Rozwiązania:

Magazynowanie i buforowanie

Maksymalizacja wykorzystania przestrzeni i poprawa efektywności operacyjnej

Efektywne i optymalne wykorzystanie przestrzeni dostępnej w magazynie jest podstawą funkcjonowania logistyki. Niezależnie od tego, czy magazynowanie i składowanie tymczasowe w Państwa magazynie odbywa się ręcznie czy automatycznie, np. za pomocą maszyn magazynowych i pobierających - dla przepływu materiałów istotne jest, aby systemy magazynowe i technika magazynowa były skoordynowane i efektywnie wykorzystywały przestrzeń w magazynie.

Dematic oferuje portfolio rozwiązań w zakresie magazynowania, które organizują i kontrolują zapasy na paletach, w kartonach (pojemnikach) i na wieszakach. Niezależnie od rodzaju inwentarza i sposobu pakowania rozwiązania Dematic w zakresie magazynowania oferują ważne korzyści:

  • Więcej miejsca do magazynowania na mniejszej przestrzeni
  • Większa dokładność i bezpieczeństwo
  • Spójne operacje w środowiskach otoczenia, zamrażalkach i chłodniach
  • Elastyczność w przypadku okresów szczytu i produktów sezonowych

Rozwiązania Dematic w zakresie magazynowania są modułowe, dlatego system może zostać dostosowany do potrzeb firmy. Są też skalowalne, co pozwala na rozbudowanie systemu wraz z rozwojem działalności.

Co więcej, oprogramowanie Dematic iQ Optimise i Dematic InSights umożliwia zarządzanie magazynem i raportowanie zapewniające sprawną pracę zakładu. Dematic iQ Optimise zapewnia efektywność, która pozostaje na tym samym poziomie dzięki Dematic InSights.

Broszura

Dematic RapidStore AS/RS

Rozwiązania Dematic RapidStore są imponującym uzupełnieniem nowoczesnych systemów obsługi materiałów. Automatyczne odbieranie, odkładanie i pobieranie zapasów magazynowych oznacza, że połączenie między magazynowaniem rezerw produktów masowych i magazynowaniem buforowym online jest szybkie, wydajne i opłacalne.

Funkcjonalny produkt

AutoStore firmy Dematic

AutoStore sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku zastosowań wiążących się z dużą liczbą jednostek magazynowych i umiarkowanymi wymaganiami dotyczącymi przepustowości. AutoStore jest częścią ogólnego rozwiązania, które obejmuje przyjmowanie i odkładanie, magazynowanie zapasów, kompletację, pakowanie i wysyłkę.

Typowe rozwiązania

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Studium przypadku

Centrum dystrybucji części zamiennych Caterpillar

Wyzwanie:
W przypadku ponad 1,4 mln numerów części dostępnych do wysyłki do klientów w ponad 150 krajach proces realizacji zamówień jest złożony i wymagający. Ogólnym celem nowego systemu realizacji zamówień jest ulepszenie doświadczenia klienta przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności operacyjnej.

Powiązane pliki do pobrania