Oprogramowanie:

Twój zysk

Korzyści z wdrożenia Dematic SAP

Adaptacyjność

Zmieniające się rynki i zmiany w firmie powodują, że wymagania logistyczne mogą się szybko zmieniać. Dlatego bardzo ważne jest, aby rozwiązania były projektowane tak, by poradzić sobie z podstawowymi modyfikacjami, takimi jak automatyzacja procesów ręcznych, lub aby wdrożenie nowej metody kompletacji mogło zostać łatwo zrealizowane. Rozwiązania Dematic można dostosować tak, aby zapewnić ochronę inwestycji.

Administracja systemem

Administracja systemami SAP może być objęta dostępnymi już administratorami systemów SAP. Dodatkową pomoc mogą zapewnić niedrogie funkcje zdalnej pomocy oferowane przez Dematic.

Stabilność aktualizacji systemu SAP EWM 

Dematic skupia się na standardach. Przy wdrażaniu systemów SAP stosowane są tylko interfejsy dostarczane przez SAP (IDocs, RFC, BadIs, funkcje klienta itp.). W rezultacie nasze aplikacje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko przerw w procesie aktualizacji systemu EWM przez SAP.

Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwo systemu

Planowanie i realizacja projektów Dematic są kontrolowane pod względem jakości. Klienci odnoszą korzyści od samego początku: od profesjonalnego doradztwa i bezproblemowego uruchomienia aż po niezawodną pracę zakładu, z krótkimi przestojami i zminimalizowanymi nakładami serwisowymi.

Wysoka dostępność systemu

Oprócz stabilności systemów SAP, Dematic wykorzystuje własne mechanizmy bezpieczeństwa dla mechatroniki, które zapewniają kontrolowane wtórne uruchomienie systemu w przypadku zamknięcia zakładu.

TCO/ROI

Dematic przeprowadza analizę TCO podczas planowania i wdrażania systemów logistycznych. Wiele projektów przyniosło szybki zwrot z inwestycji, momentalnie poprawiając konkurencyjność naszych klientów.

Usługi Dematic 

Wartość dodana od partnera w całym cyklu życia produktu

Po uruchomieniu Dematic oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie rozwiązań systemowych, w tym sprzętu i oprogramowania. Na żądanie dostępny jest całodobowy serwis przez cały rok. Za zgodą klienta, wsparcie i monitorowanie oprogramowania może być realizowane poprzez zdalną obsługę techniczną. Usługa ta może być oferowana po rozsądnej cenie, ponieważ nie mają zastosowania koszty podróży.  

Obsługa techniczna

  • Wsparcie techniczne przez telefon 24/7, zdalna obsługa techniczna
  • Kontrola diagnostyczna i rozwiązywanie problemów
  • Aktualizacje oprogramowania, obsługa systemu
  • Usługi kryzysowe
  • Dodatkowe wsparcie rezydenta
  • Doradztwo i szkolenia
 

Usługi oparte na konserwacji

  • Rozpatrywanie wniosków o zmianę
  • Modernizacja i aktualizacja
  • Doradztwo serwisowe
Untitled Document

Skontaktuj się z nami