Oprogramowanie:

Dostosowanie systemu SAP EWM

Dostosuj system SAP EMW do swoich specyficznych potrzeb

Dematic wie, jak dostosować system SAP EWM do Twoich specyficznych potrzeb:

Dodatkowe struktury organizacyjne

 • Lokalizacje magazynowe mogą być grupowane w systemie EWM według obszarów działalności (np. magazynowanie). Zadania magazynowe mogą być sortowane według czynności (np. „wózek widłowy wymagany do wykonania zadania”).
 • Zarządzanie przestrzenią składowania: Przy dużym natężeniu ruchu bramy mogą być przypisywane selektywnie.
 • Zarządzanie miejscami przechowywania w magazynie

Strategie magazynowania i pobierania

Strategie automatycznego magazynowania i pobierania towarów są pobierane z danych podstawowych systemu EWM dla towarów przychodzących/wychodzących. Powszechne usługi, takie jak FIFO, LIFO, obsługa częściowo otwartych opakowań jako pierwszych, termin przydatności do spożycia, stałe lokalizacje itp. są bezpośrednio obsługiwane. Strategie magazynowania i pobierania mogą być rozszerzane i dostosowywane poprzez dodatki biznesowe Dematic. Ponadto rozwiązania Dematic oferują możliwość ręcznego przetwarzania przepływów towarów, jak również automatycznej zmiany lokalizacji źródeł i miejsc przeznaczenia, które normalnie są określane automatycznie.

Wizualizacja

Dematic posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania wizualizacji bezpośrednio do systemu SAP. Wizualizacje te mogą mieć postać trójwymiarowych obrazów topologii magazynu lub strumienia na żywo z kamery internetowej. Na przykład firma Dematic opracowała rozwiązanie z kamerą internetową zamontowaną na układnicy.

Obsługa jednostek załadunkowych

Jednostki załadunkowe to specjalna funkcja SAP. Charakteryzują one fizyczną jednostkę opakowania – taką jak karton lub paleta – oraz zapakowany materiał. Jednostki załadunkowe zawierają informacje, takie jak numer partii lub numer seryjny, i mogą być zagnieżdżone. Rozwiązanie Dematic oferuje raporty o stanie wszystkich jednostek załadunkowych, jak również historię ich całego okresu użytkowania.

Monitor zarządzania magazynem

Monitor zarządzania magazynem charakteryzuje się szeregiem wstępnie definiowanych raportów będących centralnymi narzędziami kontroli i informacji. Dodatkowe przepływy pracy mogą być kojarzone, kontrolowane i śledzone bezpośrednio z monitora zarządzania magazynem.

Monitor alarmowy

Monitor alarmowy zapewnia przegląd, jeśli wystąpiły jakiekolwiek błędy w przepływie materiału. Przykładowo system pokazuje priorytet, czas i opis błędu. Jeśli są dostępne, system wyświetla dodatkowe informacje, takie jak nadawca, odbiorca, źródło lub cel komunikatu, który spowodował błąd.

Usługi logistyczne o wartości dodanej

Usługi o wartości dodanej (takie jak etykietowanie, kompletowanie, montaż itp.) zapewniają przewagę konkurencyjną. System SAP EWM obsługuje usługi o wartości dodanej, w przypadku gdy zapewnione są odpowiednie kroki pomiędzy magazynowaniem i pobieraniem. Zamówienia te określają, które wykończenia produktów będą wykonywane, na przykład na stacjach roboczych.

Kompletacja falowa

Wraz z obsługą kilku zleceń kompletacji, system EWM wspiera kompletację falową. Tutaj wiele zleceń kompletacji jest łączonych i przetwarzanych razem, a następnie ponownie rozdzielanych. Kompilacja fal odbywa się automatycznie lub ręcznie w zależności od obszarów aktywności, tras lub produktów na podstawie dostarczonych reguł. Dematic posiada szczególną wiedzę na temat tworzenia tych zasad.

Magazyn dla wielu klientów

Jeśli zamierzasz przejąć usługi logistyczne na rzecz swoich klientów, ważne będą dla Ciebie następujące cechy:

 • oddzielenie zapasów różnych klientów
 • połączenie z systemem hostingu klienta (systemy SAP i inne niż SAP)
 • poleganie na obsłudze klienta
  • różne zakresy liczbowe
  • różne układy wydruków
  • oddzielne zapasy
  • niestandardowe strategie magazynowania/pobierania 

Dematic Multishuttle i SAP EWM

Jak wszystkie produkty Dematic, Multishuttle można optymalnie zintegrować z rozwiązaniem SAP EWM:

 • Rodzaje ładunków: pudełko z tworzywa sztucznego, karton, tacki
 • Obciążenie: do 50 kg
 • Warianty: 
  • Statyczne: teleskopowy wyciągacz ładunku (stała długość i szerokość) 
  • Taśmowe: pomost załadunkowy z przenośnikiem taśmowym
  • Elastyczne: teleskopowy wyciągacz ładunku; rozszerza/kurczy się i dostosowuje się do różnych wielkości ładunku
 • Odpowiedni do magazynowania w warunkach chłodniczych
 • Gęstość składowania: pojedyncza lub wielokrotna głębokość
Untitled Document

Skontaktuj się z nami