Zaspokajanie popytu ze strony konsumentów poprzez zarządzanie działalnością prowadzoną w wielu lokalizacjach

Rozwiązanie w zakresie oprogramowania, które spaja całą sieć powiązań pomiędzy prowadzonymi przez Państwa działaniami

W miarę narastania obciążeń w łańcuchach dostaw, efektywne zarządzanie wydajnością w coraz większym stopniu staje się dla firm kluczowe — nie tylko w poszczególnych zakładach, ale także w kontekście całokształtu ich działalności. Zaspokajanie popytu ze strony konsumentów poprzez zarządzanie działalnością prowadzoną w wielu lokalizacjach. 

W przypadku prowadzenia działalności w wielu lokalizacjach lub sieci lokalizacji rozproszonych geograficznie, oprogramowanie Dematic Connect wspiera rozwój i zarządzanie silnymi, niezawodnymi systemami realizacji łańcucha dostaw, które maksymalizują wydajność, umożliwiając niezawodne sprostanie wymaganiom konsumentów. 

Dzięki pulpitom nawigacyjnym, aktualizowanym w czasie rzeczywistym, oraz analizie danych dotyczących wydajności pracy i sprzętu, które poprawiają wykorzystanie zasobów i planowanie, program Dematic Connect generuje kluczowe dane niezbędne do uzyskania dokładnego obrazu stanu zapasów w czasie rzeczywistym w całym łańcuchu dostaw. Zapewnia ono wspólną płaszczyznę na potrzeby integracji, na której widać globalny stan zapasów.

Zaprogramować sukces

Aby osiągnąć trwały wzrost, należy uzyskać umiejętność optymalizacji, realizacji i dostosowania działań na wszystkich etapach obsługi w celu skrócenia czasu cyklu i szybszej wysyłki bez utraty dokładności kompletacji zamówienia i sprawności operacyjnej.

Oprogramowanie Dematic Connect wynosi na wyższy poziom obsługi łańcucha dostaw za sprawą kluczowych funkcjonalności, takich jak:

Przejrzystość łańcucha dostaw

Uzyskaj wgląd w przebieg całego łańcucha dostaw. Oprogramowanie Dematic Connect dokładnie prognozuje obciążenie pracą, od optymalnego planowania produkcji do efektywnej realizacji transportu, i w sposób fachowy ułatwia realizację zamówień z jednego źródła lub wielu.

Pozostałe funkcjonalności oprogramowania: 

 • Stany magazynowe w ujęciu globalnym
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Portal dostawcy
Stany magazynowe w ujęciu globalnym

Wgląd w dane z wielu kanałów dystrybucji, aktualizowane w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie wyposażono w bardzo bogaty zestaw funkcji, obejmujący aktualizacje stanu zapasów i lokalizacji w czasie rzeczywistym, co pozwala zainteresowanym stronom podejmować naprawdę świadome decyzje w trosce o optymalizację ich łańcuchów dostaw.

Można bezproblemowo osiągnąć optymalizację planowania produkcji, efektywne wykorzystanie transportu, dokładne prognozowanie obciążenia centrów dystrybucyjnych i planowanie realizacji zamówień.

Oferta obejmuje rozmaite składowe. Można z niej skorzystać w całości lub dobrać składowe pod kątem Państwa konkretnych wymagań operacyjnych.

 • Dostarcza wgląd w stany magazynowe w całym przedsiębiorstwie
 • W czasie rzeczywistym aktualizuje dane na stronach internetowych
 • Pozwala na korzystanie ze wspólnej puli stanów magazynowych przy obsłudze kilku kanałów dystrybucji — zarówno sklepów, jak i sprzedaży internetowej
 • Obsługa rezerwacji i zwalniania zapasów
 • Usprawnia integrację dodatkowych systemów zarządzania stanami magazynowymi w miarę wprowadzania nowych lokalizacji w procesach logistycznych
 • Możliwość udostępniania danych klientom i dostawcom za pośrednictwem portali
Zarządzanie zamówieniami

Narzędzia, które dostarczają precyzyjnych informacji o lokalizacji

Korzystając z widoczności stanów magazynowych na poszczególnych etapach realizacji łańcucha dostaw, można wdrożyć skuteczny system zarządzania zamówieniami.

