Case & Piece Picking Solutions

Zmieniające się warunki biznesowe, wymogi dystrybucji wielokanałowej, zakłócenia w łańcuchu dostaw, rosnące oczekiwania klientów i wysokie koszty realizacji zamówień zmuszają firmy do przeprojektowania operacji kompletacji. Sprzedawcy detaliczni, elektroniczni, hurtowi oraz producenci wdrażają prężnie działające i responsywne operacje realizacji zamówień na żądanie, które umożliwiają elastyczne i skalowalne procesy kompletacji. 

Systemy kompletacji skrzyń i sztuk firmy Dematic zwiększają prędkość i dokładność kompletacji oraz usprawniają efektywność realizacji zamówień, skracając czas potrzebny na kompletację, pakowanie i wysyłkę zamówień. Postępy w zakresie technologii realizacji zamówień w połączeniu z nowymi metodami operacyjnymi i oprogramowaniem do zarządzania mogą wprowadzić obszerne usprawnienia w Twoich operacjach kompletacji.

Wybór odpowiedniego oprogramowania

Oprogramowanie do zarządzania systemem kompletacji ma krytyczne znaczenie dla wydajnego systemu realizacji zamówień. Przed wyborem odpowiedniej konfiguracji i metody kompletacji, firma Dematic określa strategię pobierania zamówienia z hosta i systemu kompletacji, a następnie strategię planowania i realizacji zamówienia. Oprogramowanie do zrządzania systemem jest określane jako system realizacji obsługi magazynowej (Warehouse Execution System, WES). 

Oprogramowanie Dematic Operate

Skalowalna platforma oprogramowania logistycznego, WES firmy Dematic, kontroluje i synchronizuje proces kompletacji. Jako jednolite, w pełni zintegrowane oprogramowanie, pozwala użytkownikom na dynamiczne zarządzanie procesem kompletacji, zapasami i siłą roboczą, oraz automatyzację obsługi materiałów w czasie rzeczywistym. 

WES firmy Dematic obejmuje standardowy interfejs dla głównych marek systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania magazynem (WMS), jak również oprogramowanie WMS Dematic. WES obsługuje dwukierunkową komunikację i zarówno synchroniczne, jak i asynchroniczne przetwarzanie komunikatów.

WES firmy Dematic wykorzystuje przetwarzanie na żądanie, aby zwiększyć wydajność operacyjną i synchronizować procesy w czasie rzeczywistym. Dzięki strategii opartej na rotującej kolejce zamówień, „przyciąga” pracę do zasobów i przetwarza zlecenia na żądanie, w sposób ciągły i dynamiczny (zamiast w statycznych falach).

Zawsze, gdy zamówienie jest zakończone w obszarze funkcyjnym lub na stacji roboczej, nowe zlecenie może zostać aktywowane do przetworzenia. Przetwarzanie na żądanie ocenia każde zamówienie niezwłocznie po jego otrzymaniu i oblicza poziom pilności w celu nadania priorytetów, planowania i wykonania w czasie rzeczywistym. W oparciu o priorytet i dostępność zasobów, następnie dodaje do realizacji następne najlepsze zamówienie. 

Pick system methods

Większość firm wykorzystuje metody systemu kompletacji dyskretnej (pojedynczej) lub zbiorczej. Inżynierowie ds. zastosowań Dematic przeanalizują profil działalności, aby określić, jaka metoda systemu kompletacji i jaka konfiguracja jest najbardziej odpowiednia dla danego zastosowania. Niektóre z decydujących o tym czynników obejmują:

  • Prędkość rotacji SKU
  • Liczba linii na zamówienie
  • Kanał dystrybucji na rynku
  • Czas dostawy/odbioru
  • Zwrot z inwestycji

Kompletacja wielu zamówień przy jednym przejściu przez magazyn może usprawnić zbieranie zamówień. Ten proces przypisuje grupę zamówień do partii i jest również znany jako „kompletacja partiami”.

Oprogramowanie do zarządzania zamówieniami WES kieruje procesem kompletacji partiami, w ramach którego zamówienia są zbierane strategicznie falami. Systemy kompletacji partiami są często stosowane w uzupełnianiu zapasów w sklepach detalicznych oraz w zastosowaniach związanych z dostawami na trasie, gdzie dostępna jest wystarczająca ilość czasu na zaawansowane planowanie zamówień.

Wybór odpowiedniego rozwiązania w zakresie kompletacji

Dematic jest ekspertem branżowym w zakresie logistyki łańcucha dostaw. Możemy pomóc Ci w opracowaniu bardziej trafnych i opłacalnych strategii realizacji zamówień, aby zmniejszyć koszty transakcji przetwarzania zamówień i zapewnić szybki zwrot z inwestycji.

