Kompletacja sztuk:

Kompletacja partii na ścianie „putwall”

Bezfalowa realizacja zamówień w handlu elektronicznym i sprzedaży wielokanałowej

Rozwiązania Dematic w zakresie kompletacji partii na ścianie „putwall” zapewniają skuteczną, bezfalową realizację zamówień spełniającą potrzeby dynamicznych rynków handlu elektronicznego i sprzedaży wielokanałowej. Rozwiązania te optymalizują pracę, pobierając dużą ilość zamówień z konwencjonalnych lub zautomatyzowanych systemów magazynowych i stosując inteligentne techniki ręcznego sortowania w celu szybkiej i dokładnej realizacji.

Sercem tego rozwiązania jest oprogramowanie Dematic iQ Optimise, które w sposób ciągły monitoruje wykorzystanie zasobów oraz dynamicznie dostosowuje i ustala priorytety pracy w oparciu o najnowszą pilność i priorytet zamówień. System wykorzystuje technologie głosowe i/lub światła bez używania rąk, aby zapewnić szybkość i dokładność oraz zminimalizować koszty transportu poprzez automatyczny wybór kontenerów transportowych odpowiednich rozmiarów.

Rezultaty: Skrócenie czasu cyklu zamówień, zmniejszenie kosztów pracy, zmniejszenie kosztów transportu i poprawa dokładności – wszystko to bez konieczności ręcznej interwencji w celu wymuszenia zmian w systemie planowania falowego.

Jak działa kompletacja partii na ścianie „putwall”

 1. Ściany „putwall” mają liczne szczeliny, podobnie do skrzynek pocztowych w kancelarii pocztowej. Oprogramowanie Dematic iQ Optimise automatycznie przypisuje zamówienia do otwartych szczelin w zależności od pilności zamówienia i innych czynników.
 2. Polecenia głosowe kierują operatorów do określonych miejsc kompletacji w celu wybrania całkowitej ilości dla wszystkich zamówień w obrębie ściany „putwall”, które wymagają określonych produktów. Operatorzy wkładają wymagane produkty do pojemników i kontynuują kompletację w obrębie przydzielonej im strefy kompletacji, aż pojemnik zostanie napełniony.
 3. System przenośników transportuje pełne pojemniki z różnych stref kompletacji do przydzielonych im ścian „putwall”. Pojemniki zawierające zamówienia jednoliniowe/jednoproduktowe omijają ściany „putwall” i są kierowane bezpośrednio do strefy pakowania.
 4. Operatorzy przy ścianach „putwall” skanują każdy produkt z przychodzącego pojemnika.
  Polecenia głosowe lub światła kierują operatorów do umieszczania produktów w określonych szczelinach.
 5. Komendy głosowe lub światła kierują operatorów po przeciwnej stronie ściany „putwall” do zabrania zawartości z kompletnej szczeliny i przystąpienia do pakowania. Szczelina staje się dostępna dla następnego zamówienia.
Batch Pick to Sorter Putwall

Produkty Dematic do kompletacji partii na ścianie „putwall”

 • Przenośniki skrzyń i pojemników: Zintegrowana technologia przenośnika paczek, zaprojektowana w celu zapewnienia elastycznych rozwiązań.
 • Systemy kompletacji: Pełen wybór rozwiązań w zakresie kompletacji: Systemy „pick-to-voice”, „pick-to-light”, „put-to-light”, koszyki do kompletacji, wózki do kompletacji i ściany „putwall”.
 • System AS/RS do małych ładunków: Wysoce elastyczne, energooszczędne systemy magazynowania i pobierania.
 • Dematic Multishuttle: „Wahadłowy” system AS/RS nowej generacji do automatycznego składowania i pobierania kartonów, małych części lub innych składowanych towarów.
 • AutoStore: System magazynowania i buforowania o ultrawysokiej gęstości, idealny do kompletacji sztuk.
 • Systemy stacji roboczych: Ekonomiczne i ergonomiczne stacje robocze dla operacji odbioru i dekantacji.
 • Oprogramowanie: Oprogramowanie Dematic iQ Optimise jest systemem realizacji magazynowej, który optymalizuje pracę, sprzęt i procesy. Oprogramowanie Dematic InSights łączy wszystkie dane operacyjne, konserwacyjne i sprzętowe w obrębie obiektów i pomiędzy nimi.
Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Broszura

Opis firmy Dematic

Dematic jest globalną firmą inżynieryjną, która projektuje, buduje i wspiera rozwiązania logistyczne optymalizujące przepływ materiałów i informacji – od odbioru po wysyłkę, w obrębie czterech ścian fabryki, magazynu lub centrum dystrybucyjnego.