• About

Gebruik Dematic NV betaallijn 070-222-048

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de electronische communicatie. 

Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register. 

Dienstenaanbieder: Dematic NV, Baarbeek 1, 2070 Zwijndrecht, KBOn° 0404636389
BTWn°: BE0404636389
Omschrijving: wachtdienst service
Prijs van de dienst: 0,50€ per minuut.
Bij klachten: email : info.be@dematic.com , Tel: +3236411212

Let's get started

Tell us about your needs and our experts will guide you down the right path.

Complete the form or give us a call:
1-877-725-7500