• About

Polityka prywatności dla kandydatów

29 sierpnia 2022

Dematic informacja o ochronie prywatności osoby ubiegającej się o pracę

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych określa, w jaki sposób Dematic Group Limited oraz wszystkie powiązane z nami spółki zależne i stowarzyszone na całym świecie (zwane łącznie "Dematic" lub "my") wykorzystują i chronią Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane, które zbieramy

Jeśli ubiegasz się o pracę u nas, będziemy zbierać, wykorzystywać i przechowywać Twoje dane osobowe. W zakresie dozwolonym przez prawo może to obejmować:

Dane, które nam dostarczasz

 • dane kontaktowe (nazwisko, adres, numery telefonów, e-mail, itp.);
 • dane dotyczące kwalifikacji (takie jak CV, życiorys, list motywacyjny, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, transkrypty);
 • informacje dotyczące aplikacji (takie jak oczekiwany dochód, rodzaj poszukiwanej pracy, dostępność, referencje);
 • dane identyfikacyjne (takie jak numer paszportu, obywatelstwo i miejsce zamieszkania, rządowe numery identyfikacyjne (np. numer ubezpieczenia społecznego), status imigracyjny; oraz
 • wszelkie inne dane, które nam Państwo przekazują, w tym wszelką korespondencję pomiędzy Państwem a Dematic wymienianą podczas procesu aplikacyjnego.

Dane z innych źródeł: możemy również uzyskać dane o użytkowniku z innych źródeł, takich jak firmy rekrutacyjne, firmy zajmujące się badaniem rynku, targi pracy, osoby polecone, dostawcy weryfikacji tożsamości [oraz informacje dostępne w Internecie i na stronach internetowych osób trzecich, w tym LinkedIn, Twitter, osoby polecone]. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na weryfikację danych i/lub w przypadkach dozwolonych przez prawo, możemy również gromadzić dane dotyczące rejestracji zawodowej, sankcji w organach zawodowych, kontroli finansowej lub wyroków skazujących.

Automatycznie zbierane informacje: Gdy użytkownik składa wniosek za pomocą portalu aplikacji na naszej stronie internetowej, możemy zbierać informacje z komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia. Obejmują one między innymi dane dotyczące stron, do których użytkownik uzyskuje dostęp, oraz informacje takie jak adres IP komputera, identyfikatory urządzeń, system operacyjny, lokalizacja, sieć komórkowa, standardowe dane dziennika internetowego, typ przeglądarki oraz ruch na i z naszej witryny.

Cele i podstawy prawne

Dematic może uzyskać dostęp, wykorzystywać i przechowywać Państwa dane osobowe z powodów podanych poniżej:

 • Tam, gdzie jest to konieczne dla Dematic, aby przejrzeć i ocenić Twoją aplikację o zatrudnienie, w tym:
  • ocenę swoich umiejętności i zainteresowania możliwościami kariery w Dematic;
  • rozpatrzenie twojej aplikacji;
  • analizowanie twoich kwalifikacji;
  • weryfikację tożsamości kandydata i jego uprawnień do zatrudnienia; oraz
  • komunikowanie się z Tobą na temat Twojej aplikacji, odpowiadanie na Twoje pytania i planowanie rozmów kwalifikacyjnych.
 • Tam, gdzie jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy Dematic, wymienione poniżej, oraz tam, gdzie nasze interesy nie są nadrzędne w stosunku do Państwa praw do ochrony danych osobowych, w tym:
  • ochrona naszych uzasadnionych interesów biznesowych i praw prawnych, takich jak wykorzystanie w związku z roszczeniami prawnymi, zgodnością, celami regulacyjnymi, audytowymi, dochodzeniowymi i dyscyplinarnymi (w tym ujawnienie takich informacji w związku z procesem sądowym lub postępowaniem sądowym) oraz innymi wymogami w zakresie etyki i sprawozdawczości zgodności; oraz 
  • utrzymanie bezpieczeństwa i integralności naszych obiektów, sprzętu i platform elektronicznych, takich jak administrowanie prawami dostępu, monitorowanie zgodności z protokołami firmowymi, a tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo lokalne i zgodnie z odpowiednimi zasadami, prowadzenie dochodzeń i działań dyscyplinarnych.
 • Tam, gdzie jest to konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego.
 •  
  • Ujawnienie informacji organom ścigania lub w związku z roszczeniami prawnymi, lub w celach regulacyjnych (w tym ujawnienie takich informacji w związku z procesem sądowym lub postępowaniem sądowym).
 • Tam, gdzie wyraziłeś zgodę.
 •  
  • Na przykład, możemy poprosić Cię o zgodę na przeprowadzenie kryminalnej kontroli przeszłości.

