• Warehouse Management

 • Obsługa logistyczna

Systemy WMS, WES, WCS i nie tylko - jak zrozumieć różne płaszczyzny stosowania oprogramowania do optymalizacji czynności magazynowych

1-104_WMS-1.jpg

Oprogramowanie pozwalające uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną

Analiza łańcucha dostaw często prowadzi do wykrycia marnotrawstwa w podejmowanych działaniach. Może ono polegać na stratach czasu, złym wykorzystaniu siły roboczej, zapasów lub przybierać niezliczenie wiele innych przejawów. Ponieważ firmy starają się wyróżnić na rynku, który stawia coraz to nowe wymagania, wiele z nich inwestuje w automatyzację, aby wyeliminować marnotrawstwo w swoich łańcuchach dostaw. 

Kluczowe aplikacje, wspierające skalowalną i elastyczną automatyzację na rzecz jak najbardziej efektywnej strategii realizacji zamówień, to systemy gospodarki magazynowej (WMS), systemy sterowania magazynem (WCS) i systemy obsługi magazynu (WES).

Oprogramowanie, służące do gospodarki magazynowej

Technologię WMS wdrożono wiele lat temu i jest najstarszym rodzajem oprogramowania magazynowego. Wedle definicji firmy Gartner, WMS to „oprogramowanie, które pomaga zarządzać operacjami w magazynie lub centrum dystrybucyjnym (DC)”. 

Podstawowe funkcje systemu WMS obejmują:
 • Odbiór towarów
 • Rozmieszczanie towarów
 • Identyfikację lokalizacji zapasów
 • Zarządzanie zapasami
 • Inwentaryzację cykliczną
 • Przeplatanie zadań
 • Planowanie kumulacji (fal)
 • Przydzielanie zleceń
 • Kompletacja zamówień
 • Uzupełnianie zapasów
 • Pakowanie
 • Wysyłka
 • Zarządzanie siłą roboczą 
 • Obsługę interfejsów pomiędzy urządzeniami do automatycznego postępowania z towarami 

Oprogramowanie WMS wykorzystuje urządzenia mobilne wraz z technologią skanowania kodów kreskowych i może również opierać się na skanowaniu i detekcji RFID, umożliwiając komunikację transakcyjną pomiędzy różnymi obszarami magazynu. 

W zależności od wybranej platformy możliwe jest rozszerzenie zakresu zastosowania systemu WMS poza wymienione powyżej podstawowe funkcje. Można rozpatrywać następujące zastosowania: 

 • Zarządzanie siłą roboczą
 • Przydział miejsc
 • Zarządzanie placem magazynowym
 • Kompletację głosową
 • Dokumentację nadawczą przesyłek
 • Usługi wartości dodanej
 • Lekką produkcję/zestawianie kompletów 
 • Fakturowanie zewnętrznych dostawców usług logistycznych (3PL)

Na czym polega cyfryzacja łańcucha dostaw?

Z uwagi na postępującą cyfryzację świata, przedsiębiorstwa są zmuszone do wprowadzania digitalizacji. W związku z tym, oprogramowanie jest kluczem do utrzymania przewagi konkurencyjnej w naszym cyfrowym świecie. Wykorzystując inteligentne oprogramowanie do koordynacji działań, można uzyskać dostęp do wszystkich obszarów działalności firmy, zapewniając scentralizowany wgląd i kontrolę.  

Specjalnie skonstruowana architektura oprogramowania łączy odpowiedni projekt systemu, integrację oprogramowania, sztuczną inteligencję (AI) oraz dane i analizy predykcyjne na potrzeby harmonizacji działań ludzi i urządzeń w zakładzie. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, firma może w pełni wykorzystać swój potencjał i uzyskać wymierną przewagę konkurencyjną.

Wieże kontroli

Współczesne systemy stają się coraz bardziej złożone, do tego stopnia, że nie sposób śledzić całego procesu, skupiając uwagę na sprzęcie i sile roboczej. Wieże kontrolne zapewniają wgląd w sytuację i wspomagają podejmowanie decyzji, dzięki czemu, operacje związane z realizacją zamówień przebiegają bez zakłóceń. 

Obecnie, rola wieży kontrolnych ewoluuje, obejmując możliwości optymalizacji wydajności łańcucha dostaw, maksymalizacji bieżących profilów i warunków operacyjnych oraz rozwiązywania problemów związanych z łańcuchem dostaw zanim przedsiębiorstwa i klienci doznają uszczerbku.

