What are 7 Food and Beverage Challenges that Automation Solves?

Portrait of worker holding crate full of red apples in organic food factory warehouse
De voedingsmiddelen- en drankensector (food & beverages, F&B) is aan snelle veranderingen onderhevig: nieuwe markttrends en -stimulansen creëren nieuwe uitdagingen voor producenten en distributeurs.

Marktuitdagingen

 • Supermarkten zetten de marges van toeleveranciers onder druk 
 • Consumenten worden prijsbewuster terwijl ze tegelijkertijd een breder aanbod van producten willen 
 • De inputkosten, met inbegrip van arbeid, grondstoffen en energie, nemen toe, 
 • De voorschriften inzake veiligheid en het traceren van producten worden strenger 

 

Voordelen van automatisering

 • Laat productiviteit toenemen en kosten afnemen
 • Verhoog de opslagcapaciteit 
 • Consolideer productie- en distributieactiviteiten 
 • Maximaliseer serviceniveaus met systeemflexibiliteit en operationele veerkracht

Al deze trends stellen de bevoorradingsketen en logistieke operaties voor grote uitdagingen.

Toonaangevende F&B-producenten en -distributeurs investeren in automatisering om deze uitdagingen het hoofd te bieden en aanzienlijke en blijvende concurrentievoordelen voor hun toeleveringsketens te realiseren. 

Automatiseringsoplossingen vormen de basis voor een blijvend concurrentievoordeel en bieden de flexibiliteit om de uitdagingen van vandaag te overwinnen en bedrijven voor te bereiden op de toekomst.


Uitdaging #1: hoge kosten en onvoldoende productiviteit

Terwijl de arbeidskosten blijven stijgen, neemt de druk op de bedrijven ook toe door de toenemende concentratie op de markt van de levensmiddelendetailhandel en steeds prijsbewustere consumenten. 

Geconcentreerde detailhandelsmarkt voor voedingsmiddelen zet marges onder druk

Een aanhoudende tendens is dat geconcentreerde detailhandelsmarkten voor levensmiddelen betekenen dat een kleiner aantal detailhandelaren steeds dominanter wordt. In Australië was het marktaandeel van de twee grootste kruideniers in 2013 bijvoorbeeld 73%. Dat getal is in 2021 teruggelopen tot 65%. 

De grote kruideniers hebben ook hun marktaandeel in de sector van de gedistilleerde dranken geconsolideerd. De twee grootste kruideniers controleren nu - met de invoering van grote slijterijen en agressieve prijzen - 57% van de detailhandelsmarkt voor alcohol. 

Levensmiddelenproducenten hebben van deze marktpositie gebruik gemaakt om sterke overeenkomsten met leveranciers te sluiten, waarmee de leveranciersmarges zijn afgekalfd en zij in staat zijn lage winkelprijzen aan te bieden waartegen kleinere verkooppunten zeer moeilijk kunnen concurreren. Ze gebruiken hun positie ook om hun eigenmerk-assortiment te bevorderen ten koste van merkproducten. 

Kruideniers dringen voorraden terug naar producenten

Grote supermarktketens dringen hun voorraden ook terug naar de leveranciers, waardoor de logistieke kosten voor producenten en distributeurs stijgen - vooral voor diegenen die hun distributie hebben uitbesteed aan externe logistieke dienstverleners (3PL). Nu kruideniers de leveranciers met hun voorraden opzadelen, houden 3PL's meer voorraden aan, met alle kosten van dien voor veel van hun producerende klanten.  
 
Als gevolg daarvan willen producenten en distributeurs hun logistieke operaties steeds meer insourcen en hun supply-chain-vaardigheid weer in hun eigen bedrijf inbrengen. Voor velen is dit het ideale moment om hun distributie-activiteiten te optimaliseren.

Prijsbewuste consumenten

Consumenten blijven zeer prijsbewust en geven de voorkeur aan budgetsupermarkten boven gewone supermarkten. Als gevolg daarvan ondervinden supermarkten en kleine levensmiddelenwinkels met hogere marges aanzienlijke gevolgen van deze verschuiving omdat supermarkten met lagere marges hun winsten terugwinnen. 

