Głos i światło:

Systemy świetlne Dematic

Wydajność i dokładność w nowym świetle

Systemy świateł Dematic automatyzują realizację zamówień w celu uzyskania bardziej wydajnych i ekonomicznych procesów w porównaniu z tradycyjną ręczną kompletacją. Systemy obejmują aplikacje „pick-to-light”, „put-to-light” i ściany „putwall”.

Systemy świateł Dematic są wyposażone są w łatwo widoczne światła, które wskazują lokalizacje i ilość wymaganych przedmiotów. Po wybraniu lub włożeniu przedmiotu operatorzy potwierdzają transakcję poprzez naciśnięcie przycisku, po którym następuje wyłączenie wyświetlacza. Aplikacje typu „pick-to-light” są idealne do kompletacji dużych ilości towaru, natomiast aplikacje typu „put-to-light” są skuteczne w ręcznym sortowaniu towaru w ilościach hurtowych (np. „put-to-stores” i ściany „putwalls”). Zasilane przez oprogramowanie Dematic iQ informacje są zarządzane w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia optymalnej wydajności.

Korzyści wynikające z zastosowania z systemu „pick/put light” Dematic

  • Maksymalna produktywność: systemy świateł Dematic wykorzystują intuicyjne wskazówki wizualne, które kierują operatorów na miejsca kompletacji lub odkładania, umożliwiając im szybkie i efektywne wykonywanie zadań. Opcjonalne światła wielobarwne zwiększają wydajność pracy i umożliwiają pracę wielu operatorów w tej samej strefie.
  • Wysoka dokładność: systemy świateł Dematic zapewniają bezbłędną kompletację, wymagając od operatorów wciśnięcia podświetlonych przycisków w każdym miejscu w celu potwierdzenia. Przyciski wskazują również braki w kompletacji i inne anomalie, które mogą wystąpić.
  • Niezawodny i skalowalny: światła Dematic są zgodne z UL i CE – stworzone z myślą o długiej, bezawaryjnej pracy. Oprogramowanie i elementy sterujące Dematic ułatwiają konfigurację, monitorowanie i rozwiązywanie problemów. Światła Dematic wykorzystują unikalny czynnik kształtu i system szyn, który ułatwia rozbudowę lub dodanie nowych modułów kompletacji. Opcjonalna dynamiczna regulacja szerokości szczeliny eliminuje konieczność fizycznej zmiany położenia urządzeń świetlnych.
Screenshot

Typowe zastosowania rozwiązań

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Studium przypadku

Simons

Wyzwanie:
Operacja realizacji zamówień w ramach handlu elektronicznego w Simons była ograniczona pod względem zdolności przetwarzania zamówień w szczytowych okresach sezonowych.

Powiązane pliki do pobrania

STUDIUM PRZYPADKU