Dematic oferuje kompleksowe portfolio technologii kompletacji i odkładania. Modułowe oprogramowanie do zarządzania i przetwarzania zamówień zapewnia pełną kontrolę, począwszy od w pełni zautomatyzowanych centrów dystrybucyjnych do magazynów z operacjami ręcznymi.

Dematic oferuje szereg współpracujących i w pełni zautomatyzowanych rozwiązań w zakresie kompletacji sztuk, które spełniają potrzeby konkretnych zastosowań. Współpracujące rozwiązania w zakresie kompletacji angażują pracowników magazynu w operacje systemu kompletacji, podczas gdy rozwiązania w pełni zautomatyzowane nie wymagają udziału personelu.

Towary do osoby

Osoba (kompletująca zamówienie) może przebywać w jednym miejscu, podczas gdy system dostarcza towary lub SKU bezpośrednio do niej. SKU jest pobierany, a następnie wysyłany z powrotem do miejsca składowania. Podstawowe elementy systemu obejmują zautomatyzowany środek przechowywania zapasów produktów, metodę przenoszenia SKU do stacji kompletacji, ergonomiczną stację roboczą oraz oprogramowanie sterujące przepływem.

Dematic oferuje współpracujące rozwiązania w zakresie kompletacji i zautomatyzowane rozwiązania w zakresie kompletacji opakowań zbiorczych. Najbardziej odpowiednie rozwiązanie w zakresie kompletacji opakowańzbiorczych są dobierane w oparciu o wymagania danego zastosowania. Współpracujące rozwiązania w zakresie kompletacji angażują pracowników magazynu w operacje systemu kompletacji, podczas gdy rozwiązania zautomatyzowane nie wymagają udziału personelu.

Towary do osoby

Osoba (kompletująca zamówienie) może przebywać w jednym miejscu, podczas gdy system dostarcza towary lub SKU bezpośrednio do niej. SKU jest pobierany, a następnie wysyłany z powrotem do miejsca składowania. Podstawowe elementy systemu obejmują zautomatyzowany środek przechowywania zapasów produktów, metodę przenoszenia SKU do stacji kompletacji, ergonomiczną stację roboczą oraz oprogramowanie do sterowania przepływem.

Składający się z płaskiego/dotykowego ekranu, komputera typu tablet oraz urządzenia sterowanego głosem lub urządzenia wykorzystującego częstotliwość radiową (RF), HMI instruuje pracowników, co mają pobrać i w jakich ilościach.

Polecenia na ekranie

Operatorzy stanowiska kompletacji otrzymują na płaskim ekranie informacje o obrazie elementu do pobrania i ilości wymaganej dla każdego zamówienia. Zintegrowana waga na stanowisku kompletacji (opcjonalnie) sprawdza oczekiwane masy, co jeszcze bardziej zwiększa dokładność i zapewnia, że wszelkie błędy są identyfikowane i korygowane na miejscu.

Jakie kryteria należy zastosować przy doborze partnera w zakresie automatyzacji?

Modułowe, elastyczne i skalowalne — rozwiązania w zakresie kompletacji sztuk i skrzyń Dematic mogą być skonfigurowane zgodnie z konkretnymi potrzebami Twojej firmy, aby zoptymalizować łańcuch dostaw, zwiększyć przepustowość i dostosować się do zmieniających się ilości i asortymentu produktów. 

Wybór odpowiedniego dostawcy, który byłby zaufanym partnerem podczas całego procesu, jest elementem krytycznym.

Jako firma, która od ponad 200 lat jest liderem innowacji w dziedzinie łańcuchu dostaw, Dematic oferuje najszerszy zakres rozwiązań oraz wiedzę pozwalającą na stworzenie rozwiązania, którego potrzebujesz, aby uzyskać pełną kontrolę i widoczność swoich działań. 

Nasze rozwiązania są indywidualnie dostosowane do wyzwań, z jakimi mierzy się Twoja firma. Wykorzystując standaryzowane podsystemy oraz wiodącą w branży wiedzę i doświadczenie, firma Dematic oferuje światowej klasy zintegrowany sprzęt, oprogramowanie i pomoc techniczną, które pomagają wzmocnić pozycję ludzi, zoptymalizować przestrzeń, napędzać rozwój i zwiększać efektywność.

Dzięki Dematic możesz rozwijać swoją firmę, aby konkurować lokalnie, dbać o lojalność klientów oraz realizować dostawy z szybkością i dokładnością w skali globalnej.

Zaczynajmy

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a nasi eksperci wskażą Ci właściwą drogę.

Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas:
+48 609 505 711