De consument staat steeds meer open voor de aankoop van nieuwe en steeds ruimere assortimenten van producten en merken en beschouwt huismerken als een goed alternatief voor nationale merken. Velen geloven nu dat huismerken van gelijke kwaliteit als de traditionele merken zijn. Deze trend zet de F&B-marges verder onder druk omdat bedrijven de prijs van hun merken moeten verlagen om concurrerend te blijven.  

Arbeid: stijgende kosten, lagere beschikbaarheid

De vergrijzing van de bevolking en een beroepsbevolking die steeds minder bereid is om in magazijnen te werken, vooral in koel- en vrieshuizen, beperken de beschikbaarheid van arbeidskrachten en verhogen ook de arbeidskosten. Dit heeft grote gevolgen op de totale distributiekosten. 

Hoewel de producenten hun productielijnen hebben geautomatiseerd, blijven de distributie- en opslagoperaties voor velen zeer arbeidsintensief. In de afgelopen jaren hebben bedrijven in verschillende sectoren de arbeidsproductiviteit verhoogd door mensen aan hun personeelsbestand toe te voegen. Velen zien nu in dat de volgende stap in de verbetering van de arbeidsproductiviteit bestaat in investeringen in geautomatiseerde technologie.

Oplossing

Laat productiviteit toenemen en kosten afnemen met een ASRS

Een geautomatiseerd opslag- en ophaalsysteem (ASRS) automatiseert het proces van productopslag en -verwerking volledig en elimineert "handelingen" door operators, waardoor magazijnwerk en bedrijfskosten sterk worden verminderd. Hoewel dit sterk afhangt van het specifieke voorraadprofiel van een producent, kan met ASRS een productiviteitswinst van 20-30% worden behaald. 

Het systeem vermindert ook afval, product- en stellingbeschadiging die met vorkheftrucks gepaard gaan en heeft doorgaans minder onderhoud nodig in vergelijking met de huur- en onderhoudskosten van vorkheftrucks.

Uitdaging #2: gevolgen van de beschikbaarheid van land

Er is een groeiende tendens bij fabrikanten en distributeurs om hun faciliteiten te bundelen in reactie op de kostendruk. Door het aantal distributiepunten in hun netwerken te verminderen, verlagen zij zowel de opslag- als de transportkosten. Als onderdeel van deze consolidatie bouwen F&B-bedrijven hun distributieactiviteiten op naast hun productielijnen, waardoor het kostbare en arbeidsintensieve proces van het verzenden van afgewerkte producten van een productiefaciliteit naar een opslagplaats overbodig wordt.  
 
Door de beperkte beschikbaarheid en de toenemende kosten van grond in de nabijheid van productiefaciliteiten - vooral in dichtbevolkte centra - kan dit echter onbetaalbaar worden met conventionele handmatige opslag- en behandelingsoplossingen. 

Oplossing

Verhoog de opslagdichtheid en verlaag de grondvereisten met een ASRS

Introduceer automatisering om de hoogte van het gebouw en het vloeroppervlak te optimaliseren. Door opslagdichtheid te maximaliseren en door hoogtes tot 35 m (115 vt) toe te staan, hebben Pallet ASRS-systemen tot 60% minder ruimte nodig in vergelijking met conventionele palletopslag. 

Omdat ASRS minder ruimte in beslag neemt, is het voor producenten haalbaar om distributiefaciliteiten naast hun fabrieken te bouwen - zelfs waar de beschikbare grond beperkt is. En door de distributie te consolideren in een ASRS-magazijn, kunnen producenten de voorraadvereisten en de totale voorraadkosten verminderen. 

