Świeżość zwiększa sprzedaż!

Shopkeeper working in his grocery store

Niegdyś pewien kierownik sklepu (obecnie emerytowany pracownik Wegmans) wyjaśnił mi, że najważniejszą kwestią związana z realizacją dostaw serów jest dbanie o ich świeżość. Widząc moją zaskoczoną minę, wyjaśnił, że dla klientów świeżość oznacza jakość, a jakość przekłada się na większą sprzedaż. To równanie w takim samym stopniu dotyczy mięsa i drobiu — a świeżość nie tylko zwiększa sprzedaż, ale również przynosi większe zyski!

Tło

Uzasadnienia dla automatyzacji operacji, zawarte we wnioskach o przyznanie środków, składanych przez producentów mięsa i drobiu, stanowią skarbnicę przydatnych informacji. Jedno z pierwszych, jakie przeczytałem, zaskoczyło mnie tym: oszczędności pochodzące z ograniczenia kosztów pracy stanowiły jedynie 30% zwrotu z inwestycji. Wydawać by się mogło, że obniżanie kosztów pracy w większym stopniu przyczynia się do zwiększania zwrotów z inwestycji. Kolejną niespodzianką było to, że poprawa świeżości ma tak ogromny wpływ na zysk — o ponad połowę większy niż siła robocza. Od tego czasu widziałem, w jaki sposób inni producenci uzasadniali swoje nakłady inwestycyjne, i zauważyłem, że ich uzasadnienia zdawały się potwierdzać ten trend. W niektórych przypadkach wpływ kosztów pracy był kilka procent wyższy, jednak wpływ świeżości stale rósł.

Szczegółowe informacje na temat świeżości

Żeby uniknąć wątpliwości: świeżość maksymalizuje przychody (a tym samym rentowność), gdy rozwiązanie z zakresu realizacji zamówień umożliwia wysłanie najstarszego możliwego produktu, który wciąż będzie spełniał wymagania klientów — tzw. system „pierwsze przychodzi, pierwsze wychodzi” (First-In First-Out, FIFO) z pewnymi modyfikacjami. Wydajność realizacji zamówień staje się jeszcze ważniejsza, gdy obsługiwany jest duży obszar geograficzny, w związku z czym produkty mogą spędzać w trasie nawet kilka dni. Gdy kompletacja zamówienia ma miejsce, pewien procent produktów starzeje się, co oznacza, że cena produktu musi zostać obniżona lub, w najgorszym przypadku, produkt musi zostać zutylizowany. Każdy z tych scenariuszy obniża przychody i rentowność.

Istnieją dwa główne powody starzenia się produktu. Jednym z nich jest nieprawidłowe przewidzenie rzeczywistego popytu na produkt — w takim przypadku automatyzacja niewiele pomaga. Drugim powodem jest pobranie nowszego produktu w miejsce starszego z powodu błędów w strukturze systemu lub błędu ludzkiego. Starszy produkt „starzeje się”, a przyszłe prognozy muszą zostać dostosowane, aby zapewnić zastępstwo dla „świeżego” produktu, który będzie potrzebny do realizacji przyszłych zamówień.

Zarządzanie świeżością

Nasuwa się pytanie: w jaki sposób automatyzacja może usprawnić zarządzanie świeżością? Po pierwsze i najważniejsze: może ograniczyć czynnik błędu ludzkiego poprzez wyłączenie konieczności prowadzenia ręcznej kompletacji. Drugi aspekt jest nieco bardziej subtelny: może opóźnić paletyzację produktu do momentu, w którym konieczna jest realizacja zamówienia.

Obrót zapasów świeżego mięsa i drobiu jest szybszy niż większości innych produktów spożywczych. Technologie takie jak Dematic Multishuttle® dostarczają efektywne kosztowo środki utrzymywania zapasów do momentu realizacji zamówienia. Dzięki temu istnieje możliwość każdorazowego przydzielania do zamówienia produktu, który w największym możliwym stopniu spełnia określone wymagania danego zamówienia.

Lekcja na dzisiaj

Rozwiązania oparte na systemie Dematic Multishuttle zapewniają wiele innych operacyjnych i strategicznych korzyści, ale omówimy je w innym wpisie. Lekcja na dzisiaj jest taka, że świeżość zwiększa sprzedaż (w szczególności w przypadku mięsa i drobiu), a automatyzacja jest kluczem do zapewnienia w sposób rentowny stałej dostępności świeżych produktów dla klientów.

Powiązane relacje

Zaczynajmy

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a nasi eksperci wskażą Ci właściwą drogę.

Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas:
+48 609 505 711