Trendy i strategie dot. mikro-realizacji

AdobeStock_311228384-1.jpg

Siedem cech niezbędnych dla przyszłościowej, wielokanałowej realizacji zamówień

Handel elektroniczny i zakłócenia „ekonomii na żądanie” wywierają piętno na niemal każdej decyzji zakupowej, jaką podejmują klienci w dzisiejszych czasach, wprowadzając niezliczone aplikacje ułatwiające dostawy, gwałtowny wzrost popularności usługi „kliknij i odbierz” oraz coraz szybsze opcje dostawy do domu.

Klienci mają dostęp do wszystkiego, czego chcą, prawie zawsze wtedy, gdy tego chcą. W związku z coraz szerszymi możliwościami zamawiania przez Internet w dzisiejszych czasach klienci wiele oczekują od swoich doświadczeń zakupowych. „Cyfrowi klienci” cenią sobie przede wszystkim szybką realizację zamówień oraz dostawę i chętniej wybierają sklep, jeśli detalista oferuje dostawę tego samego dnia. 

Co to więc oznacza dla detalistów? Przede wszystkim „braki w magazynie” nie wchodzą w grę. Klienci oczekują, że sprzedawcy detaliczni będą mieli nieskończone zapasy do bieżącej dyspozycji. Bez względu na to, czy klienci składają zamówienia online, czy też po prostu szukają w Internecie informacji na temat produktów, które kupują później w sklepach stacjonarnych, oczekują oni, że zasoby dostępne elektronicznie będą zgodne ze stanem sklepowym. Dlatego łańcuch dostaw w handlu detalicznym w firmach różnej wielkości boryka się z problemem zrównoważonej i zyskownej realizacji zamówień i szybkiej dostawy. Szczegółowe wyzwania obejmują:

  • Trend urbanizacyjny wpływający na branże i stanowiący wyzwanie dla sposobu wykorzystania przestrzeni i przechowywania zapasów przez detalistów

  • Tradycyjne strategie dystrybucji, które już się nie sprawdzają, oraz krótkoterminowe rozwiązania w zakresie realizacji zamówień, które zmniejszają zyski

  • Znalezienie odpowiedniego połączenia istniejących sklepów, miejskich centrów realizacji zamówień i ewentualnie ciemnych sklepów dla optymalnej strategii realizacji zamówień, dystrybucji i dostawy

  • Zrozumienie, w jaki sposób mikro-realizacja może sprostać wymaganiom związanym z realizacją zamówień, jakie stawiają przed nami współcześni klienci 

Wpływ trendów urbanizacyjnych

Na całym świecie ludzie coraz częściej przenoszą się do miast. Tylko w Stanach Zjednoczonych 65% populacji mieszka w miastach i wytwarza 75% produktu krajowego brutto. Przewiduje się, że światowe tendencje urbanizacyjne będą się utrzymywać, a do 2050 roku udział miast w populacji światowej przekroczy 66% (wzrost o 30% w stosunku do 1950 roku).

Gwałtowna urbanizacja stanowi wyzwanie dla ogółu społeczeństwa (np. zatory komunikacyjne), ale także dla sprzedawców – większy popyt na nieruchomości przy zmniejszonej podaży oznacza wyższe koszty za mniejszą powierzchnię. 

Urbanizacja zmienia także strategie magazynowania i dystrybucji, które wcześniej były zdominowane przez ogromne centra dystrybucyjne w odległych miejscach. Choć takie podejście może być ekonomiczne, w jaki sposób centrum dystrybucyjne znajdujące się na odległym zjeździe z autostrady może efektywnie wspierać realizację zamówień tego samego dnia w sklepach detalicznych lub domach klientów w centrum miasta? Jest to z gruntu niemożliwe. 

I chociaż niektórzy detaliści zaczęli korzystać z miejskich centrów realizacji zamówień i „ciemnych sklepów”, aby lepiej zaspokajać zapotrzebowanie na szybkie dostawy, wciąż borykają się z dużymi kosztami nieruchomości, niewykorzystaną powierzchnią na tyłach sklepów i utratą przychodów w nierentownych lokalizacjach. 

Błyskawiczna dostawa: co nie działa

Detaliści muszą teraz zrównoważyć wysokie koszty zapasów w lokalizacjach miejskich z wymogami szybkiej dostawy zamówień internetowych.

Dla niektórych oznacza to współpracę z firmami zewnętrznymi, które zlecają kompletację i dostawę zamówień. Chociaż dzięki tym usługom konsumenci otrzymują to, czego chcą, detaliści zdają sobie sprawę, że zlecanie kompletacji i dostawy firmom zewnętrznym szkodzi ich dochodom.

