Modernizacje i ulepszenia łańcucha dostaw

Zoptymalizuj swój łańcuch dostaw poprzez maksymalizację wydajności istniejącej automatyzacji, aby przewyższyć aktualne wymagania operacyjne

Czy doświadczasz któregoś z tych problemów właśnie teraz?

 • Zmieniają się Twoje wymagania operacyjne.
 • Twoja automatyzacja wymaga przebudowy.
 • Twoje dotychczasowe systemy są zużyte i nie nadają się do użytku.
 • Twoje istniejące rozwiązania technologiczne nie są w stanie dostosować się do dzisiejszych wymagań.
 • Twoje oprogramowania wykonawcze i sterujące nie są już obsługiwane.
 • Nie możesz znaleźć części zamiennych do starszych technologii mechatronicznych i wyposażenia sterującego.
 • Twoja firma nie nadąża za konkurencją w zakresie technologii.

Jeśli któryś z tych problemów jest Ci bliski, modernizacje i ulepszenia firmy Dematic mogą poprawić wydajność istniejących zautomatyzowanych systemów do obsługi materiałów. 

Wykorzystując nową mechatroniczną automatyzację, sterowanie i oprogramowanie optymalizujące wydajność systemu, pomożemy Ci sprostać nowym wymaganiom i zastąpić przestarzałą, nie nadającą się do użytku technologię. Poznaj możliwości optymalizacji magazynu dzięki modernizacjom i ulepszeniom, które znacząco poprawiają efektywność operacyjną. 

Aktualizacja oprogramowania magazynowego i systemów sterowania

Usprawnij zarządzanie wydajnością w czasie rzeczywistym oraz funkcje kontroli nadzorczej i gromadzenia danych (SCADA), wdrażając najnowsze wersje oprogramowania systemu realizacji obsługi magazynowej (Warehouse Execution System — WES), systemy kontroli magazynowej (Warehouse Control System — WCS) i elementów sterujących. Dematic może również zastąpić istniejące systemy oprogramowaniem i sterownikami intralogistycznymi nowej generacji

Zmodernizuj swój zautomatyzowany system do obsługi materiałów do aktualnej wersji oprogramowania systemu zarządzania wyposażeniem (Equipment Management System — EMS). Oprogramowanie Dematic EMS w wersji 9.5 i 9.6 nie będzie już wspierane.

Oprogramowanie Dematic EMS w wersji 9.8.19 obsługuje system Microsoft Windows Server 2019 i umożliwia rozszerzone wielowarstwowe funkcje zabezpieczeń w zakresie kontrolowanego dostępu uprzywilejowanego, ochrony maszyn wirtualnych oraz zaawansowanej ochrony przed wirusami i zagrożeniami ze strony złośliwego oprogramowania. Wersja 9.8.19 obsługuje MS SQL 2019 z takimi korzyściami, jak lepsza praca bazy danych, inteligentne przetwarzanie zapytań oraz ulepszone wbudowane zabezpieczenia do klasyfikacji i ochrony danych. Zgodność z najnowszymi narzędziami programistycznymi umożliwia udoskonalenie interfejsu użytkownika, zwiększenie wydajności aplikacji i łatwiejsze rozwiązywanie problemów.

Arkusz informacyjny

Oprogramowanie do systemu zarządzania wyposażeniem (Equipment Management System — EMS)

Dematic EMS to oprogramowanie, które steruje i synchronizuje automatyzacją obsługi materiałów, zapasami i przepływem pracy w czterech ścianach zakładu produkcyjnego lub dystrybucyjnego. 


Modernizacje sortowania

Przebuduj i zmodernizuj swoje sortery, wprowadzając nowe ulepszenia i elementy sterujące, które poprawiają wydajność, wydłużają czas pracy sorterów i minimalizują konieczność konserwacji.

Sortery typu Shoe i Crosbelt firmy Dematic mogą zostać zmodernizowane do nowej generacji sterownika sortowania. Jest to urządzenie sterujące maszyną, które przetwarza dane wejściowe i wyjściowe w celu efektywnego działania podsystemu sortowania; sterownik sortowania zarządza wprowadzaniem, skanowaniem i sortowaniem. Modernizacja sterownika sortowania pozwala zwiększyć wydajność sortownika, zapewnić długi czas pracy systemu oraz wprowadzić nowoczesne zabezpieczenia danych.

Ocena optymalizacji i szkolenie techniczne Dematic pomogą zoptymalizować wydajność systemu i zespołu.

