Dematic Global Website

Gegevensbescherming op Dematic websites

Privacybeleid

Omdat het Duitstalige deel van deze internetpresentatie in Duitsland beheerd wordt, gelden de regels voor gegevensbescherming van de Duitse wet op bescherming van persoonsgegevens.

Dematic GmbH en gegevensbescherming

De bescherming van persoonsinformatie is voor ons een belangrijk thema. Daarom voeren wij onze activiteiten uit in overeenstemming met de toepasbare wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsinformatie en veiligheid van gegevens. Hieronder leest u welke informatie wij eventueel verzamelen, hoe wij daarmee omgaan en aan wie wij deze eventueel ter beschikking stellen.

Persoonsgebonden gegevens

Via onze websites registreren wij geen enkele persoonsgerelateerde gegevens (bijv. namen, adressen, telefoonnummers of E-mailadressen), behalve als u ons zulke gegevens vrijwillig ter beschikking stelt (bijv. door registratie, enquête) resp. daarin toegestemd heeft of de daarvoor bestemde wettelijke bepalingen inzake de bescherming van uw gegevens dit toestaan.

Doelstelling

De door u ter beschikking gestelde persoonsgerelateerde gegevens gebruiken wij in het algemeen om uw aanvragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken of u toegang tot bepaalde informatie of aanbiedingen te verlenen. Voor het onderhouden van klantenrelaties kan het nog steeds nodig zijn,

  • dat wij uw persoonsgerelateerde gegevens opslaan, verwerken en deze met onze wereldwijde dochterondernemingen delen, om beter aan uw wensen te kunnen voldoen of onze producten of dienstverleningen te verbeteren; of
  • dat wij (of een derde in onze opdracht) deze persoonsgerelateerde gegevens gebruiken om u over dan aanbiedingen van Dematic GmbH die voor uw zakelijke activiteiten handig zijn te informeren, of om online enquêtes te houden, om de beter aan de behoeften en eisen van onze klanten tegemoet te komen.

Vanzelfsprekend respecteren wij het, als u uw persoonsgerelateerde gegevens niet ter ondersteuning van onze klantenrelatie (in het bijzonder voor direct marketing of marktonderzoek) niet aan ons wilt overlaten. Wij zullen uw persoonsgerelateerde gegevens noch aan derden verkopen nog op andere wijze vermarkten, met uitzondering van aan Dematic gelieerde ondernemingen.

Dematic GmbH zal de door u online ter beschikking gestelde persoonsgerelateerde gegevens alleen voor de aan u medegedeelde doeleinden registreren, verwerken en gebruiken, behalve wanneer het samenstellen, de verwerking of benutting

  • voor nog een ander doel wordt uitgevoerd, dat in directe relatie tot de oorspronkelijke doeleinden staat, waarvoor de persoonsgegevens geregistreerd werden,

  • voor de voorbereiding, onderhandeling en vervulling van een overeenkomst met u noodzakelijk is,

  • als gevolg van juridische verplichting of beschikking van de overheid of de rechter noodzakelijk is,

  • voor onderbouwing of ter bescherming van juridische aansprakelijkheid of voor verdediging bij aanklachten noodzakelijk is, 

  • ter verhindering van misbruik en andere illegale activiteiten dient, zoals opzettelijke aanvallen op de Dematic GmbH systemen om de beveiliging van gegevens te waarborgen.

Communicatie- of gebruiksgegevens

Als u onze websites via telecommunicatie gebruikt, worden communicatiegegevens (bijv. het IP-adres) resp. gebruiksgegevens (bijv. informatie over begin en duur en over de door u gebruikte telecommunicatiediensten) met technische middelen automatisch geproduceerd. Deze kunnen eventueel worden herleid tot persoonsgerelateerde gegevens. Voor zover registratie, verwerking en gebruik van uw communicatie- resp. gebruikgerelateerde gegevens nodig is, is dit onderhevig aan de wettelijke regelingen voor de gegevensbescherming.