Oto powód:

  • Doświadczenie zakupowe: Detaliści tracą kontrolę nad doświadczeniami zakupowymi klientów, gdy zlecają to aplikacjom zewnętrznym. Jeśli zamówienie się opóźni, jeśli trzeba będzie wymienić jakiś przedmiot, jeśli zamówienie będzie uszkodzone lub niekompletne, kogo klient pociągnie do odpowiedzialności? Najprawdopodobniej ucierpi na tym detalista i jego marka. 69% klientów twierdzi, że jest bardziej prawdopodobne, że zrobi zakupy u konkurencji po choćby jednym złym doświadczeniu: Raport z całkowitej sprzedaży detalicznej

  • Dane klientów: Korzystając z usług stron trzecich, detaliści pozbywają się również własności cennych danych o klientach. Wzorce zakupowe i preferencje dotyczące marek stają się informacjami należącymi do strony trzeciej, co jest problematyczne dla sprzedawców, którzy oczekują spersonalizowanych doświadczeń zakupowych. 65% klientów twierdzi, że chce otrzymywać od sprzedawców spersonalizowane rekomendacje: Badanie BRP

  • Realizacja zamówień: Realizacja zamówień online wyłącznie za pomocą zapasów w sklepie nie jest efektywna. Zmniejsza zaopatrzenie sklepu i sprawia, że zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym staje się jeszcze większym wyzwaniem dla sprzedawców. Szkodzi to rentowności – zwłaszcza detalistom z branży spożywczej, którzy już teraz walczą z niskimi marżami. Realizacja zamówień internetowych z zapasów sklepowych utrudnia także zakupy w sklepach stacjonarnych, ponieważ stwarza konkurencję o artykuły, na które jest duży popyt i zwiększa ruch w korytarzach. 85% klientów sklepów spożywczych nadal robi zakupy w sklepie lub w większości w sklepie, ale ich lojalność jest zagrożona, gdyż 97% sklepów spożywczych doświadcza w ciągu roku braków magazynowych: Raport na temat branży spożywczej

Mikro-realizacja: spełnianie wymagań współczesnych konsumentów

Mikro-realizacja to mini zautomatyzowany magazyn realizujący zamówienia internetowe z zaplecza sklepu. Zamówienia internetowe są pobierane do systemu zarządzania oprogramowaniem, zazwyczaj zintegrowanego z szerszą siecią oprogramowania. Zautomatyzowany system przenosi produkty w pojemnikach z regałów magazynowych do stanowisk roboczych, gdzie operatorzy wybierają potrzebne produkty i pakują zamówienia do odbioru lub dostawy. 

Oprogramowanie z zakresu mikro-realizacji umożliwia sprzedawcom detalicznym odzyskanie własności danych dotyczących zakupów dokonywanych przez klientów, aby stworzyć spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Finalnie to dane klientów są kluczem do zbudowania i utrzymania lojalności klientów w dzisiejszym świecie zakupów, w którym klienci oczekują od marek znajomości swoich indywidualnych preferencji zakupowych.

Rozwiązania w zakresie mikro-realizacji nie tylko zapewniają elastyczność, która pozwala sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów, ale także możliwość opłacalnej realizacji zamówień internetowych w miejscach znajdujących się w pobliżu klientów. Umożliwiają one sprzedawcom detalicznym przejście na przyszłościową, wielokanałową strategię dystrybucji i realizacji zamówień.

Rozwiązania w zakresie mikro-realizacji muszą być niewielkich rozmiarów i o dużej gęstości. Dlaczego? Dlatego, aby mogły być wdrażane w małych lokalizacjach, a jednocześnie były zaopatrzone w duże ilości towaru. 

Dzięki temu, że rozwiązania w zakresie mikro-realizacji mieszczą się na powierzchni nawet 10 000 stóp kwadratowych, mogą być instalowane na zapleczu sklepów detalicznych lub w pobliskich miejskich centrach realizacji zamówień i ciemnych sklepach. W ten sposób można maksymalnie wykorzystać istniejącą przestrzeń i stworzyć „centrum realizacji zamówień na zapleczu”.

Chociaż rozwiązania w zakresie mikro-realizacji mogą być wyposażone w różnorodne technologie automatyzacji, najlepsze rozwiązania opierają się na sprawdzonych technologiach, takich jak zautomatyzowane wózki wahadłowe i systemy „towar do odbioru”. Rozwiązania oparte na niesprawdzonych technologiach wprowadzają niepotrzebne ryzyko do łańcucha dostaw – a biorąc pod uwagę, że reputacja marki zależy od bezproblemowych doświadczeń klientów, detaliści nie mogą sobie na to pozwolić. 