Ujawnianie informacji stronom trzecim

Jeśli jest to konieczne dla celów biznesowych, możemy udostępniać dane osobowe KION Group AG oraz jej bezpośrednim i/lub pośrednim spółkom zależnym, w tym między innymi spółkom powiązanym z Dematic.

Dane osobowe mogą być udostępniane władzom państwowym i/lub organom ścigania, jeśli jest to wymagane dla powyższych celów, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to wymagane dla ochrony uzasadnionych interesów Dematic zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane osobowe mogą być również udostępniane usługodawcom zewnętrznym, którzy będą je przetwarzać w imieniu Dematic do wyżej wymienionych celów.

W przypadku sprzedaży lub integracji Dematic z innym przedsiębiorstwem, Państwa dane mogą zostać ujawnione doradcom Dematic oraz każdemu doradcy potencjalnego nabywcy i przekazane nowym właścicielom przedsiębiorstwa.

Przechowywanie danych użytkownika

Przechowujemy Twoje dane osobowe w formie, która identyfikuje Cię nie dłużej niż jest to konieczne do celów niezbędnych do złożenia wniosku. Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, podane informacje mogą zostać zachowane dla celów związanych z zatrudnieniem. Jeśli nie zostanie ono rozpatrzone pozytywnie, dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez rozsądny okres czasu, tak abyśmy mogli uwzględnić go na innych stanowiskach, które mogą być dla niego interesujące, chyba że użytkownik zaznaczy, że nie życzy sobie tego.

Korzystanie z ciasteczek

Używamy plików cookie do zbierania informacji o Twoich preferencjach online. Pliki cookie są małymi fragmentami informacji przesyłanymi przez serwer WWW do przeglądarki internetowej, które pozwalają na unikalną identyfikację przeglądarki na każdej stronie.

Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące kategorie plików cookie:

[Kategoria 1: Ściśle niezbędne Ciasteczka

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookie, usługi, o które prosiłeś, takie jak zapamiętywanie danych logowania, nie mogą być świadczone.]

[Kategoria 2: Ciasteczka wydajnościowe

Te pliki cookie gromadzą anonimowe informacje o tym, jak ludzie korzystają z naszej strony internetowej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób klienci przychodzą na naszą stronę, przeglądają ją lub korzystają z niej, a także aby wskazać obszary, w których możemy dokonać ulepszeń, takie jak nawigacja. Dane przechowywane przez te pliki cookie nigdy nie pokazują danych osobowych, na podstawie których można ustalić tożsamość użytkownika.]

[Kategoria 3: Funkcjonalność Ciasteczka

Te pliki cookie pamiętają wybory dokonywane przez użytkownika, takie jak kraj, z którego odwiedził naszą stronę, język i parametry wyszukiwania. Można je następnie wykorzystać, aby zapewnić Ci doświadczenie bardziej odpowiednie do Twoich wyborów i sprawić, że wizyty na naszej stronie będą bardziej dopasowane i przyjemne. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimowe i nie pozwalają na śledzenie aktywności użytkownika na innych stronach internetowych.]