Dematic oferuje usługi optymalizacji magazynu i ściśle współpracuje z klientem, proponując rozwój systemu i praktyczne rozwiązania w celu optymalizacji procesów systemowych.

Dematic oferuje dwa programy wsparcia w celu maksymalizacji wydajności systemów intralogistycznych: Oceny optymalizacji oraz Szkolenie techniczne.

Program Oceny optymalizacji, składający się z wielu modułów oceny, można wdrożyć jednorazowo jako część kompleksowego przeglądu całościowego lub wybrać poszczególne moduły w zależności od wymagań firmy.

Jest to usługa audytu, która ocenia ogólną wydajność systemu. Ocena operacyjna wykorzystuje metodologię inżynierii przemysłowej podczas obserwacji, gromadzenia informacji, rozpoznawania problemów, analizowania danych i formułowania zaleceń. Ponieważ istniejące ustawienia projektowe systemu mogą nie mieć zastosowania, ocena skupia się na działaniu systemu w odniesieniu do bieżących wymagań i profili aktywności.

Niezależnie od tego, czy chcesz przeprowadzić całościową analizę procesów od odbioru do wysyłki, czy też skupić się na konkretnych obszarach operacyjnych, takich jak kompletacja zamówień czy wysyłka, ocena operacyjna uwzględnia takie wskaźniki, jak przepustowość systemu, zarządzanie lokalizacją zapasów, wydajność pracy, wykorzystanie przestrzeni, czas przetwarzania, dokładność zapasów, dokładność zamówień oraz wydajność systemu w okresach największego i najmniejszego natężenia ruchu. Po zakończeniu oceny otrzymasz raport podsumowujący ustalenia i zalecenia dotyczące usprawnień operacyjnych.

Kluczowe czynniki i korzyści

 • Poznaj aktualny stan wydajności systemu intralogistycznego w Twojej firmie
 • Zapoznaj się z ustawieniami systemu i wpływem dostosowania do bardziej odpowiednich ustawień
 • Zidentyfikuj niedociągnięcia pomiędzy obecnymi działaniami a najlepszymi praktykami
 • Dowiedz się o potencjalnych ulepszeniach systemu
 • Przeanalizuj menu opcji do rozważenia, w tym wpływ, koszt i zakres
 • Uzyskaj rekomendacje dotyczące zmian w systemie, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom Twojej działalności
 • Zrozum, jak zwiększyć funkcjonalność, sprawność i przepustowość systemu
 • Odkryj nowe sposoby zrównoważenia zasobów, procesów i przepływów pracy
 • Poznaj sposoby na lepsze dostosowanie do wahań ilościowych
 • Uzyskaj informacje potrzebne do zbudowania solidniejszego i bardziej skalowalnego systemu

Automatyzacja intralogistyczna nie jest inwestycją typu „ustaw i zapomnij”. Dzięki proaktywnej ocenie, czy konieczne są poprawki, modyfikacje lub aktualizacje oprogramowania, Ocena oprogramowania i elementów sterowania daje kierownikom operacji kompleksowy obraz oprogramowania wykonawczego i elementów sterowania, które zarządzają automatyzacją intralogistyczną.

Ocena oprogramowania i elementów sterujących - ocena konfiguracji systemu oprogramowania utworzona oryginalnie plus wszelkie modyfikacje po wdrożeniu - obejmuje analizę bieżących wymagań dotyczących profili aktywności, przepustowości, czasu przetwarzania i wydajności w okresach szczytowych. Po zakończeniu oceny otrzymasz raport podsumowujący ustalenia i zalecenia dotyczące usprawnień operacyjnych.

Kluczowe czynniki i korzyści

 • Poznaj aktualny stan swojego oprogramowania do realizacji zleceń intralogistycznych
 • Odkryj aktualne ustawienia oprogramowania i wpływ zmian na nie
 • Zidentyfikuj luki w obecnym oprogramowaniu i elementach sterujących
 • Uzyskaj wgląd w potencjalne ulepszenia oprogramowania
 • Dowiedz się, które aktualizacje oprogramowania sprostają zmieniającym się wymaganiom Twojej działalności
 • Poznaj nowe opcje oprogramowania w celu zwiększenia funkcjonalności, sprawności i przepustowości systemu
 • Zastanów się nad nowym oprogramowaniem, które automatycznie przywraca równowagę zasobów i przepływów pracy
 • Zmniejsz ryzyko, rozważając aktualizacje, dzięki którym oprogramowanie będzie bardziej stabilne i niezawodne

Każdego roku organizacje tracą miliony dolarów z powodu przestojów spowodowanych reaktywnym podejściem działu IT, który koncentruje się na naprawianiu problemów, zamiast proaktywnie je identyfikować i rozwiązywać. Ocena infrastruktury oprogramowania, poprzez dokładne zbadanie oprogramowania aplikacji intralogistycznych, baz danych, serwerów i infrastruktury sterującej, zapewnia analizę aktualnego stanu oprogramowania wykonawczego, sieci technologii operacyjnych (OT) i elementów sterujących maszynami.