ASRS is ook een kosteneffectieve oplossing voor conventionele magazijnen die ruimte tekort komen. Wanneer u conventionele palletstellingen vervangt door ASRS, kunt u:

 • De palletopslagcapaciteit aanzienlijk doen toenemen, 
 • De levenscyclus van het bestaande gebouw aanzienlijk verlengen
 • Overheadkosten terugbrengen 
 • Elimineer de behoeften, kosten en ontwrichting die bij het bouwen van een nieuwe faciliteit of het verplaatsen van een faciliteit optreden 

Uitdaging #3: zorgen voor een superieure klantenservice

Asahi Beverages, Brisbane, Australië

In een dergelijke concurrerende, consumentgestuurde markt is het, meer dan in welke andere sector dan ook, voor F&B-producenten van het grootste belang om het juiste product in de juiste hoeveelheid en op het juiste tijdstip bij de klanten te krijgen. Levensmiddelendistributeurs zijn minder tolerant ten aanzien van gemiste leveringstermijnen of onjuiste producten. Een gemiste zending of zelfs maar een gemiste pallet kan leiden tot lege winkelschappen en boetes voor te late of onvolledige leveringen. Distributieafdelingen moeten ervoor zorgen dat zij over het juiste product in de vereiste voorraadhoeveelheid beschikken en dat de bestellingen volledig zijn en tijdig en nauwkeurig worden verzonden. Ook moeten de distributieafdelingen ervoor zorgen dat zij geen knelpunten veroorzaken, wat kan leiden tot het stilleggen van productielijnen. En dit moet op de meest kosteneffectieve manier worden bereikt. 

Oplossing

Serviceniveaus optimaliseren met ASRS

ASRS automatiseert volledig de processen van wegzetten, opslaan en ophalen, elimineert mogelijke menselijke fouten en verzekert optimale beschikbaarheid van de voorraad en maximale nauwkeurigheid van bestellingen. De uitvoerende afdelingen weten precies wat er in voorraad is en de bestellingen van de klanten worden tijdens het hele proces gecontroleerd, vóór levering.

ASRS biedt ook aanzienlijke voordelen voor staging- en verzendingstoepassingen en voor samengevoegde productie- en distributieverwerkingslijnen - allemaal kritieke elementen om ervoor te zorgen dat klantenorders accuraat en op tijd worden uitgevoerd.

Zorg voor efficiënte staging en verzending met ASRS

In een handmatige staging- en verzendingszone moeten pallets in trailerhoeveelheden worden gestapeld om ervoor te zorgen dat vrachtwagens snel kunnen worden geladen. Een voldoende grote expeditieruimte is van cruciaal belang om dagelijkse schommelingen in de activiteiten op te vangen; in veel dokruimten is de vloerruimte echter beperkt en wordt de hoogte van het gebouw niet optimaal benut (in tegenstelling tot een ASRS). In geval van een verstoring, zoals een defecte vrachtwagen op weg naar de fabriek, blijft de voorraad voor bestellingen vaak in de expeditie totdat het probleem is verholpen. Dit kan leiden tot potentiële knelpunten voor andere bestellingen, wat kan uitmonden in verstoringen van de upstreamactiviteiten, met aanzienlijke gevolgen voor de levering van bestellingen aan klanten.

Een efffectief alternatief is het uitbreiden van het gebruik van ASRS-technologie naar staging en verzending. Met een ASRS die snellere cyclustijden biedt dan manueel bediende vorkheftrucks, kunnen pallets uit het systeem worden gehaald zodat ze klaar zijn om te worden geladen wanneer het transportvoertuig arriveert. Het gebruik van zones binnen een ASRS voor pre-staging van orders vergemakkelijkt nog sneller en efficiënter verzenden door de snelste toegang tot opslaglocaties, wat ervoor zorgt dat klantenorders steeds aan de steeds kortere leveringstermijnen voldoen.

Automatisch Geleide Voertuigen: Het integreren van verwerkingslijnen met AGV's en ASRS verhoogt de betrouwbaarheid

Voor productie- en distributiefaciliteiten heeft het automatiseren van het orderverwerkingsproces van begin tot eind aanzienlijke voordelen. Oplossingen met een breed scala aan opties, zoals palletiseren of ASRS, verhogen de snelheid en veerkracht van repetitieve taken en elimineren potentiële knelpunten in kritieke processen.

