Głos i światło:

Systemy głosowe i systemy mobilnych wyświetlaczy Dematic

Maksymalizacja elastyczności w zakresie kompletacji zamówień

Systemy głosowe i systemy mobilnych wyświetlaczy Dematic zapewniają znaczne korzyści w porównaniu z instrukcjami papierowymi i monitorami stacjonarnymi, prowadząc operatorów przez czynności wyboru i odkładania za pomocą poleceń głosowych lub instrukcji graficznych na urządzeniach przenośnych.

Aplikacje „pick-to-voice” lub „put-to-voice” wykorzystują zaawansowane oprogramowanie do rozpoznawania mowy, aby zoptymalizować wydajność pracy i dokładność.

Systemy głosowe i systemy mobilnych wyświetlaczy Dematic są zasilane przez oprogramowanie Dematic iQ Workflow – aplikację multimodalną (głosową / wizualną / hybrydową), która współpracuje z istniejącymi systemami zarządzania i realizacji magazynowej.

Korzyści wynikające z zastosowania systemów głosowych i systemów mobilnych wyświetlaczy

  • Niemal doskonała dokładność kompletacji: systemy głosowe i systemy mobilnych wyświetlaczy Dematic zapewniają bezbłędną kompletację, wymagając od operatorów odczytywania identyfikatorów w każdym miejscu wyboru/odkładania w celu potwierdzenia. Opcjonalnie system udostępnia zdjęcia przedmiotów do pobrania na urządzeniach przenośnych. Aby jeszcze bardziej zwiększyć dokładność, operatorzy mogą używać zintegrowanych skanerów pierścieniowych do skanowania poszczególnych przedmiotów.
  • Zwiększona wydajność realizacji: systemy głosowe i systemy mobilnych wyświetlaczy Dematic wykorzystują instrukcje dźwiękowe i wizualne do prowadzenia operatorów przez czynności wybierania i odkładania. Polecenia głosowe umożliwiają komunikację z operatorami bez użycia rąk, a intuicyjne ekrany dotykowe na urządzeniach przenośnych pozwalają na szybkie i skuteczne przekazywanie informacji zwrotnych od operatorów.
  • Łatwe do nauczenia: operatorzy mogą być produktywni pierwszego dnia. Systemy głosowe i systemy mobilnych wyświetlaczy Dematic wykorzystują zaawansowane oprogramowanie do rozpoznawania mowy, które minimalizuje potrzebę szkolenia operatorów. Opcje wielojęzyczne stanowią prostą alternatywę dla personalizacji systemu głosowego dla zróżnicowanej siły roboczej.
  • Działa dobrze ze wszystkimi urządzeniami: oprogramowanie Dematic iQ Workflow jest aplikacją o otwartej architekturze, która może być wdrażana w urządzeniach różnych marek i modeli. Zapewnia to swobodę wyboru trybu – głosowego, wizualnego lub obu – oraz urządzeń najlepszych dla Twojej pracy.
Screenshot

Typowe zastosowania rozwiązań

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Studium przypadku

Pacific Brands

Wyzwanie:
W ramach ogólnozakładowego projektu transformacji firma Pacific Brands zidentyfikowała, że konsolidacja może przynieść znaczące korzyści w zakresie łańcucha dostaw i obsługi klienta.

Powiązane pliki do pobrania