• Legal

Privacybeleid

Dematic heeft dataprivacy hoog in het vaandel staan

Welkom bij de privacyverklaring van Dematic. Dematic is een wereldwijde leverancier van geautomatiseerde logistieke systemen/-oplossingen met intralogistieke en ergonomische ontwerpen die kansen van onze klanten optimaliseren. Dematic is voornamelijk een business-to-business-aanbieder van producten en diensten.

Dematic respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring vertelt u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u rechtstreeks of via onze website met Dematic in contact komt (ongeacht waar u deze bezoekt) en u informeert over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van deze privacyverklaring

Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over hoe Dematic uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, inclusief informatie die u mogelijk via onze website vrijgeeft.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring doorleest samen met elke andere privacyverklaring of verklaring over eerlijke verwerking die we kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld als vervanging daarvan.

Naam en contactgegevens van de beheerder

Waar Dematic verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens, wordt deze privacyverklaring uitgegeven namens de Dematic Group, dus wanneer we ["Dematic Group"], "wij", "we", "ons" of "onze" vermelden in deze privacyverklaring, verwijzen we naar KION Group AG en haar dochterondernemingen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van uw gegevens. We laten u weten welke entiteit de verwerkingsverantwoordelijke is voor uw gegevens wanneer u een product en/of dienst bij ons afneemt.

Naam en contactgegevens van onze gegevensbeschermingfunctionaris en vertegenwoordigers in de EU

We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen over deze privacyverklaring. Hij treedt bovendien op als vertegenwoordiger van ons en als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker die niet in de EU is gevestigd. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief het verzoek om uw wettelijke rechten uit te oefenen, moet u via de onderstaande gegevens contact opnemen met de DPO.

Volledige naam van juridische entiteit: Dematic Group – KION Group AG

Naam en titel van DPO   Data Protection Officer

507 Plymouth Ave
Grand Rapids MI, 49505, VS

E-mailadres: dematicdpo@dematic.com

EU: Dematic Group – KION Group AG

Naam en titel van DPO   Norbert Moeren

Thea-Rasche-Strasse 8
60549 Frankfurt am Main
Germany

Phone: +49 69 20 110 7267
E-mailadres: dataprotection@kiongroup.com

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de desbetreffende landelijke regelgevende instantie. We zouden echter graag in de gelegenheid worden gesteld om uw zorgen te behandelen voordat u de ICO benadert. Daarom verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met de DPO.

Links naar derden

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over websites van anderen en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wij adviseren u om, wanneer u onze website verlaat, de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

2. De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens, of persoonsinformatie, omvat alle informatie over een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen gedurende uw relatie met ons verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, maar we bevestigen dat, omdat de meeste van onze transacties zakelijk van aard zijn, de persoonsgegevens die we verzamelen minimaal zullen zijn. We hebben de soorten gegevens als volgt geïdentificeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht;
 • Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadressen en telefoonnummers;
 • Transactiegegevens omvatten informatie over betalingen aan en van u en andere details van producten en diensten die van ons hebt afgenomen;
 • Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om deze website te bezoeken;
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gedane aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en enquêtereacties;
 • Gebruiks-/systeemgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en/of diensten gebruikt, hoe u onze producten en diensten gebruikt in een live werkomgeving;
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingberichten van ons en aan ons gelieerde derden, en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of operationele gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk gezien niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw systeemgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van het sorteerstation. Als we echter geaggregeerde gegevens met uw persoonsgegevens combineren of koppelen op een manier die het mogelijk maakt u direct of indirect te identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens en zullen we die gegevens gebruiken in overeenkomst met deze privacyverklaring.

We verzamelen GEEN speciale categorieën persoonsgegevens over u (zoals informatie over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondlidmaatschap, of informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

We gebruiken verschillende manier om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder via:

 • Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en/of financiële gegevens verstrekken door het invullen van formulieren of door te corresponderen met ons per post, telefoon, e-mail of op een andere manier. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt als u contact hebt met Dematic.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interacties met onze website kunnen we automatisch technische gegevens en/of systeemgegevens verzamelen over de gebruikte producten en/of diensten, en over uw browseractiviteiten en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens via cookies, serverlogboeken of andere vergelijkbare technologieën.