Hoewel pallettransportbanden robuuste en betrouwbare schakels vormen tussen productie en geautomatiseerde opslag, zijn automatisch geleide voertuigen (Automated Guided Vehicles - AGV's) de ideale oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar maximale consistentie met flexibiliteit om verschillende delen van het magazijn te bedienen. AGV's bieden niet alleen betrouwbaar en kostenefficiënt pallettransport, maar dankzij hun inherente flexibiliteit kunnen de trajecten gemakkelijk worden aangepast en kunnen eenvoudig extra AGV's aan de vloot worden toegevoegd als de doorvoervereisten en de ophaal- en afleverbestemmingen veranderen.

Uitdaging #4: Snelle groei van het aantal SKU's en ordercomplexiteit

Consumenten vragen om een breder scala van producten op grond van smaken, voedingstrends, maar ook fitness- en gezondheidsoverwegingen. Eén voorbeeld hiervan is de verschuiving van mainstreambier, melk en frisdranken naar een toename van de consumptie van ambachtelijke bieren, cider, sojamelk en gezonde drankjes. Bedrijven spelen in op de vraag van de consument door veel nieuwe producten op de markt te brengen.

De gevolgen voor F&B-producenten zijn de voortdurende toename van het aantal SKU's in hun toeleveringsketens en de noodzaak om een steeds grotere verscheidenheid aan producten op voorraad te houden. Voor degenen die ook huismerken voor detailhandelaren produceren, maakt dit de SKU-complexiteit die zij moeten beheren alleen maar groter.

In een manueel magazijnsysteem betekent de implicatie van het verwerken van extra SKU's dat alles groter moet worden - meer palletopslag, meer pickinglocaties en meer verplaatsingen, wat leidt tot tragere en minder efficiënte operaties in grotere, duurdere magazijnen. 

Oplossing

ASRS-technologie biedt grotere opslagcapaciteit voor de verwerking van een groter aantal SKU's

Door een grotere opslagdichtheid tot plafondhoogte te bieden, biedt een ASRS aanzienlijk meer opslagplekken voor de verwerking van extra SKU's zonder meer verplaatsingen. En naarmate de orderprofielen veranderen en de doorvoer van afzonderlijke SKU's varieert, kan ASRS-technologie de producten gemakkelijk herpositioneren om ervoor te zorgen dat fast-movers zich dichter bij de afvoerzones bevinden. Dit leidt tot hogere responsiviteit van het systeem.

Uitdaging #5: beheren van gezondheid en veiligheid op het werk

Gezondheid en veiligheid op het werk (OH&S) wordt regelmatig genoemd als prioriteit nummer één voor veel F&B-producenten. Het verplaatsen en opslaan van zware palletladingen en de mogelijke breuken en lekkages brengen allemaal gevaren met zich mee voor de bedieners. 

Verloren arbeidsuren worden steeds kostbaarder en de vergrijzing van het personeelsbestand maakt het des te noodzakelijker om de problemen op het gebied van OH&S aan te pakken.

Oplossing

ASRS minimaliseert OH&S risico's

Doordat er geen bestuurders en vorkheftrucks meer nodig zijn bij opslag- en staging-toepassingen, vermindert een ASRS de bedrijfs- en veiligheidsrisico's die gepaard gaan met handmatig manoeuvreren aanzienlijk.

De ASRS-technologie werkt met nauwkeurige plaatsing in en ophalen uit opslaglocaties, waarmee het risico van schade aan producten, pallets of rekken wordt weggenomen. ASRS kan ook palletladingen op een trailer plaatsen in de precieze volgorde die door een hostsysteem wordt gespecificeerd volgens de vereisten inzake belasting per as.

Uitdaging #6: stijgende energiekosten

Stijgende energiekosten hebben ook hun uitwerking op de marges in F&B. Dit is van extra groot belang voor producenten met energieintensieve opslagactiviteiten in koelruimten.

