Wiedza specjalistyczna w zakresie rozwiązań

Symulacja

Zaawansowane oprogramowanie do symulacji komputerowej Dematic

Nikt nie kupuje samochodu bez jazdy próbnej; po co więc wdrażać nowy system logistyczny, nie widząc, jak będzie on działał w różnych warunkach operacyjnych?

Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do symulacji komputerowej Dematic można przetestować działanie fabryki, magazynu lub centrum dystrybucyjnego przed sfinalizowaniem projektu systemu.

Podczas jazdy testowej nowym samochodem wybierasz trasę w oparciu o cechy samochodu, które chcesz wypróbować. Podobnie podczas konstruowania modelu symulacyjnego „trasa” jest wybierana w zależności od celów badania.

Symulacje mogą obejmować zarówno prostą animację koncepcyjną, jak i bardzo złożone badanie zdolności systemu operacyjnego. Dział usługi łańcucha dostaw wykorzystuje narzędzie do modelowania 3D o nazwie AutoMOD do odwzorowania proponowanego rozwiązania do obsługi materiałów. Korzystając z rzeczywistych danych i prognoz klienta, można udowodnić przepustowość, zidentyfikować wąskie gardła, udoskonalić oprogramowanie i logikę sterowania oraz porównać różne metody planowania operacyjnego.

Aplikacje symulacyjne

 • Projektowanie rozwiązań – zbadanie alternatywnych koncepcji i zapewnienie możliwości osiągnięcia celów w zakresie przepustowości
 • Realizacja projektu – sfinalizowanie decyzji dotyczących układu, wyposażenia i algorytmów sterowania
 • Modernizacja systemu – analiza istniejących systemów w ramach alternatywnych scenariuszy operacyjnych
 • Produkcja – ciągłe doskonalenie procesów i procedur
 • Branże usługowe – ocena harmonogramów i przepływu procesów
 • Rozwiązywanie problemów – analizowanie problematycznych sytuacji i ograniczeń

Korzyści dla klienta

 • Zapewnia wizualizację przyszłej pracy systemu
 • Pozwala na testowanie wielu scenariuszy
 • Zapewnia, że system będzie spełniał strategiczne cele biznesowe
 • Sprawdza zalecaną konstrukcję systemu
 • Wykorzystuje rzeczywiste dane o zamówieniach do weryfikacji przepustowości systemu
 • Ułatwia dogłębne zrozumienie działalności biznesowej
 • Pozwala na porównanie różnych konfiguracji sprzętu
 • Promuje świadome decyzje dotyczące wymagań w zakresie sprzętu
 • Identyfikuje wąskie gardła systemowe
 • Testuje różne metodologie operacyjne
 • Daje możliwość zadawania pytań typu „co jeśli?”
 • Pozwala na ocenę zmian w projekcie systemu w stosunku do sytuacji wyjściowej
 • Weryfikuje wymogi kadrowe 

Dostępne usługi

 • Szkolenia dla klientów na miejscu
 • Tworzenie aplikacji do pionowych modeli symulacyjnych na użytek klienta
 • Graficzne interfejsy użytkownika
 • Doradztwo i wsparcie w zakresie modelowania
 • Gromadzenie i analiza danych
 • Rozwiązania „pod klucz” dla projektów modelowania symulacyjnego
 • Wysokiej jakości produkcja wideo
Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Powiązane pliki do pobrania