Ta proaktywna usługa pomaga kierownikom operacyjnym w określeniu poprawek, modyfikacji i aktualizacji, które pomogą utrzymać maksymalny czas pracy i wydajność systemu. Po przejrzeniu i zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie oprogramowania wykonawczego, infrastruktury cyfrowej i sieci - wszystkim tym zarządzają zdalnie specjaliści IT Dematic - otrzymasz ocenę podsumowującą ustalenia.

Kluczowe czynniki i korzyści

 • Poznaj aktualny stan infrastruktury IT, sieci intralogistycznych OT
 • Odkryj aktualne ustawienia oprogramowania i wpływ zmian
 • Zidentyfikuj luki w elementach sterujących i infrastrukturze oprogramowania
 • Uzyskaj wgląd w potencjalne ulepszenia
 • Zdobądź rekomendacje dotyczące aktualizacji w celu spełnienia zmieniających się wymagań
 • Poznaj nowe opcje infrastruktury
 • Rozważ nowe konfiguracje infrastruktury
 • Zmniejsz ryzyko, rozważając aktualizacje, które uczynią sieci IT i OT bardziej stabilnymi/niezawodnymi

Aby zapewnić optymalny czas pracy, zautomatyzowany sprzęt do obsługi materiałów musi być produktywny, wydajny, spójny i sprawny. Ocena automatyzacji obsługi materiałów zapewnia analizę stanu obecnego i ocenę przenośników Dematic, stanowisk roboczych, modułów kompletacji, sortowników, systemów ASRS i wahadeł. Ocena może również obejmować skanery, urządzenia do drukowania/nakładania, urządzenia zamykające pudła, wagi i inne produkty, które są częścią zintegrowanego systemu Dematic i są dostarczane przez firmę zewnętrzną.

Ocena automatyki obsługi materiałów to usługa proaktywna, która pomaga kierownikom określić wszelkie regulacje, modyfikacje, modernizacje i udoskonalone procedury konserwacyjne wymagane do utrzymania optymalnej wydajności. Ocena zawiera raport podsumowujący ustalenia oraz zalecenia dotyczące usprawnień.

Kluczowe czynniki i korzyści

 • Uzyskaj większą wartość z istniejącej automatyzacji
 • Dowiedz się, jakie ulepszenia mogą lub powinny być wdrożone
 • Odkryj ukryte problemy, które zmniejszają obecną efektywność
 • Zidentyfikuj zużyte elementy, które mogą ulec awarii w przyszłości
 • Zdefiniuj wymagane działania naprawcze
 • Znajdź wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem

Niektóre urządzenia mechatroniczne w Twoim zakładzie mogą wytwarzać niepotrzebny hałas, który może być niebezpieczny dla pracujących w pobliżu pracowników. Ocena akustyki - usługa audytu świadczona przez Dematic - analizuje rzeczywiste warunki akustyczne w zakładzie intralogistycznym. W ramach oceny dokonuje się pomiarów w celu uzyskania dokładnych danych na temat rzeczywistych poziomów dźwięku występujących podczas normalnego dnia pracy.

Ocena akustyczna skupia się na naukowym przedstawieniu aktualnych warunków związanych z poziomem i jakością dźwięku przy użyciu oprogramowania do modelowania i mapowania akustycznego. Wykorzystuje metody inżynierii przemysłowej do prowadzenia obserwacji, gromadzenia informacji, identyfikacji problemów, analizy danych i formułowania zaleceń.

Zabiegi w zakładzie i na systemach przenoszenia/sortowania

W obiektach można uzyskać znaczące obniżenie poziomu dźwięku, stosując metody absorpcji dźwięku w obiekcie oraz modernizując systemy transportu i sortowania.

