System kompletacji zestawów pod seryjną produkcję ułatwia ekspansję producentowi wyrobów medycznych

workstation-gtp-kitting.jpg

Firma Merit Medical Systems, Inc. jest wiodącym producentem wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii diagnostycznej i interwencyjnej oraz w procedurach radiologicznych. Firma, której produkty odniosły sukces, a obroty wzrosły, stanęła przed wyzwaniami w swoim zakładzie produkcyjnym w Utah. Firma Merit podjęła współpracę z firmą Dematic w celu opracowania zautomatyzowanego rozwiązania w zakresie zestawów, które spełniłoby ich specjalistyczne potrzeby.

Wyzwania

Jako producent zaawansowanych technologii, firma Merit była już bardzo dobrze zaznajomiona z zaletami automatyzacji. Zakład produkcyjny firmy w Utah wykorzystuje wysoko zautomatyzowane maszyny, służące do formowania wtryskowego, na potrzeby produkcji elementów wyrobów medycznych.

W rzeczywistości to właśnie rosnąca wydajność zautomatyzowanej produkcji stwarzała wyzwania na dalszych etapach, w procesie montażu.

Montaż zachodził w sposób nieefektywny. Zgromadzenie komponentów wymagało znacznego czasu, co powodowało problemy z kontrolą zapasów.

Firma Merit zdała sobie sprawę, że proces ten wymaga poprawy. Potrzebna była pomoc w osiągnięciu zwiększonych wskaźników produkcji.

Nasze rozwiązanie

Aby sprostać zwiększonej produkcji i przyszłemu rozwojowi, firma Merit zdecydowała się na rozbudowę swojego zakładu poprzez utworzenie nowego obszaru montażu końcowego obok istniejącego budynku produkcyjnego.

Firma Merit wdrożyła rozwiązanie kompletacji zestawów wspomagane przez podsystem Dematic Multishuttle®. System Multishuttle maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni i zapewnia kontrolowany dostęp do zapasów. Firma Dematic współpracowała z Merit w celu optymalizacji stanowisk roboczych i procesów buforowania.

Rozwiązanie stosuje się do scenariusza, w którym wyprodukowany produkt jest transportowany w plastikowych pojemnikach z obszaru produkcji do obszaru montażu na jednokierunkowym taśmociągu podwieszanym.

Pojemniki są wprowadzane do systemu Multishuttle i składowane w siedmiu alejkach na dwóch poziomach. System Multishuttle służy jako bufor procesu produkcyjnego i jest sterowany przez oprogramowanie Dematic. Rozproszona architektura sterowania zapewnia stabilny przepływ.

Gdy potrzebny jest towar do montażu, Multishuttle wydobywa pojemnika z magazynu i umieszcza je na pętli taśmociągu. Taśmociąg transportuje pojemniki na taśmociąg pracujący pod kątem prostym, a następnie na stanowisko robocze.

Na stanowiskach roboczych pracownicy wykonują kompletację zestawów w modelu towar do osoby. Pracownicy posługują się interfejsem użytkownika oprogramowania Dematic, aby zażądać pojemników z produktem, potwierdzić pobranie zapasów z pojemników i wysłać pojemniki z powrotem na pętlę taśmociągu.

Zestawy są następnie przewożone na wózkach do obszaru w zakładzie, gdzie inni pracownicy montują je w produkty końcowe. Pracownicy odkładają pojemniki z pozostałymi komponentami z powrotem na pętlę taśmociągu, aby wróciły do Multishuttle.

Oprogramowanie Dematic stanowi system realizacji obsługi magazynowej (Warehouse Execution System - WES), współdziałający z systemem gospodarki magazynowej (Warehouse Management System - WMS) firmy Merit. System WMS wysyła polecenia wykonania zestawu do WES, WES realizuje i potwierdza wykonanie z powrotem do WMS.

„Firma Merit wybrała system Dematic Multishuttle, aby zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni i zapewnić kontrolowany dostęp do zapasów”.

Efekty

Dzięki zautomatyzowanemu systemowi kompletacji zestawów w modelu towar do człowieka Dematic firma Merit znacznie poprawiła swoje procesy i produktywność. Wzrosła przepustowość, a spadł czas przetwarzania:

  • Skrócenie czasu potrzebnego na montaż zestawów - z godzin do minut
  • Zmniejszenie nakładu pracy w procesie kompletacji o 50%
  • Lepsza kontrola zapasów i dokładność kompletacji
  • Efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni w niewielkiej placówce i wysoki stopień upakowania
  • Zwiększona elastyczność z możliwością dostosowania procesów i zwiększenia zdolności do przyszłego wzrostu

Najważniejsze fakty

Obsługa formowania wtryskowego 24 godziny/dobę

Liczba wyprodukowanych sztuk: 41 000/godz.

Produkowane pojemniki: do 375/godz.

Gotowe zestawy SKU zmontowane: 60/dzień

Powiązane relacje

Zaczynajmy

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a nasi eksperci wskażą Ci właściwą drogę.

Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas:
+48 609 505 711