Kompletacja skrzyń:

Kompletacja skrzyń do palety

Bezpośrednia kompletacja bez użycia rąk poprawia szybkość i dokładność

Generowane komputerowo komendy głosowe kierują operatorami do dokonania szybkiej i precyzyjnej kompletacji, instruując, co należy wybrać i gdzie to wysłać. Oprogramowanie Dematic iQ Optimise skraca czas bezczynnego chodzenia i szukania oraz prowadzi operatorów przez każdy krok.

Rozwiązania w zakresie kompletacja skrzyń do palety są idealne dla operacji średnionakładowych z dużą liczbą jednostek magazynowych i dobrze sprawdzają się zarówno w środowiskach z kontrolą temperatury, jak w temperaturze otoczenia.

Jak działa kompletacja skrzyń do palety

  1. Operatorzy otrzymują instrukcje głosowe, aby wybrać pustą paletę do rozpoczęcia operacji kompletacji.
  2. Polecenie głosowe kieruje operatorów do określonych lokalizacji w celu wybrania wymaganej liczby skrzyń.
  3. Operatorzy przechodzą do lokalizacji, dokonują wyboru i potwierdzają głosowo lub za pomocą skanera, że kompletacja została ukończona.
  4. Oprogramowanie Dematic iQ Optimise określa najbardziej efektywną sekwencję ścieżek kompletacji i kieruje operatorów do następnej lokalizacji kompletacji.
  5. Operatorzy kończą operację kompletacji, przenoszą paletę do określonego miejsca wysyłki i potwierdzają za pomocą głosu lub skanera, że paleta jest kompletna.
Screenshot

Produkty Dematic do rozwiązań w zakresie kompletacji skrzyń do palety

  • Systemy „Pick-to-Light”, „Put-to-Light”: Maksymalizacja wydajności kompletacji zamówień – zwiększenie dokładności i produktywności.
  • System „Pick-to-Voice”: Kompletacja bez użycia rąk zwiększa produktywność, dokładność i elastyczność.
  • Oprogramowanie: Oprogramowanie Dematic iQ Optimise jest systemem realizacji magazynowej, który optymalizuje pracę, sprzęt i procesy. Oprogramowanie Dematic InSights łączy wszystkie dane operacyjne, konserwacyjne i sprzętowe w obrębie obiektów i pomiędzy nimi.
Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Broszura

Opis firmy Dematic

Dematic jest globalną firmą inżynieryjną, która projektuje, buduje i wspiera rozwiązania logistyczne optymalizujące przepływ materiałów i informacji – od odbioru po wysyłkę, w obrębie czterech ścian fabryki, magazynu lub centrum dystrybucyjnego.