Oprogramowanie:

System SAP LES

Nasze usługi SAP LES i SAP WM

SAP LES jest częścią systemu SAP ERP. Zakres zastosowania tego komponentu obejmuje magazyny obsługiwane ręcznie i zautomatyzowane. Oprócz zarządzania zapasami i zasobami, system LES wspiera pełną obsługę zamówień klientów, w tym kompletację.

Wielu klientów stoi przed zadaniem wymiany istniejących systemów logistycznych. W ten sposób chcą skorzystać z zalet, jakie oferuje zintegrowane oprogramowanie SAP. Firma Dematic przeprowadziła już wiele migracji do systemu SAP LES i udowodniła swoją doskonałą wiedzę specjalistyczną. Migracja zazwyczaj odbywa się w trakcie bieżącej działalności zakładu. Dzięki naszym inteligentnym koncepcjom migracyjnym można uniknąć zakłóceń w przepustowości dostaw.

Zarządzanie magazynem SAP WM

Jeśli moduł magazynowy SAP nie został zainstalowany jako rozwiązanie scentralizowane (LES), ale w ramach centralnego systemu ERP, wówczas można skorzystać z modułu magazynowego SAP WM.

SAP EWM Lagermonitor

Zarządzanie magazynem za pomocą systemu SAP LES oferuje szerokie funkcje magazynowania, pobierania i transferu towarów zarówno w centrach dystrybucyjnych, jak i magazynach produkcyjnych. Funkcje te są odpowiednie zarówno dla małych i dużych magazynów, jak i dla magazynów prostych i złożonych.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem obsługuje:

 • utrzymywanie zapasów
 • zarządzanie miejscem składowania
 • transmisję danych drogą radiową
 • zarządzanie jednostką załadunkową (wsparcie dla EAN/UCC 128)
 • najkrótszą ścieżkę wyboru w magazynie (TRM)
 • zarządzanie przestrzenią składowania
 • Cross-docking
 • usługi tworzące wartość dodaną
 • sprawozdawczość
   

Oprogramowanie do zarządzania magazynem może być wykorzystywane jako system lokalny, który komunikuje się z kilkoma systemami centralnymi, lub jako część systemu centralnego.

Jako producent urządzeń do obsługi materiałów Dematic oferuje unikalną perspektywę i wiedzę w zakresie automatyzacji magazynów SAP.

W zależności od specyficznych wymagań Dematic oferuje również bezpośrednie połączenie SAP z urządzeniami do obsługi materiałów poprzez Dematic Subdriver. Tutaj system LES może być stosowany z TRM lub bez.


Untitled Document

Skontaktuj się z nami