Branże:

Logistyka firm trzecich

Systemy dla dostawców usług logistyki magazynowej

Firmy 3PL są źródłem skalowalnych i elastycznych usług logistycznych dla szerokiej gamy produktów, tym samym pozwalają na oszczędności po stronie swoich klientów.

Dematic posiada rozwiązania, które wspierają branżę 3PL w efektywnym i skutecznym świadczeniu tych usług.

Trendy w branży logistyki firm trzecich

 • Klienci coraz częściej korzystający z usług 3PL do realizacji zamówień w handlu elektronicznym
 • Globalizacja – obsługa wielu wymagań rządowych dotyczących wysyłki/eksportu/importu
 • Rosnąca liczba klientów przyspieszająca zapotrzebowanie na wydajne i dokładne obiekty dla wielu klientów
 • Koszty pracy i zaniżone marże konkurencji
 • Rosnąca złożoność wielkości, rodzaju i różnorodności produktów
 • Fuzje i przejęcia, które sprawiają, że integracja logistyki jest kosztowna i trudna
 • Firmy koncentrujące się na kluczowych kompetencjach i pozostawiające realizację zamówień firmom oferującym usługi 3PL

Jak Dematic może pomóc?

Dematic zna wyzwania branży logistyki firm trzecich i chce być partnerem dostarczającym najlepsze rozwiązania. Technologia i oprogramowanie Dematic optymalizują procesy przyjmowania, składowania, odkładania, uzupełniania, kompletacji skrzyń i sztuk, kompletowania, składowania w trakcie procesu, dostawy materiałów, konsolidacji, pakowania zamówień i załadunku ciężarówek.

Rozwiązania Dematic dla branży logistyki firm trzecich obejmują:

 • zaawansowane oprogramowanie optymalizujące realizację zamówień i zapewniające wgląd w operacje
 • elastyczność w przypadku szczytów sezonowych i promocyjnych oraz zmiany profilu zamówień
 • realizację zamówień, która udostępnia zapasy i siłę roboczą w celu obsługiwania wielu kanałów
 • szybsze i bardziej wydajne przetwarzanie zwrotów – nawet przy rosnącej liczbie jednostek magazynowych
 • efektywną realizację mniejszych i bardziej złożonych zamówień
 • automatyzację, która zmniejsza zależność od pracy w magazynie
 • konfiguracje do dedykowanej realizacji zamówień sklepu internetowego lub detalicznego
Studium przypadku

Systemy niewymagające używania rąk w chłodniach

Praca w chłodniach wymaga zastosowania technologii, które zapewniają pracownikom swobodę ruchu niezbędną do skutecznego wykonywania zadań w trudnych sytuacjach. Technologia kompletacji sterowanej głosem jest idealnie dostosowana do ustawień chłodni, oferując solidną, zwiększającą produktywność konstrukcję niewymagającą używania rąk ani wzroku.

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Studium przypadku

Keppel Logistics

Wyzwanie:
Firma Keppel Logistics potrzebowała, aby jej systemy obsługi materiałów i systemy informatyczne zapewniały elastyczność niezbędną do spełnienia szerokiego zakresu różnych wymagań dotyczących usług.

Powiązane pliki do pobrania

STUDIUM PRZYPADKU
STUDIUM PRZYPADKU