Oprogramowanie:

Metodologia projektu

A Znormalizowana metodologia projektu na rzecz sukcesu

Studium wykonalności

Złożone projekty SAP często rozpoczynają się od studium wykonalności, które ocenia ryzyko projektu i służy jako podstawa dla późniejszych wdrożeń SAP – nawet podczas codziennej pracy. Dematic analizuje również prośby klientów o rekomendacje dotyczące systemu SAP EWM w porównaniu z systemem SAP LES.

Doradztwo logistyczne SAP 

Wiedza specjalistyczna w zakresie tworzenia rozwiązań logistycznych w połączeniu z doskonałą znajomością specyficznych dla branży procesów biznesowych i ugruntowanym know-how w zakresie systemów SAP charakteryzuje wysoki poziom doradztwa logistycznego Dematic dotyczącego rozwiązań SAP. W przypadku istniejących zakładów wspieramy optymalizację procesów i przeprojektowanie.

Schemat biznesowy

Schemat biznesowy jest szczegółową specyfikacją Twoich wymagań. Twoje procesy są początkowo rejestrowane i analizowane. Wspólnie ustalimy, w jaki sposób procesy i funkcje mają być mapowane do nowego systemu i jakie działania są wymagane do wdrożenia. W schemacie jest to udokumentowane na piśmie.

Emulacja

Dla magazynów automatycznych tworzymy emulację 3D architektury magazynu. Zmiany w procesach można szybko przetestować dzięki emulacji, a pierwsze testy gruntowe (lub masowe bądź testy z dużą ilością wirtualnych zapasów i artykułów ruchomych) można wykonać przed uruchomieniem systemu w zakładzie. Dzięki temu można skrócić czas uruchomienia rozwiązania w zakładzie, uniknąć błędów i zminimalizować ryzyko.

Wdrożenie

Realizacja Twoich wymagań rozpoczyna się po wyjaśnieniu szczegółów. Precyzyjne wyjaśnienie szczegółów w poprzedniej fazie schematu biznesowego oszczędza czas wdrożenia i pozwala na wprowadzanie zmian w trakcie bieżących operacji. W zasadzie realizacja odbywa się z myślą o wykorzystaniu standardu SAP. Jeżeli konieczne są dalsze prace rozwojowe, muszą one zostać wdrożone zgodnie z wytycznymi Dematic dotyczącymi opracowywania standardów.

Faza testowa

Dematic koncentruje się na odpowiednim okresie próbnym w celu zapewnienia jakości projektu. Niezbędne testy przeprowadza się w kilku kolejnych etapach:

  • test jednofunkcyjny
  • test FAT (Factory Acceptance Test)
  • próba obciążeniowa
  • próba integracji
  • próba instalacji
      

Migracje

Dematic zajmuje się pełną migracją istniejących systemów i podejmuje wszelkie kroki niezbędne dla przedsiębiorstw, które chciałyby przenieść istniejące systemy logistyczne do systemu SAP EWM lub SAP LES. Nasze bogate doświadczenie, zgromadzone podczas wielu projektów, pozwala na bezproblemową zmianę w trakcie bieżącej działalności. Zwykle praca równoległa nie jest konieczna.

Integracja podsystemów 

Jako jeden z liderów w automatyzacji logistyki, Dematic posiada szczególną wiedzę specjalistyczną w zakresie łączenia podsystemów. Dematic ściśle przestrzega standardów, dzięki czemu system jest otwarty na późniejsze zmiany.

Szkolenie i informacje

Wydarzenia informacyjne i szkolenia są bardzo ważne dla użytkowników, szczególnie w odniesieniu do projektów modernizacyjnych. Przyjęcie nowego rozwiązania może zostać znacznie zwiększone dzięki wczesnym wydarzeniom informacyjnym oraz szybszemu dostrajaniu instalacji po uruchomieniu systemu.

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Untitled Document

Skontaktuj się z nami