Korzyści polegają na obniżeniu kosztów dzięki dokładnej kompletacji zamówień, usprawnieniu obsługi klienta za sprawą bieżącej aktualizacji statusu zamówienia oraz zwiększeniu kontroli nad stanami magazynowymi w skali całego przedsiębiorstwa.

 • Możliwość realizacji zamówień z jednego źródła lub kilku (w zależności od lokalizacji klienta, preferencji dotyczących dostawy i wielu innych czynników)
 • Obsługa zamówień towarów na stanie u dostawcy z bezpośrednią wysyłką od dostawcy (DSV)
 • Rozproszone zarządzanie zamówieniami — wykorzystanie zasad wyznaczania sposobu realizacji w celu podzielenia zamówienia na części składowe i umożliwienia realizacji etapami / w wielu lokalizacjach
 • Określenie deklarowanego terminu dostawy — uwzględnienie takich czynników, jak czas odcięcia dla przyjmowania zamówień do realizacji, wybrane przez klienta opcje dostawy oraz źródła zapasów na potrzeby realizacji zamówienia
 • Przekuć ryzyko na możliwość zadeklarowania terminu dostawy
Portale dla dostawców

Dostarczanie dalszych informacji, dotyczących stanów magazynowych oraz statusu zamówienia

Płaszczyzna integracyjna zaprojektowana w celu ułatwienia integracji rozwiązań Dematic Software z szerszym kontekstem architektury IT. Płaszczyzna ta zapewnia również ekonomiczny sposób integracji rozwiązań obsługujących łańcuch dostaw innych niż Dematic Software bez konieczności stosowania narzędzi integracyjnych, opracowanych przez podmioty zewnętrzne.

Dostarczenie portalu dla dostawców Supplier Portal za pośrednictwem Dematic Software w celu ułatwienia interakcji i komunikacji między aplikacjami w architekturze zorientowanej na usługi (SOA), zapewnia wszystkie funkcje, wymagane w całym łańcuchu dostaw na potrzeby utrzymania wydajności i skuteczności pracy.

Wdrożenie na regularnych zasadach obejmuje opcje faktycznego wglądu w dane, podnosząc wydajność działania i z miejsca ograniczając złożoność systemu IT.

Obsługiwane funkcje:
 
 • Asynchroniczna wymiana danych
 • Transformacja danych
 • Otwarte standardy komunikacyjne i integracyjne
 • Większa elastyczność

Wybór odpowiedniego partnera w zakresie oprogramowania teraz, określi przyszły sukces.

Ponieważ oprogramowanie jest bijącym sercem rozwiązania łańcucha dostaw, Twój partner w zakresie oprogramowania musi być w stanie sprostać wyzwaniom technicznym i biznesowym. Dysponujemy dedykowanym zespołem ekspertów, którzy wspierają klientów przez cały proces przejścia od początku do końca, zapewniając wskazówki na każdym etapie cyklu projektowego.

Priorytetem ekspertów technicznych firmy Dematic jest sprawne działanie podczas wdrożenia. Współpracujemy z Twoimi zespołami, aby zapewnić efektywne zarządzanie każdym etapem procesu.  

Korzystamy z wieloletniego doświadczenia, aby dostarczać złożone rozwiązania w zakresie oprogramowania, które przekształcają łańcuchy dostaw. Korzystając z najnowszych badań i rozwoju, współpracujemy z Tobą, aby określić Twoje obecne wymagania dotyczące oprogramowania w celu uzyskania maksymalnej wydajności operacyjnej i zaplanować przyszłe wymagania, aby zapewnić, że Twoje rozwiązanie dla łańcucha dostaw będzie się skalować, aby osiągnąć zakladane cele. 

Rozumiejąc aspekty efektywności logistyki w swoim zakładzie, możesz porównywać produktywność, identyfikować możliwości poprawy i eliminować elementy, które przyczyniały się do marnotrawstwa.

 • Dostępność: wpływ przerw na planowane działania
 • Wydajność: ogólna szybkość procesu, wydajność pracy i wykorzystanie sprzętu w Twojej działalności w porównaniu z maksymalną wydajnością
 • Jakość: częstotliwość wystąpienia niedokładności w zapasach lub podczas realizacji zamówienia

Rozwiązywanie problemów, takich jak Twoje

Zaczynajmy

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a nasi eksperci wskażą Ci właściwą drogę.

Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas:
+48 609 505 711