Oprogramowanie:

SAP EWM

Zarządzanie magazynem za pomocą systemu SAP EWM

W złożonych centrach magazynowo-dystrybucyjnych klasyczna, podstawowa funkcjonalność systemu zarządzania magazynem nie jest już wystarczająca – np. obsługa towarów przychodzących i wychodzących, uzupełnianie i zarządzanie zapasami. Wymagane są dodatkowe funkcje wspierające złożone procesy, takie jak cross-docking, przetwarzanie zwrotów, dodatkowe usługi logistyczne oraz magazyny dla wielu klientów.

SAP EWM Lagermonitor

Coraz ważniejsze staje się również mapowanie elementów przepływu materiałów z bezpośrednim połączeniem z programowalnymi sterownikami logicznymi. Ponadto, aby przeciwdziałać presji kosztowej, wymagana jest funkcjonalność zarządzania zasobami i pracą.
 
Od 2006 roku SAP oferuje wraz z systemem SAP EWM (Extended Warehouse Management, pol. rozszerzone zarządzanie magazynem) nowe rozwiązanie do zarządzania magazynem. Wydajność tego rozwiązania wykracza poza istniejący i szeroko dostępny moduł SAP LES WM.

SAP EWM jest częścią systemu Zarządzania łańcuchem dostaw SAP (SAP Supply Chain Management, SAP SCM) i wspiera zarządzanie zapasami i przepływem towarów w magazynach. Rozwiązanie do zarządzania magazynem dla wielu klientów zostało zaprojektowane z myślą o dużych centrach dystrybucyjnych o złożonych i wysoce zautomatyzowanych procesach.

Zarządzanie zapasami i przepływy towarów są ściśle powiązane. Magazyn może być mapowany w systemie aż do poziomu pojemnika. Przynależność do SAP SCM ma tę zaletę, że zapewnia silną integrację w zakresie współpracy oraz planowania i widoczności łańcucha dostaw.

Rozwiązania EWM wdrażane przez Dematic spełniają potrzeby użytkowników, którzy z jednej strony chcą korzystać ze standardowego oprogramowania, a z drugiej potrzebują rozwiązania dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb.

Untitled Document

Skontaktuj się z nami