Usługi:

Operacje serwisowe w terenie

Maksymalizacja dostępności sprzętu

Systemy do obsługi materiałów Dematic są wysoce niezawodne.

Jednak inwestycje w konserwację zapobiegawczą i proaktywne wsparcie zwracają się poprzez optymalizację wydajności, redukcję kosztów eksploatacji i maksymalizację dostępności sprzętu.

Wsparcie serwisowe w terenie

Nasi serwisanci posiadają głęboką wiedzę mechaniczną, elektryczną oraz na temat układów sterowania i są dostępni do zapewniania wsparcia w zakresie działań konserwacyjnych poprzez ustalenia umowne i pozaumowne.

Konserwacja prewencyjna i reaktywna

Konserwacja prewencyjna to podstawa zapewnienia dostępności sprzętu, gdy jest on najbardziej potrzebny. Nasze programy zaplanowanej konserwacji są dostosowane do specyficznych wymagań sprzętowych i są elastyczne, aby umożliwić dopasowanie do wymagań operacyjnych. W przypadku awarii zespół telefonicznego wsparcia technicznego Dematic jest dostępny 24/7, aby zdiagnozować lub rozwiązać problemy na odległość lub wysłać serwisantów, gdy wymagana jest interwencja na miejscu. (Więcej informacji znajduje się w sekcji Usługi zdalne.)

Monitorowanie stanu technicznego

Nasi serwisanci zapewniają różne specjalne usługi dotyczące monitorowania stanu technicznego, aby upewnić się, że konserwacja koncentruje się na prawidłowych obszarach. Usługi te obejmują analizę wibracji, analizę akustyczną, próbkowanie oleju i termografię.

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Broszura

Rozwiązania w zakresie obsługi klienta

Dematic współpracuje z Tobą, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą wydajność Twojego systemu przez cały okres jego eksploatacji. Dzięki naszemu kompleksowemu zakresowi usług i rozwiązań wsparcia możesz mieć pewność, że ludzie, którzy zaprojektowali i wdrożyli system, są po to, aby zająć się nim za Ciebie.