Głos i światło:

Koszyki do kompletacji

Każdy koszyk do kompletacji jest specjalnie zaprojektowany do przechowywania wielu pojemników. W każdym pojemniku znajduje się inne zamówienie, więc operatorzy mogą kompletować wiele zamówień podczas jednego przejścia przez magazyn.

System koszyków do kompletacji jest zarządzany za pomocą oprogramowania Dematic, które komunikuje się z każdym koszykiem w systemie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN.

Funkcje koszyka do kompletacji

  • Indywidualnie zaprojektowana konfiguracja koszyka dla każdego zastosowania
  • Idealne rozwiązanie w zakresie kompletacji pojedynczych sztuk i małych przedmiotów
  • Kompletacja partii szerokiego zakresu jednostek magazynowych
  • Ekonomiczne w przypadku dużej liczby wolno poruszających się przedmiotów
Screenshot

Koszyki do kompletacji sterowane głosem 

Zestaw słuchawkowy wykorzystuje polecenia dźwiękowe informujące operatora, ile produktów należy „odłożyć” do każdego pojemnika. Następnie operator ustnie potwierdza prawidłową lokalizację. Konfiguracja mechaniczna koszyka do kompletacji jest dostosowana do potrzeb konkretnego zastosowania i może być zaprojektowana do przechowywania pojemników, pudełek itp.

Koszyk do kompletacji sterowany światłem

Wyświetlacz na koszyku do kompletacji kieruje operatora do miejsc kompletacji w logicznej kolejności. Operator potwierdza prawidłową lokalizację za pomocą pokładowego skanera. Sterowane światłem wyświetlacze na koszyku pokazują, ile produktów należy „odłożyć” do każdego pojemnika.

W celu potwierdzenia kompletacji dla każdego pojemnika, operator naciska przycisk na wyświetlaczu. Konfiguracja mechaniczna koszyka do kompletacji jest dostosowana do potrzeb konkretnego zastosowania i może być zaprojektowana do przechowywania pojemników, pudełek itp.

System koszyków do kompletacji Dematic

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Studium przypadku

Bare Escentuals

Wyzwanie:
Firma Bare Escentuals wcześniej realizowała zamówienia dla SPA i butików detalicznych przy użyciu papierowych list kompletacji i wózków. Wózki były popychane przez magazyn przez operatorów, po jednym odrębnym zamówieniu na raz.

Powiązane pliki do pobrania