Oplossing

Het totale energieverbruik verminderen met ASRS

Door de opslagdichtheid te maximaliseren en de voetafdruk te optimaliseren, vermindert een ASRS de energiebehoefte voor het koelen of verwarmen van de opslagruimte. Dit is belangrijk in temperatuurgecontroleerde installaties, waar een vermindering van het benodigde koelvolume leidt tot een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik. ASRS-systemen vereisen ook veel minder verlichting dan handmatige activiteiten, waardoor het energieverbruik nog verder daalt.

Uitgerust met energieterugwinningstechnologie, bespaart de Dematic ASRS-technologie ook energie tijdens het dagelijkse gebruik. Zo wordt bijvoorbeeld remenergie geregenereerd en gebruikt door de hefmotor, waardoor de ASRS tot 29% minder energie verbruikt dan conventionele ASRS-technologie. 

Uitdaging #7: trackingvereisten

Overheidsinstanties voor voedselveiligheid eisen dat voedsel wordt gevolgd in alle stadia van de productie, verwerking en distributie (ook bekend als "van boer tot bord"). Doel is te voorkomen dat besmette producten bij de consument terechtkomen en snel en doeltreffend correctieve maatregelen te kunnen nemen als er iets misgaat, zoals een terugroepactie.

Beheersystemen voor de toeleveringsketen moeten de bronnen van grondstoffen, additieven en alle andere inputs vastleggen voordat etikettering plaatsvindt met identificatie van de partij en de productie- en houdbaarheidsdatum. F&B-bedrijven voldoen niet alleen aan de voedselveiligheidsnormen, maar erkennen ook dat producttraceerbaarheidssystemen hun merken helpen beschermen door een snelle en effectieve reactie op incidenten mogelijk te maken. Afgezien van het traceren van batches en lots, moeten Warehouse Management Systemen (WMS) de voorraad en First-In-First-Out (FIFO) regels effectief beheren; in veel gevallen accepteren grote kruideniers alleen opeenvolgende genummerde batches en houdbaarheidsdata. 

Oplossing

ASRS gecombineerd met een Warehouse Control System (WCS) biedt uitgebreide mogelijkheden voor tracering en respons

ASRS-technologie kan volledig worden geïntegreerd in een Enterprise/Manufacturing Resource Planning (ERP)-systeem of Warehouse Management System (WMS) via een Warehouse Control System (WCS). Met het WCS kunnen productbewegingen en opslaglocaties nauwkeurig in realtime worden gevolgd. Als onderdeel van de uitgebreide inventarisatiemogelijkheden beheert het WCS batch- en lot-tracking van producten en, in samenwerking met de host, First-In-First-Out (FIFO)- en First-In-Last-Out (FILO)-regels.

Het WCS integreert ook naadloos andere systemen in het magazijn, waaronder:

 • Palletiseren
 • Transportband
 • AGV 
 • pallettransport
 • Picking (robotic en voice-directed) 

Door technologieën te integreren krijgen bedrijven een volledig systeembeheer en zichtbaarheid over de hele operatie. In geval van een incident, zoals een terugroepactie, kan het management onmiddellijk de specifieke partijen of lots in kwestie identificeren en het systeem opdracht geven passende actie te ondernemen, zoals het naar een specifieke locatie brengen van het product. 

Lees meer over hoe Dematic software voor u kan werken en waarde kan toevoegen aan uw bedrijf. 

Het verschil van Dematic

De laatste ontwikkelingen in ASRS technologie gecombineerd met Dematic Software oplossingen bieden belangrijke voordelen voor F&B-producenten die de uitdagingen van hun distributieactiviteiten willen aanpakken.

Met de oplossingen van Dematic kunnen F&B-bedrijven hun volledige productie- en supply chain-netwerken onder de loep nemen en nagaan waar ze opslag en distributie kunnen samenvoegen om de totale kosten te verlagen en superieure operationele mogelijkheden te bieden. Nu de automatiseringskosten de laatste jaren aanzienlijk zijn gedaald, zijn de business-case en het rendement van investeringen nog nooit zo groot geweest. 

Gerelateerd nieuws

Aan de slag

Vertel ons over uw behoeften en onze experts zullen u de juiste weg wijzen.

Vul het formulier in of bel ons:
+32 3 641 12 12