Sztuczna inteligencja

Rekonstruując ludzki sposób rozumowania i zachowania, można zastosować sztuczną inteligencję (SI) na potrzeby realizacji zarówno prostych, jak i złożonych zadań w ramach prowadzonej działalności. Dotyczy to nie tylko zastosowań związanych z kompletacją i transportem. Należy rozważyć również planowanie zaopatrzenia i zapotrzebowania lub przejście z obsługi zamówień opartej na falach na obsługę bez wykorzystania fal.

Początkowo, gdy procesy realizacji zamówień były stosunkowo niedojrzałe, magazynierzy obsługiwali ręcznie jedno zamówienie naraz. Wkrótce zdano sobie sprawę, że można zwiększyć wydajność, obsługując jednocześnie wiele zleceń z danego obszaru.

Doprowadziło to do opracowania koncepcji falowych, które stały się podstawą w branży obsługi towarów. Podejście oparte na koncepcji fal zakłada grupowanie zleceń w fale (tj. partie). Każdej grupie przypisuje się falę zleceń do realizacji. Z kolei, każdą falę należy ukończyć przed rozpoczęciem następnej. Chociaż rozwiązania na bazie przetwarzania falowego sprawdziły się w przypadku uzupełniania zapasów sklepowych, nie nadają się one zbyt dobrze do zastosowań w handlu internetowym z uwagi na mniejsze zamówienia i duże zróżnicowanie profili zamówień.

W celu uporania się z problemami, trapiącymi obsługę z zastosowaniem fal, wypracowano koncepcję obsługi bezfalowej, opartej na sztucznej inteligencji. W tym podejściu, przygotowanie nowego zlecenia rozpoczyna się z chwilą zakończenia poprzedniego zlecenia. Na ogół, w podejściach bez wykorzystania fal, optymalna kolejność obsługi zleceń wytyczana jest na podstawie priorytetów oraz dostępnych zasobów. Obsługa bez użycia fal wymaga algorytmów, które są dopasowane do warunków pracy w magazynie, czyli takich czynników, jak profil zamówień, zapasy, pojemność magazynowa, siła robocza i wydajność sprzętu.

Ważną kwestią przy dostosowywaniu jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania poszczególnych obszarów i uwzględnienie oddziaływania na obszary dalszego przetwarzania, aby uniknąć ich nadmiernego obciążenia lub zastojów. Przykładu podejścia bezfalowego dostarcza algorytm Dematic „sliding bubble” (suwaka z bańką), który wykorzystuje techniki badań operacyjnych (OR) na potrzeby zrównoważenia przepływu i uniknięcia zatorów. 

Niezależnie od tego, czy sprzęt w zakładzie przymocowano na stale, czy jest ruchomy, wymaga oprogramowania do obsługi.

W miarę rozszerzania zakresu działalności, konieczne jest rozbudowywanie bazy sprzętowej oraz zarządzającego nią oprogramowania. Zarówno w ścianach magazynu, jak i w zastosowaniach wykraczających poza mury magazynowe, współczesne pieczołowicie zaprojektowane systemy zautomatyzowane opierają się na oprogramowaniu optymalizującym obsługę magazynową w celu sprostania wyzwaniom w łańcuchu dostaw od tych najprostszych po złożone. Oprogramowanie pozwala wypracować rozwiązania w następującym zakresie:

 • Obsługa cyklu od wpłynięcia zlecenia do przygotowania dostawy w czasie krótszym niż 2 godziny
 • Braki w zaopatrzeniu
 • Zakłócenia w portach
 • Niedostateczna liczba samochodów ciężarowych
 • Dynamiczne zmiany kanałów uzupełniania oraz zapotrzebowania
 • Niedostateczna siła robocza

W poszukiwaniu rozwiązań, aby sprostać wyzwaniom związanym ze stale rosnącą liczbą zamówień, coraz większą różnorodnością profili zamówień i krótszymi terminami dostaw, należy być świadomym, że Dematic oferuje elastyczne rozwiązania pozwalające zaspokoić Państwa potrzeby.

Dzięki naszemu podejściu do rozwiązywania wyzwań związanych z łańcuchem dostaw, nasi klienci mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu procesu automatyzacji w wybranym przez siebie momencie i rozwijać system we własnym tempie. Jako klient mają Państwo pewność, że oferowana przez nas platforma będzie dostosowana do Państwa potrzeb w miarę rozwoju działalności.

Podobne historie

Zaczynajmy

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a nasi eksperci wskażą Ci właściwą drogę.

Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas:
+48 609 505 711