Oprogramowanie:

Dematic iQ Optimise

Inteligentniejszy sposób zarządzania i kontroli systemów magazynowych

Dematic iQ Optimise Dematic iQ Optimise to kompleksowy system realizacji magazynowej (Warehouse Execution System, WES) do zarządzania wszystkimi aspektami operacji magazynowych, od odbioru po wysyłkę, który jest skalowalny do odpowiedniego poziomu wsparcia wymaganego przez Twoją działalność.

Łączy w sobie funkcje zarządzania i kontroli magazynu, które zwykle znajdują się w kilku systemach, takie jak funkcja zarządzania inwentarzem w systemie zarządzania magazynem (WMS) i funkcja zarządzania sprzętem w systemie kontroli magazynu (WCS).

Zarządzanie

Dematic iQ Optimise usprawnia i synchronizuje przepływ materiałów i pracy, aby zredukować straty i zwiększyć efektywność w całym magazynie. Funkcje obejmują: 

  • Zarządzanie zamówieniami
  • Planowanie i optymizację
  • Operacje lean
  • Zarządzanie zasobami

Realizacja

Dematic iQ Optimise koordynuje procesy biznesowe podczas ich trwania i określa odpowiednie połączenie siły roboczej, inwentarza, technologii i sprzętu dla optymalnego przepływu materiałów. 

Pomiar 

Dematic iQ Optimise zapewnia panele w czasie rzeczywistym oraz raportowanie z przeszłości w celu monitorowania wydajności, odkrywania stałych możliwości poprawy oraz wdrażania najlepszych praktyk.

Szybsze, skuteczniejsze i inteligentniejsze działanie magazynu z Dematic iQ Optimise

Możesz liczyć na to, że Dematic iQ Optimise pomoże Ci osiągnąć odpowiednią synergię siły roboczej i automatyzacji, aby zapewnić płynne działanie Twojego magazynu. Najważniejsze korzyści obejmują:

  • Przyspieszony czas cyklu: Dane wejściowe w czasie rzeczywistym i metodologia Dematic On-Demand stale równoważą przepływ pracy, osiągając najefektywniejsze połączenie siły roboczej i automatyzacji.
  • Niższe koszty operacyjne: Oprogramowanie do inteligentniejszego zarządzania i kontroli poprawia produktywność pracowników i upraszcza podejmowanie decyzji.
  • Oprócz poprawy skuteczności siły roboczej i sprzętu Dematic iQ Optimise obniża również koszty wysyłki, transportu i nieruchomości.
  • Większe zadowolenie klientów: Z Dematic iQ Optimise zwiększysz przepustowość, skrócisz czas cyklu i zrealizujesz priorytetowe zamówienia, używając strategii popytu, strategii na żądanie i strategii hybrydowej. Większa dokładność obniża liczbę zwrotów. Możesz dostosować się do zmieniających się warunków przy minimalnym wysiłku.
  • Chroń swoje inwestycje w technologię: Z Dematic będziesz wiedzieć, że wybór oprogramowania był właściwy. Dematic iQ Optimise został stworzony na podstawie sprawdzonych systemów magazynowych i można go łatwo zintegrować z przyszłymi postępami technologicznymi.

Dematic iQ Optimise

System realizacji magazynowej łączący funkcje zarządzania i kontroli dla optymalnej efektywności operacyjnej

System zarządzania magazynem (WMS) zarządza inwentarzem od odbioru po wysyłkę, w tym siłą roboczą wymaganą do realizacji zamówienia. Na poziomie sprzętu system kontroli magazynu (WCS) kieruje przepływem materiałów w konkretnych systemach. Oba te systemy są potrzebne, jednak żaden z nich nie może zoptymalizować ogólnej logistyki dla całego zakładu.

Dematic iQ Optimize to system realizacji magazynowej (WES), który łączy WMS i WCS dla całego zakładu w celu polepszenia ogólnej efektywności. Rozwiązanie WES optymalizuje siłę roboczą, sprzęt i procesy w sposób, który nie może zostać osiągnięty wyłącznie przez oprogramowanie WMS i WCS.

Skuteczna realizacja zamówień kierowana przez strategię na żądanie, strategię falową i strategie hybrydowe

Optymalizuj, realizuj i dostosowuj operację na podstawie zasad lean

Redukuje koszty ogólne i koszty wdrożenia dzięki standaryzowanym systemom

Decyzje oparte na danych i weryfikacja przez naukę o dystrybucji

Easy access to operational intelligence with role based screens

Chroni Twoją inwestycję w oprogramowanie dzięki skalowalności i elastyczności

Nauka o dystrybucji

Inteligentniejsze podejście do zarządzania magazynem

Inne oferty oprogramowania mogą opierać się na zgadywaniu, modelach mentalnych lub „pilotach sal konferencyjnych” w celu opracowania algorytmów operacyjnych stosowanych w oprogramowaniu. Wewnętrzny zespół badawczy ds. operacji Dematic wykorzystuje naszą ekskluzywną metodę nauki o dystrybucji w celu opracowania opartych na danych silników decyzyjnych wbudowanych w portfolio Dematic iQ. Rezultatem jest specjalnie skonstruowane, elastyczne i skalowalne rozwiązanie programowe, które w najlepszy sposób wykorzystuje przestrzeń, siłę roboczą i sprzęt, aby realizować zamówienia dokładnie, na czas i w ramach budżetu.
 

Zasady Internetu rzeczy (IoT) i Przemysłu 4.0

Upewnij się, że Twój obiekt jest ściśle zintegrowany. Dematic iQ wykorzystuje moc IoT do zarządzania sprzętem i danymi operacyjnymi, jak również do poprawy niezawodności aktywów poprzez dostarczanie użytecznych informacji.

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Broszura

Dematic iQ Optimise

Dematic iQ Optimise to system realizacji magazynowej (Warehouse Execution System, WES), który dostarcza strategie oparte na falach dla większości zastosowań B2B, jak również strategie realizacji na żądanie Dematic i strategie hybrydowe, wykorzystujące metodologie lean i zaawansowane algorytmy.

Powiązane pliki do pobrania