4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet ons dat toestaat. In de meeste gevallen zullen we uw persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden gebruiken:

Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan af te sluiten of zijn aangegaan met u of uw werkgever (of het bedrijf/de organisatie namens welke u in welke hoedanigheid dan ook handelt). In verreweg de meeste gevallen zijn de transacties van Dematic van een business-to-business-aard, wat betekent dat de meeste persoonsgegevens in ons bezit zich beperken tot identiteits- en contactgegevens die we alleen zullen gebruiken als dat nodig is voor rechtmatige belangen bij het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen.

 • Wanneer het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden) en uw belangen en waar fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen; en/of
 • Waar we moeten voldoen aan een contractuele, wettelijke en/of regelgevende verplichting.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, met uitzondering van marketingcommunicatie. U hebt het recht om uw toestemming voor het ontvangen van marketingberichten op elk moment in te trekken door contact op te nemen met de DPO.

Doelstellingen gebaseerd op rechtmatige belangen waasrv wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in verband met één van (of een combinatie van) de volgende doeleinden met een gerechtvaardigd belang:

Marketing:

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, vooral als het gaat om marketing en reclame. We hebben een proces ontwikkeld dat we zullen volgen als we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken en zullen hiervoor u om toestemming vragen.

Optimalisatie van uw databases:

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we automatisch (d.w.z. niet via registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (bijvoorbeeld het type internetbrowser en besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, aantal bezoeken, gemiddelde tijd die u op de site blijft, pagina's die u bekijkt). We kunnen deze gegevens gebruiken en delen met onze wereldwijde filialen om de aantrekkelijkheid van onze websites te beoordelen en hun prestaties of inhoud te verbeteren.

We gebruiken mogelijk systeemgegevens om de kwaliteit van producten en diensten te controleren, begrijpen en ontwikkelen. In verreweg de meeste gevallen zullen dit geaggregeerde gegevens zijn, zoals statistische of operationele gegevens voor elk doel in verband met de verplichting van Dematic om producten en diensten te leveren. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit persoonsgegevens, maar worden geanonimiseerd. Mocht er een situatie zijn waarin de gegevens niet kunnen worden geanonimiseerd, dan zullen we deze alleen gebruiken voor zover nodig voor rechtmatige belangen bij het nakomen van onze contractuele verplichtingen.

"Cookies" – Informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen:

Wanneer u één van onze websites bezoekt, kunnen we sommige gegevens op uw computer opslaan in de vorm van een 'cookie' om uw pc bij uw volgende bezoek automatisch te herkennen. Cookies kunnen ons op veel manieren helpen, bijvoorbeeld door ons in staat te stellen een website beter af te stemmen op uw interesses of door uw wachtwoord op te slaan zodat u dat niet steeds opnieuw hoeft in te voeren. Als u geen cookies wilt ontvangen, moet u uw internetbrowser instellen om alle cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat cookies worden opgeslagen.

Links naar andere websites

De websites van Dematic bevatten links naar andere websites. Dematic is niet verantwoordelijk voor het privacygedrag of de inhoud van andere websites.

Verandering van doelstelling

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u meer informatie wilt over hoe de verwerking voor de nieuwe doelstelling in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel, moet u contact opnemen met de DPO.

Als we uw persoonsgegevens voor een ongerelateerd doel moeten gebruiken, brengen wij u daarvan op de hoogte en leggen wij uit wat de wettelijke basis is om dat te doen.

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

We eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen en behandelen op grond van de wet. We staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenovereenkomstig onze instructies.

6. Internationale overdrachten

We delen uw persoonsgegevens binnen de KION Group. Daarbij worden uw gegevens overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door te eisen dat al onze groepsmaatschappijen dezelfde regels volgen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze regels worden 'bindende bedrijfsregels' genoemd. Kijk voor meer informatie op Europese Commissie: bindende bedrijfsregels.

Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming heeft door te controleren dat minstens één van de volgende waarborgen wordt toegepast:

 • We geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen waarvan de Europese Commissie vindt dat zij een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden. Kijk voor meer informatie op Europese Commissie: Adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in landen buiten de EU.
 • Wanneer we aanbieders gebruiken die in de VS zijn gevestigd, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, die vereist dat een vergelijkbare bescherming wordt geboden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Kijk voor meer informatie op Europese Commissie: EU-VS Privacy Schild.

Neem contact op met de DPO als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER.

7. Gegevensbeveiliging

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op een ongeoorloofde manier geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die daar vanuit bedrijfsoogpunt toegang toe moeten hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en hebben een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om om te gaan met een eventuele inbreuk op persoonsgegevens en zullen u en eventuele regelgevers inlichten over een inbreuk indien wij dit juridisch verplicht zijn te doen.

8. Gegevensbehoud

How lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan de wet en eisen met betrekking tot boekhouding en rapportages.

Om de geschikte bewaarperiode te bepalen van persoonsgegevens, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doelen al dan niet kunnen behalen door andere middelen en de van toepassing zijnde juridische eisen.

Als wij volgens de wet gedurende zes jaar na behalen van de doelen basis informatie moeten bewaren, waaronder doch niet beperkt tot contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens, dan behouden wij deze gegevens gedurende 6 jaar.

In dergelijke gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen door ons een bericht te schrijven en te vragen deze informatie te verwijderen.

Onder sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

9. Uw wettelijke rechten

In bepaalde gevallen hebt u volgens gegevensbeschermingswetten rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Tot die rechten behoren:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens verzoeken.
 • Correctie van uw persoonsgegevens verzoeken.
 • Wissen van uw persoonsgegevens verzoeken.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken.
 • Overdracht van uw persoonsgegevens verzoeken.
 • Het recht om uw toestemming terug te trekken.

Neem contact op met de DPO als u de voornoemde rechten wilt uitoefenen.

In de regel zijn er geen kosten

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek tegemoet te komen.

Wat we van u nodig kunnen hebben

Het kan zijn dat we u om bepaalde informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel die ervoor moet zorgen dat persoonsgegevens niet worden geopenbaard aan personen die het recht niet hebben deze in te zien. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie met betrekking tot uw verzoek te vragen, zodat we sneller kunnen reageren.

Tijdslimiet om te reageren

We doen ons best om binnen een maand op alle rechtmatige verzoeken in te gaan. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en geïnformeerd houden.

10. Aanpassingen aan deze verklaring

Dematic behoudt zich het recht voor om deze verklaring aan te passen door wijzigingen op de website te plaatsen. Als u aanvullende persoonlijke informatie verstrekt na de ingangsdatum van een gewijzigde kennisgeving, zullen uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de verklaring die op dat moment geldig is.

11. Jurisdictie

Gegevensbeschermingswetgeving: omvat alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten, met inbegrip van de algemene gegevensbeschermingswetgeving ((EU) 2016/679) (AVG) en alle van toepassing zijnde landelijke uitvoeringswetten, voorschriften en secundaire wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de privacy van elektronische communicatie, zoals die van tijd tot tijd wordt gewijzigd, vervangen of bijgewerkt, met inbegrip van de privacy- en elektronische communicatierichtlijn (2002/58/EG) en de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijn) Regelgeving 2008 (SI2003/2426).

Als er zich problemen voordoen, zal het volgende principe worden gehanteerd - als beide partijen (d.w.z. de entiteit van de Dematic Group en de gegevenspartij) hun statutaire zetel in hetzelfde rechtsgebied hebben, zullen de relevante wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming voor dat rechtsgebied worden nageleefd door beide partijen. OF, als beide partijen hun statutaire zetel in verschillende rechtsgebieden hebben, dan zullen de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming zijn met de Engelse wetgeving.

12. Privacyverklaring voor inwoners van Californië

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u meer informatie over uw privacyrechten vinden in de Privacyverklaring voor inwoners van Californië van Dematic.