Kluczowe czynniki i korzyści

 • Poznaj aktualny stan akustyki w zakładzie
 • Poznaj wszystkie elementy wpływające na akustykę
 • Zidentyfikuj kluczowe obszary wymagające izolacji akustycznej
 • Określ potencjalny wpływ modyfikacji w zakresie izolacji akustycznej
 • Przeanalizuj możliwości ograniczenia hałasu i poprawy akustyki, w tym wpływ i zakres

Automatyzacja odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw, pomagając firmom w rozwiązywaniu problemów związanych z niedoborem pracowników, optymalizacją procesów zarządzania zapasami i poprawą wydajności. Aby pomóc firmom w ocenie bezpieczeństwa pracowników w związku z automatyzacją wewnątrz logistyki, Ocena bezpieczeństwa przedstawia obszerny przegląd następujących pozycji:

Automatyzacja odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw, pomagając firmom w rozwiązywaniu problemów związanych z niedoborem pracowników, optymalizacją procesów zarządzania zapasami i poprawą wydajności. Aby pomóc firmom w ocenie bezpieczeństwa pracowników w związku z automatyzacją wewnątrz logistyki, Ocena bezpieczeństwa przedstawia obszerny przegląd następujących pozycji:

 • Aktualne kodeksy i przepisy bezpieczeństwa
 • Warunki ergonomiczne, takie jak komfort pracy i narażenie na hałas
 • Zadania związane z automatyzacją (np. dostęp, zasięg itp.)
 • Procedury związane z zadaniami na stanowisku pracy
 • Osłony sprzętu i tłumienie dźwięków
 • Łatwość obsługi paneli sterowania i ekranów oprogramowania
 • Wydajność operacyjna urządzeń mechanicznych
 • Bezpieczeństwo związane z elektronicznymi urządzeniami czujnikowymi i sterującymi
 • Elementy sterujące, przyciski i linki do zatrzymania awaryjnego
 • Bezpieczeństwo związane z procedurami konserwacyjnymi

Kluczowe czynniki i korzyści

 • Poznaj aktualny stan akustyki w zakładzie
 • Poznaj wszystkie elementy wpływające na akustykę
 • Zidentyfikuj kluczowe obszary wymagające izolacji akustycznej
 • Określ potencjalny wpływ modyfikacji w zakresie izolacji akustycznej
 • Przeanalizuj możliwości ograniczenia hałasu i poprawy akustyki, w tym wpływ i zakres

Jak działa Twój system?

Być może najwyższa pora na Ocenę optymalizacji, aby:

 • Ocenić obecny stan systemu
 • Uzyskać rekomendacje zwiększenia wydajności systemu

Program oceny optymalizacji obejmuje usługi analizy i oceny dla użytkowników istniejącej automatyzacji intralogistyki. Usługi te są oferowane, aby pomóc działom produkcji i dystrybucji w opracowaniu planu maksymalizacji wydajności systemu, dostosowania funkcjonalności do aktualnych wymagań, uaktualnienia/modernizacji oraz umożliwienia stosowania najlepszych praktyk.

Program oceny optymalizacji

Program oceny optymalizacji to seria usług analitycznych i ewaluacyjnych, które zapewniają działom produkcji i dystrybucji w opracowaniu plan maksymalizacji wydajności systemu, dostosowania funkcjonalności do aktualnych wymagań, uaktualnienia/modernizacji oraz wdrożenia najlepszych praktyk. 

Modernizacja kompletacji, magazynowania i transportu

Jeśli Twój system realizacji zamówień typu Pick-to-light lub Put-to-light jest nieefektywny z powodu zużycia, wieku lub zmiany wymagań operacyjnych, rozważ jego wymianę na technologię Pick-to-light nowej generacji, projekt systemu i oprogramowanie. Zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji i wymień wyświetlacze miejsc przechowywania, kolorowe wyświetlacze placów magazynowych, szyny zasilające, porty komunikacyjne, sterowniki. W efekcie uzyskasz dłuższy czas pracy, większą niezawodność i lepszą wydajność systemu.

Jeśli Twój system realizacji zamówień sterowany głosem jest nieefektywny ze względu na zmieniające się wymagania operacyjne, wiek lub zużycie, rozważ zastąpienie go technologią nowej generacji. Zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji i wymień istniejące urządzenia głosowe, aby uzyskać dłuższy czas pracy, większą niezawodność i lepszą wydajność systemu.

Zaczynajmy

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a nasi eksperci wskażą Ci właściwą drogę.

Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas:
+48 609 505 711