Branże:

Opieka zdrowotna

Właściwa recepta na szybką, dokładną logistykę magazynową

Dematic dostarcza rozwiązania w zakresie realizacji zamówień na usługi zdrowotne, opiekę osobistą, artykuły dentystyczne, artykuły medyczne i dystrybucję farmaceutyczną, począwszy od małych dystrybutorów regionalnych, a skończywszy na dużych globalnych korporacjach.

Rozwiązania Dematic spełniają specyficzne wymagania branżowe, takie jak kontrolowany dostęp do zapasów, magazynowanie w kontrolowanej temperaturze, magazynowanie materiałów niebezpiecznych, wartości szczytowe/dolne w ilości zamówień, śledzenie produktów, dokładność zamówień/zapasów oraz strategie FEFO. Oprogramowanie do zarządzania strategicznego zapewnia kontrolę w czasie rzeczywistym, przejrzystość i wgląd operacyjny.

Trendy w branży opieki zdrowotnej

 • Przygotowanie do wymogów federalnych, takich jak DSCSA, w celu monitorowania i śledzenia produktu w łańcuchu dostaw
 • Wiele produktów wymaga kontrolowanego dostępu i czasami specjalnego przechowywania, np. w lodówce
 • Konsolidacja pomiędzy dużymi hurtowniami i detalistami zwiększa presję na zaspokojenie popytu
 • Marże zysku są trudne do utrzymania ze względu na przepisy, wymagania dotyczące obsługi produktów i zmieniające się potrzeby klientów
 • Wymagania klientów dotyczące usług o wartości dodanej wiążą się ze złożonymi wymaganiami w zakresie dystrybucji
 • Mniej zapasów, częstsze dostawy
 • Duże hurtownie i sprzedawcy detaliczni tworzący globalne partnerstwa
 • Złożone wymagania w zakresie dostaw biologicznych, bardzo drogie artykuły
 • Umożliwienie późniejszych końcowych granic czasowych dla zamówień
 • Dokładność zamówień i proste procesy zwrotów

Jak Dematic może pomóc?

Rozwiązania Dematic dla branży opieki zdrowotnej gwarantują pełną dokładność produktu i ogólną odpowiedzialność za system. Dematic zapewnia oszczędność kosztów operacyjnych i szybki zwrot z inwestycji. Możemy zoptymalizować wszystkie wymagania dotyczące przepływu materiałów, dostarczając rozwiązania logistyczne zaprojektowane specjalnie dla klienta, niezależnie od tego, czy jego część rynku to produkcja, sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna, artykuły medyczne, urządzenia medyczne czy sieci szpitali.

Technologia i oprogramowanie Dematic spełniają specyficzne wymagania w zakresie dystrybucji w branży opieki zdrowotnej:

 • automatyzacja, która rozwiązuje problemy związane z pracą, takie jak niedobór pracowników i wysoka rotacja
 • możliwość dotrzymania kroku szybkiemu wzrostowi liczby nowych produktów i opcji pakowania
 • przygotowanie do DSCSA, aby śledzić i monitorować produkty w łańcuchu dostaw
 • dostosowanie do zmieniających się przepisów, wymagań dotyczących obsługi produktów i potrzeb klientów 
 • specjalne rozwiązania wspierające kontrolowany dostęp do zapasów, magazynowanie w kontrolowanej temperaturze, magazynowanie materiałów niebezpiecznych, zarządzanie szczytami i spadkami w zakresie objętości zamówień, śledzenie produktów, dokładność zamówień/zapasów oraz strategię FEFO
Studium przypadku

UNILAB

UNILAB jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów farmaceutycznych i medycznych na Filipinach. Współpracując z firmą Dematic, firma UNILAB wdrożyła nowy system kompletacji pojedynczych sztuk, umożliwiający realizację około 90% transakcji przy użyciu technologii kompletacji bez papieru, w tym systemu „Pick-to-Light” (PTL) i bezprzewodowych terminali mobilnych.

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Studium przypadku

Sigma Pharmaceuticals

Wyzwanie:
Centrum dystrybucyjne Sigma Pharmaceuticals w stanie Queensland potrzebowało szybko i dokładnie rozdysponować 14 500 jednostek magazynowych produktów farmaceutycznych i leków bez recepty do ponad 1000 aptek.

Powiązane pliki do pobrania

STUDIUM PRZYPADKU
STUDIUM PRZYPADKU
STUDIUM PRZYPADKU

Typowe rozwiązania dla branży opieki zdrowotnej

Wybierz obszary funkcjonalne, aby zobaczyć typowe rozwiązania…

Wszystkie rozwiązania

Transport skrzyń i pojemników

Przenośniki modułowe spełniające szybkie i niezawodne potrzeby transportowe

Transport jednostek

Lepszy sposób na przenoszenie poszczególnych artykułów w celu realizacji zamówień w sprzedaży wielokanałowej

Transport palet

Niezawodne przenośniki, pojazdy AGV i koleje jednoszynowe

Odbiór

Pierwszy krok w kierunku poprawy wydajności

Przegląd oprogramowania Dematic iQ

Oprogramowanie optymalizujące wydajność

Magazynowanie palet

Inteligentniejszy sposób optymalizacji przestrzeni magazynowania

Magazynowanie pojemników (kartonów)

Oszczędność kosztów pracy, zwiększenie prędkości i dokładności

AutoStore

Magazynowanie i buforowanie o niezwykle wysokiej gęstości dla kompletacji sztuk typu „towar do osoby”

Kompletacja skrzyń do palety

Bezpośrednia kompletacja bez użycia rąk poprawia szybkość i dokładność

Dynamiczna kompletacja na stanowisku realizacji zamówień

Połączenie magazynowania o dużej gęstości z ergonomią przyjazną operatorom

Kompletacja partii na ścianie „putwall”

Bezfalowa realizacja zamówień w handlu elektronicznym i sprzedaży wielokanałowej

Kompletacja partii do sortownika

Prosta wysokoładunkowa kompletacja sztuk

Kompletacja zbiorowa

Precyzyjna i wydajna kompletacja jednostek bez użycia rąk

Kompletacja typu „towar do osoby”

Maksymalizacja wydajności operatora zapewniająca 1000 kompletacji na godzinę

Kompletacja typu „towar do robota”

Najlepsze rozwiązanie w zakresie automatycznej kompletacji pojedynczych sztuk

Kompletacja na trasie strefy

Maksymalizacja wydajności w środowiskach kompletacji o dużej gęstości

Pakowanie

Efektywne pakowanie, usługi o wartości dodanej

Wysyłka

Szybka i dokładna wysyłka z widocznością w czasie rzeczywistym