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie: www.allaboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu, która zawiera dalsze informacje na temat reklamy behawioralnej i prywatności w Internecie.

Twoje wybory i prawa

Dla pracowników w Unii Europejskiej

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, powinieneś skontaktować się z Norbert Moeren.

Masz prawo poprosić Dematic o poprawienie, zablokowanie lub ograniczenie dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienie i usunięcie. Możesz również "przenieść" swoje dane osobowe (tzn. poprosić nas o przekazanie ich w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym maszynowo formacie oraz o przekazanie ich bezpośrednio do innej organizacji). Masz prawo do żądania dalszych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

W pewnych okolicznościach możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, a jeśli poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych, możesz wycofać tę zgodę.

Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w możliwie najkrótszym czasie, a ewentualne opóźnienia zostaną ograniczone do minimum. W żadnym wypadku nie przekroczymy ustawowego terminu.

Istnieją jednak wyjątki od tych praw. Na przykład, w pewnych okolicznościach można odmówić dostępu do danych osobowych, jeśli udostępnienie informacji ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub jeśli Dematic nie może ujawnić takich informacji zgodnie z prawem. Ponadto Dematic może być w stanie przechowywać dane nawet w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody, jeżeli Dematic wykaże, że ma prawny obowiązek przetwarzania Państwa danych. W odpowiedzi na Państwa prośby poinformujemy Państwa o odpowiednich zwolnieniach, na których się opieramy.

Jeżeli mają Państwo nierozstrzygnięte wątpliwości, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszkają, pracują lub w którym uważają Państwo, że doszło do naruszenia ochrony danych.

Przeprowadziliśmy testy bilansujące dla całego przetwarzania danych, które przeprowadzamy na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Mogą Państwo uzyskać informacje na temat każdego z naszych testów bilansujących, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Transfer poza EOG

W ramach KION Group AG, łącznie z jej bezpośrednimi i pośrednimi spółkami zależnymi, w tym spółkami stowarzyszonymi z Dematic, udostępniamy Państwa dane osobowe. Wiąże się to z przekazywaniem Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych, wymagając od wszystkich spółek naszej grupy przestrzegania tych samych zasad podczas przetwarzania Państwa danych osobowych. Zasady te nazywane są "wiążącymi regułami korporacyjnymi". Więcej szczegółów można znaleźć w Komisji Europejskiej: Wiążące zasady korporacyjne

Za każdym razem, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza EOG, zapewniamy podobny stopień ochrony, zapewniając wdrożenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń: Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Więcej szczegółów można znaleźć w Komisji Europejskiej: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach spoza UE.

Jeżeli korzystamy z usług dostawców z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane, jeżeli stanowią one część Osłony prywatności, która wymaga od nich zapewnienia ochrony podobnej do ochrony danych osobowych dzielonych między Europą a USA. Więcej szczegółów można znaleźć w Komisji Europejskiej: Osłona prywatności UE-USA.

Prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przekazywaniu Państwa danych osobowych poza EOG.

Aktualizacje niniejszej noty o ochronie prywatności

Niniejsza informacja o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących danych. Firma Moneybookers opublikuje zawiadomienie w odpowiednich witrynach internetowych, aplikacjach lub materiałach, aby poinformować o wszelkich istotnych zmianach w zawiadomieniu o ochronie prywatności i wskazać w zawiadomieniu, kiedy zostało ono ostatnio zaktualizowane.

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Dematic Group Limited. Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości lub prośby dotyczące prywatności, prosimy o kontakt z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Nie używaj tych danych kontaktowych w przypadku pytań dotyczących podań o pracę!

KION Group AG Data Privacy Officer:
Norbert Moeren

Adres:
Thea-Rasche-Strasse 8, 60549
Frankfurt am Main, Niemcy

Email:
dataprotection@kiongroup.com

 

Zaczynajmy

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a nasi eksperci wskażą Ci właściwą drogę.

Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas:
+48 609 505 711