Oprogramowanie obsługujące każde rozwiązanie w zakresie mikro-realizacji musi bezproblemowo współpracować ze wszystkimi systemami zarządzania zapasami, oprogramowaniem do zarządzania magazynem (WMS) i systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), aby zapewnić pełną integrację z siecią handlową. W rezultacie sprzedawcy detaliczni wykorzystują dane dotyczących zakupów klientów w celu zbudowania i utrzymania lojalności klientów poprzez spersonalizowane doświadczenia oparte na ich zwyczajach i preferencjach zakupowych.

Rozwiązania w zakresie mikro-realizacji są istotne dla operatorów – sprzedawcy detaliczni muszą mieć stały dostęp do obsługi klienta, aby nie dopuszczać do przestojów, aby zapewniać dostawy zamówień i utrzymać marże. Większość sprzedawców detalicznych, którzy byliby zainteresowani rozwiązaniami w zakresie mikro-realizacji, prawdopodobnie zamierza wdrożyć je w wielu lokalizacjach. Dlatego ważne jest, by mieli wsparcie dla obsługi klienta bez względu na lokalizację sklepu.

Rozwiązania w zakresie mikro-realizacji są idealne dla kilku rodzajów handlu, w tym dla branży spożywczej, odzieżowej, elektroniki użytkowej, artykułów sportowych, części samochodowych i artykułów przemysłowych. Jeśli klient może kupić towar w Internecie, to jest to opcja dla realizacji zamówień w systemie mikro-realizacji. Aby sprostać tak dużej różnorodności zapasów, rozwiązania w zakresie mikro-realizacji powinny być w stanie przechowywać i przetwarzać produkty o różnych wymaganiach temperaturowych – na przykład wiele stref temperaturowych, od temperatury pokojowej do zimnej, w ramach tego samego rozwiązania w zakresie mikro-realizacji.

Większość rozwiązań w zakresie mikro-realizacji jest projektowana z myślą o dużej pojemności, z korytarzami i półkami do przechowywania zapasów. Jednak nie wszystkie rozwiązania umożliwiają ręczny dostęp w celu serwisowania i rozwiązywania problemów. Ręczny dostęp do korytarzy i półek jest niezbędny podczas przestoju, aby jak najszybciej uruchomić system.

Mikro-realizacja jest oczywistym rozwiązaniem dla realizacji zamówień w handlu elektronicznym, ale może też stanowić istotny zasób magazynowy wspierający inne pobliskie placówki detaliczne, ciemne sklepy i miejskie centra realizacji zamówień. Mikro-realizacja maksymalizuje istniejącą przestrzeń, promując zrównoważone działania i zwiększając marżę zysku w perspektywie długoterminowej.

Rozwiązania Dematic w zakresie mikro-realizacji

Firma Dematic projektuje, buduje i wspiera inteligentne rozwiązania automatyczne wzmacniając i podtrzymując przyszłość handlu dla swoich klientów. Rozwiązanie Dematic w zakresie mikro-realizacji spełnia i przewyższa wszystkie funkcje niezbędne do skutecznej i opłacalnej realizacji zamówień online w ciągu zaledwie jednej godziny. 

Rozwiązanie Dematic w zakresie mikro-realizacji jest w pełni konfigurowalne i może zostać zbudowane i zainstalowane w ciągu zaledwie 12 tygodni. Można je skonfigurować tak, aby mieściło się na powierzchni nawet 10 000 stóp kwadratowych - idealne na zaplecze sklepu detalicznego, aby zamówienia mogły być realizowane jak najbliżej klienta. 

Rozwiązanie Dematic w zakresie mikro-realizacji jest oparte na oprogramowaniu Dematic i sprawdzonej technologii automatyzacji, takiej jak system magazynowy Dematic Multishuttle® i stanowiska kompletacji typu „towar-do-człowieka”. Ponadto firma Dematic jest obecna na całym świecie, co umożliwia naszym klientom wdrażanie rozwiązań w zakresie mikro-realizacji bez względu na ich lokalizację, przy wsparciu niezrównanej, stałej obsługi klienta. działającej lokalnie w ponad 35 krajach.

Podobne historie

Zaczynajmy

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a nasi eksperci wskażą Ci właściwą drogę.

Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas:
+48 609 505 711