Zarządzanie budową

Zarządzanie budową

Kompleksowe systemy do automatycznej obsługi materiałów są często duże oraz głęboko wplecione w proces i fizyczny układ operacji klienta. W odróżnieniu od wielu innych aktywów w zakresie obsługi materiałów, budynek, w którym znajduje się system, jest często częścią systemu, a nie tylko „budką” wokół niego.

Specjalistyczna synchronizacja

Specjalistyczna synchronizacja systemu obsługi materiałów i otaczającego go budynku w zakresie projektowania i realizacji, może:

  • Uprościć planowanie i sekwencjonowanie instalacji
  • Umożliwić lepsze wykorzystanie handlu i siły roboczej
  • Zapewnić jeden punkt odpowiedzialności
  • Zmniejszyć koszty dzięki przewidywanym interfejsom projektowym

Z tego powodu Dematic, jako jedyny przedsiębiorca, stworzył grupę ds. zarządzania budową, która projektuje i buduje najlepsze budynki dla systemów obsługi materiałów. Ta specjalistyczna grupa rozumie unikatowe wyzwania i możliwości stojące przed zintegrowanymi obiektami łańcucha dostaw. Jej członkowie są wysoce wykwalifikowani i maksymalizują skuteczność przy jednoczesnej redukcji kosztów i dezorientacji.

Rezultatem dla naszego klienta jest jeden punkt odpowiedzialności, który starannie koordynuje wiele dyscyplin, technologii i działań wymaganych do dostarczenia zintegrowanego obiektu. 

W przypadku klientów z własnymi firmowymi lub zewnętrznymi partnerami budowlanymi Dematic chętnie połączy swoje umiejętności w zakresie integracji obsługi materiałów z ich wiedzą w celu spełnienia celów klienta. Gdy pożądane są zintegrowane gotowe obiekty, grupa ds. zarządzania budową Dematic to wyjątkowe rozwiązanie w branży.

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Powiązane pliki do pobrania