespół wsparcia technicznego jest dostępny pod telefonem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Obsługuje on pilne przypadki zdalnego wsparcia technicznego, rutynowe konsultacje techniczne oraz udziela porad operacyjnych. Zespół wsparcia technicznego zdiagnozuje i rozwiąże problemy, które mogą wystąpić podczas działania systemu. Jeśli problemu nie da się szybko rozwiązać w trakcie konsultacji telefonicznej, wtedy na miejsce może zostać wysłany lokalny technik terenowy.

 • Technicy z firmy Dematic są gotowi do usunięcia wszelkich problemów związanych z nieprawidłowym działaniem systemu. 
 • W zależności od wagi problemu, formalny proces eskalacji angażuje coraz większe zasoby i zwiększa widoczność, aż do momentu, gdy zautomatyzowany system transportu materiałów będzie działał prawidłowo.
 • Systemy śledzenia monitorują każde połączenie, rejestrują wszystkie czynności, a także raportują o rozwiązaniach i pierwotnych przyczynach oraz udzielają porad na przyszłość.

Zdalne monitorowanie i diagnostyka to działający w czasie rzeczywistym program zdalnego monitorowania, który usprawnia wsparcie systemu dzięki narzędziom predykcyjnym i diagnostycznym, aby zmaksymalizować wydajność oraz dostępność systemu. Używając oprogramowania do zdalnego monitorowania Twojego systemu, technicy Dematic precyzyjnie wskażą miejsca, gdzie ich prewencyjne działanie może zapobiec potencjalnemu obniżeniu wydajności systemu.

Serwis może monitorować Twoją bazę danych, architekturę serwera, elementy sterujące, skanery i/lub aplikacje. Daje on również wgląd w stan Twojej infrastruktury informatycznej oraz wspiera strategie konserwacji prewencyjnej. Znajdziesz w nim także powiadomienia zawierające zalecenia dalszych działań.

Bazy danych aplikacji i infrastruktura pomocnicza dostarczają natychmiastowe odpowiedzi celem wsparcia Twoich systemów automatyki. Firma Dematic zapewnia wsparcie w zakresie infrastruktury informatycznej i technologii operacyjnej, aby pomóc Twojemu systemowi w zaadaptowaniu się do codziennych wymagań dotyczących wolumenu i zdolności produkcyjnych. 

Usługi w zakresie baz danych zapewniają ciągłe monitorowanie produkcyjnych baz danych oraz gwarantują ich bezpieczeństwo, w tym wydajności funkcjonalnej baz danych, analizy/regulacji, a także walidacji kopii zapasowych oraz odzyskiwania baz danych:

 • Wsparcie w zakresie infrastruktury: monitorowanie sieci, serwera, obszarów pamięci masowej i możliwości uzgadniania pomiędzy systemami, sprzętem oraz oprogramowaniem wraz z okresowym raportowaniem
 • Zarządzanie serwerami: zapewnia konserwację (monitorowanie wydajności, kondycji sieci, ogólne administrowanie użytkownikami) oprogramowania (systemu operacyjnego, baz danych oraz stron trzecich) zainstalowanego na serwerach Dematic.

Proces łatania oprogramowania/systemu operacyjnego informuje o poprawkach, dodatkach typu service pack oraz odpowiednich aktualizacjach Twoich aplikacji i rozwiązań Dematic. Sprawdza on kompatybilność nowo wydanych łatek systemowych i aktualizacji systemów operacyjnych, baz danych oraz wsparcia antywirusowego. Firma Dematic może również wykonać zatwierdzone i odpowiednie aktualizacje Twoich systemów operacyjnych i baz danych, na których działają nasze rozwiązania. 

Wsparcie ciągłości to bieżąca usługa, która zapewnia pełną funkcjonalność komponentów wysokiej dostępności zainstalowanych w Twoim zakładzie. Obejmuje ono coroczny test odzyskiwania danych po usterce środowiska serwerowego Dematic, ogólne wsparcie ciągłości działania, konserwację infrastruktury odzyskiwania danych po usterce, przegląd dokumentacji oraz zaktualizowane procesy i infrastrukturę odzyskiwania danych po usterce.

Wspierane technologie

Poniżej wyszczególniono kilka ogólnych obszarów oraz rodzajów technologii wspieranych w ramach Serwisu Dematic:

 • Oprogramowanie systemu gospodarki magazynowej (WMS)
 • Oprogramowanie systemu obsługi magazynowej (WES)
 • Oprogramowanie systemu sterowania magazynem (WMS)
 • Elementy sterujące, czujniki, skanery, urządzenia IIoT
 • Programowalne sterowniki logiczne (PLC)
 • Sterowniki sortowania
 • Elementy sterujące systemów Pick-to-light, Put-to-light oraz oprogramowanie
 • Elementy sterujące technologii głosowej oraz oprogramowanie

Telefoniczne centrum wsparcia technicznego firmy Dematic jest zawsze gotowe do udzielenia pomocy specjalistom ds. łańcucha dostaw, bez względu na markę i model używanej przez Ciebie technologii.

Nasz zespół posiada zasoby i narzędzia niezbędne, aby zapewnić wyjątkowe wsparcie zawsze, gdy potrzebują tego nasi klienci.

Talent

Ani operatorzy, ani usługi zewnętrzne, a właśnie technolodzy Dematic są gotowi do rozwiązywania problemów klientów.

Pilność

W zależności od wagi problemu, formalny proces eskalacji angażuje coraz większe zasoby i zwiększa widoczność, aż do momentu pełnej satysfakcji klienta.

Narzędzia

Współczesne systemy śledzenia monitorują każde połączenie, rejestrują wszystkie czynności, a także raportują o rozwiązaniach i pierwotnych przyczynach oraz udzielają porad na przyszłość.

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby klientów ewoluują w trakcie cyklu życia systemu, a każdy klient ma inne harmonogramy zmian, tolerancję na ryzyko, umiejętności, zasoby siły roboczej do wykorzystania oraz inne unikalne cechy.

Dlatego właśnie nasz proces wsparcia zaczyna się od rozmowy z klientami, abyśmy mogli zrozumieć ich potrzeby oraz kulturę pracy przed zaoferowaniem rozwiązań w zakresie wsparcia.

Nasze cele w zakresie wsparcia klienta są proste — zapewnić naszym klientom najwyższy możliwy czas nieprzerwanej pracy, najniższe koszty cyklu życia oraz wymierne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), by zagwarantować ich zadowolenie.

Zaczynajmy

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a nasi eksperci wskażą Ci właściwą drogę.

Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas:
+48 609 505 711