Automatisch geregistreerde niet-persoonsgerelateerde gegevens

Als u onze websites gebruikt, wordt incidenteel automatisch (dus niet via een registratie) informatie verzameld, die niet aan een bepaalde persoon gekoppeld zijn (bijv. gebruikte internet-browser en besturingssysteem; domeinnaam van de website via welke u kwam; aantal bezoeken; gemiddelde verblijfstijd; opgeroepen pagina's). Wij en onze wereldwijde dochtermaatschappijen gebruiken deze informatie, om de aantrekkelijkheid van onze websites vast te stellen en hun prestatieniveau en inhoud te verbeteren.

„Cookies" – informatie, de automatisch op uw computer opgeslagen wordt

Als u een van onze websites bezoekt, kan het zijn dat wij informatie in vorm van een „cookie" op uw computer achterlaten, die hem bij uw volgende bezoek automatisch herkennen. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website aan uw interesse aan te passen of uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat hij cookies van uw harde schijf wist, alle cookies blokkeert of u waarschuwt, voordat een Cookie opgeslagen wordt.

Gegevensbescherming bij Google Analytics en Google Remarketing

Deze website gebruikt Google Analytics en Google Remarketing. Dit zijn dienstverleningen van Google Inc. ("Google"). Google gebruikt zgn. "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-Adres) wordt aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt aansluitend door Google met de laatste drie karakters ingekort, een eenduidig toewijzing van het IP-adres is zodoende niet meer mogelijk. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de website-activiteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om andere met de website en het gebruik van internet gekoppelde dienstverleningen te te bieden. Ook zal Google deze informatie die van toepassing is aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Externe leveranciers, met inbegrip van Google, tonen advertenties op websites op het internet. Externe leveranciers, met inbegrip van Google, gebruiken opgeslagen cookies voor het schakelen van advertenties aan de hand van voorgaande bezoeken van een gebruiker op deze website. Google zal in geen geval uw IP-Adres met andere gegevens van Google koppelen. De toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen, door naar de pagina  Uitschakelen van Google-reclame te gaan. Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies door externe aanbieders uitschakelen, door de pagina  Deactiveringspagina van de NAI  op te roepen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven manier en voor het eerder vermelde doel. De toestemming voor het verzamelen en de opslag kan te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen worden. Verdere aanwijzingen voor de bepalingen van Google vindt u  hier.

Kinderen

Persoonsgerelateerde gegevens van kinderen zal Dematic GmbH niet bewust verzamelen, zonder er uitdrukkelijk op te wijzen dat zulke gegevens alleen met toestemming van de ouders overgedragen mogen worden, wanneer van toepassing zijnde wettelijke bepalingen dit voorzien. Gebruik of ter beschikking stellen van persoonsgerelateerde gegevens van kinderen door ons wordt in principe alleen, voor zover dit wettelijk toegestaan is voor het verkrijgen van de wettelijk noodzakelijke ouderlijke toestemming of ter bescherming van kinderen. Voor het begrip „kind/kinderen" moeten hier de nationaal geldende wettelijke bepalingen en culturele praktijken worden aangehouden.

Veiligheid

Dematic GmbH treft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om uw persoonsgerelateerde gegevens tegen onbedoelde of onwettige verwijdering, verandering of tegen verlies en tegen ongeoorloofd ter beschikking stellen of ongeoorloofde toegang te beschermen.

Links naar andere websites

De websites van Dematic GmbH bevatten links naar andere websites. Dematic GmbH is niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid of de inhoud van deze andere websites.

Vragen en opmerkingen

Dematic GmbH zal op alle passende aanvragen voor inzage in en evt. correctie, aanvulling of wissen van persoonsgerelateerde gegevens reageren. Gaat u bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid (bijvoorbeeld voor inzage en actualisering van uw persoonsgerelateerde gegevens), naar de  Contactpagina  en schrijft u ons. Als onderdeel van doorontwikkeling van het internet zullen wij ook onze privacybeleid voortdurend aanpassen.