Oprogramowanie:

Dematic InSights

Zarządzanie efektywnością aktywów

Dematic InSights Dematic InSights to inteligentna, oparta na chmurze platforma do zarządzania wydajnością aktywów (Asset Performance Management, APM), która łączy wszystkie dane dotyczące operacji, siły roboczej, konserwacji i sprzętu w obrębie obiektów i pomiędzy nimi.

Dematic InSights wykorzystuje zasady Internetu rzeczy (IoT) oraz Przemysłu 4.0, aby utrzymać najwyższą wydajność operacji w magazynie, zmaksymalizować czas nieprzerwanej pracy oraz zapewniać użyteczne informacje poprzez ostrzeżenia w czasie rzeczywistym, analitykę i wizualizację.

Dematic InSights gromadzi i łączy wszystkie systemy informacji na temat operacji i konserwacji w magazynie – a także ręczne, półautomatyczne i wysoce zautomatyzowane procesy – jednocześnie zapewniając plan działania. Wykorzystuje ostrzeżenia w czasie rzeczywistym, analitykę i wizualizacje – nawet te, które nie zostały wygenerowane przez inne systemy Dematic. Dematic InSights jest oprogramowaniem proaktywnym i prognostycznym, umożliwiającym operacjom w magazynie sprostanie dzisiejszym potrzebom. Jest skalowalne, pozwalając na skuteczne działanie magazynu wraz z rozwojem lub uzyskaniem dostępu do nowych technologii.

Dematic InSights oferuje możliwości i kontrolę, których można oczekiwać od firmy Dematic – jednego z wiodących dostawców rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw..

Dematic InSights

Dematic InSights

Trzy oferty produktów, które robią różnicę

Dematic InSights gromadzi dane z wielu źródeł operacyjnych i konserwacyjnych w magazynie – oraz w całej sieci zakładów – a także zapewnia kompleksowe, całościowe informacje dotyczące magazynu poprzez trzy oferty produktów:

Decide 

 • Oferuje analizę wydajności i prognoz w czasie rzeczywistym oraz panele wydajności w przeszłości i obecnie. Wsparcie w zakresie decyzji natychmiast włącza dane do stale aktualizowanej wizualizacji postępu, historii i trendów dotyczących operacji. Zobacz postęp dotyczący realizacji zamówienia, wskaźniki, wydajność i czas cyklu. 
 • Do progów dotyczących procesu i wydajności sprzętu można przypisać kolorowe wskaźniki stanu. Progi KPI na panelu obecnego postępu wskazują wydajność operacyjną w danym dniu oraz przewidywany czas zakończenia na podstawie bieżącej szybkości realizacji. Obszary z opóźnieniami są oznaczone na czerwono w celu łatwej identyfikacji.  
 • Ponieważ połączenia są wykonywane indywidualnie dla poszczególnych systemów i sprzętu, wsparcie w zakresie decyzji może wskazać dokładną lokalizację problemu lub zakłócenia, a następnie utworzyć zlecenie konserwacyjne oraz przypisać je, monitorować i obliczyć wpływ – a to wszystko bez wychodzenia z aplikacji.
 • Pomaga zidentyfikować i rozwiązać nieefektywność operacyjną, jak wąskie gardła, nadwyżka zdolności produkcyjnej, wyzwania dotyczące przepływu materiałów i inne możliwości poprawy ogólnej skuteczności logistycznej.

Alert

 • Zapewnia powiadomienia dotyczące sprzętu i wydajności operacyjnej w czasie rzeczywistym na podstawie zidentyfikowanych progów. Monitorowanie ostrzeżeń wysyła ostrzeżenia i alarmy w celu powiadomienia użytkowników o natychmiastowych problemach, począwszy od tendencji spadkowych w czasie cyklu, poprzez awarie urządzeń zatrzymujących pracę, aż po dowolną kombinację wielu progów operacyjnych lub sprzętowych.
 • Zarządzanie wydarzeniami również identyfikuje bieżące i potencjalne problematyczne obszary oraz obsługuje analizę wielowariantową. Przydziela niestandardowe progi wydajności procesów i urządzeń według objętości, priorytetu, wagi lub roli użytkownika. 
 • Kierownicy magazynu otrzymują powiadomienia dotyczące sprzętu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SMS-a lub e-maila, aby mogli poznać potencjalny wpływ problemu i podjąć odpowiednie działania. 

Maintain

 • Umożliwia zarządzanie aktywami, które usprawnia i automatyzuje procesy konserwacji w celu ulepszenia niezawodności, monitorowania części i siły roboczej oraz raportowania na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Tworzy, przypisuje i śledzi harmonogramy i zlecenia konserwacji prewencyjnej – monitoruje inwentarz aktywów, wydajność i czas stałej pracy.
 • Synchronizuje zarządzanie najlepszymi praktykami dotyczącymi konserwacji poprzez integrację z Dematic Sprocket lub systemem CMMS/EAM innej firmy.

Te trzy oferty są dostępne razem, indywidualnie oraz w dowolnej kombinacji. Można je dodać po wstępnym wdrożeniu, jednak wspólna integracja Decide, Alert i Maintain uwalnia pełną moc IoT i przekształca Twoje dane w prawdziwą przewagę konkurencyjną.

Inteligencja Internetu wszechrzeczy w pigułce z zaawansowanym wsparciem w zakresie decyzji

Wyświetla rozszerzoną, interaktywną wizualizację przepływu materiałów

Ogólna efektywność logistyczna: Zrozum. Zmierz. Rozwijaj.

Eliminuje silosy we wszystkich operacjach, realizację zamówień i konserwację jako istniejące systemy oprogramowania

Utrzymuje przepływ towarów z zaawansowanym monitorowaniem ostrzeżeń, używając łączności IoT

Ogólna efektywność logistyczna (OLE)

Zrozum. Zmierz. Rozwijaj

Rozumiejąc aspekty efektywności logistycznej w zakładzie, można porównać wydajność, zidentyfikować możliwości poprawy i zlikwidować straty.

 • Dostępność: wpływ zakłóceń na planowane operacje
 • Wydajność: ogólna szybkość procesu, wydajność pracy i wykorzystanie urządzeń w porównaniu z najwyższą wydajnością
 • Jakość: częstotliwość występowania nieścisłości w inwentaryzacji lub realizacji zamówień

Zasady Internetu rzeczy (IoT) i Przemysłu 4.0

Upewnij się, że Twój obiekt jest ściśle zintegrowany. Dematic wykorzystuje moc IoT do zarządzania sprzętem i danymi operacyjnymi, jak również do poprawy niezawodności aktywów poprzez dostarczanie użytecznych informacji.

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Powiązane pliki do pobrania