Produkty:

Systemy AGV

Niezawodne, autonomiczne, mobilne rozwiązania robotyczne

Systemy AGV (Automated Guided Vehicle, pol. zautomatyzowane pojazdy sterowane) firmy Dematic są w pełni mobilnymi robotami, które mogą przemieszczać i transportować artykuły w środowiskach produkcyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych.

Systemy AGV Dematic podążają konfigurowalnymi ścieżkami prowadzącymi, aby zoptymalizować funkcje magazynowania, kompletacji i transportu w różnych środowiskach, gdzie przestrzeń jest na wagę złota. Nasze niezrównane portfolio systemów AGV zwiększa produktywność, ogranicza uszkodzenia produktów, zmniejsza koszty pracy i zwiększa skalę w celu wsparcia rosnącej automatyzacji.

Zalety systemu AGV firmy Dematic

 • Zmniejsza zapotrzebowanie na siłę roboczą, eliminując konieczność poszukiwania pracowników do powtarzalnych, nieatrakcyjnych zadań 
 • Zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktu, zastępując tradycyjne wózki widłowe
 • Zwiększa szybkość i dokładność wysyłki dzięki automatycznemu przemieszczaniu produktów z półki do wysyłki
 • Zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez eliminację wypadków z udziałem wózków widłowych spowodowanych błędami ludzkimi
 • Zwiększa elastyczność poprzez zapewnianie systemowych interfejsów z różnymi stanowiskami, automatyzacją i operacjami produkcyjnymi

Typowe zastosowania systemów AGV firmy Dematic

Systemy AGV firmy Dematic są idealne do zastosowań, które obejmują transport poziomy, magazynowanie i pobierania materiałów, zarządzanie zapasami oraz uzupełnianie zapasów w celu wsparcia dystrybucji i realizacji zamówień:

 • Odbiór towarów i obsługa surowców: systemy AGV firmy Dematic zarządzają całym procesem odbioru od przyczepy do linii przetwarzania, zapewniając terminową dostawę surowców, aby zapewnić ciągłość procesów produkcyjnych.
 • Zautomatyzowane magazynowanie i pobieranie: systemy AGV firmy Dematic mogą funkcjonować jako zautomatyzowany system magazynowania i pobierania (Automated Storage and Retrieval System, AS/RS). Systemy AGV do bardzo wąskich korytarzy (Very Narrow Aisle, VNA) mogą działać w ramach istniejącej infrastruktury korytarzy oraz pomiędzy kilkoma korytarzami w celu zapewnienia dodatkowej elastyczności.
 • Transport do/ze zautomatyzowanego magazynu: systemy AGV firmy Dematic stanowią skuteczne połączenie transportowe pomiędzy systemem magazynowania (takim jak AS/RS) a kompletacją lub wysyłką poprzez automatyzację powtarzalnego przepływu produktów, redukując ich dotykanie i uszkodzenia. 
 • Transport na końcu linii: systemy AGV firmy Dematic są idealnym ogniwem w łańcuchu automatyki na końcu linii, efektywnie pracującym z paletyzatorami i owijarkami w celu przenoszenia gotowych palet z przenośników do automatycznego transportu.
 • Obsługa zwojów: systemy AGV firmy Dematic zmodyfikowane za pomocą urządzeń przeładunkowych obsługują ładunki niestandardowe (takie jak duże zwoje papieru gazetowego lub wykładziny winylowej) w celu przechylenia, obrócenia i dostarczenia ładunków w ramach zautomatyzowanego procesu.
 • Obsługa zacisków: systemy AGV firmy Dematic zmodyfikowane za pomocą urządzeń przeładunkowych zabezpieczają i przenoszą niestabilne ładunki za pomocą bocznych lub górnych zacisków do transportu szerokiej gamy paletowych ładunków jednostkowych.
Broszura

Rodzina pojazdów AGV firmy Dematic

Zautomatyzowane pojazdy sterowane (Automated Guided Vehicles, AGV) firmy Dematic są autonomicznymi pojazdami przeznaczonymi do transportu materiałów dla zautomatyzowanych systemów dostaw i magazynowania. Pojazdy AGV pełnią różnorodne funkcje zarówno w zakładach produkcyjnych, magazynach, jak i centrach dystrybucyjnych.

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Studium przypadku

AER Manufacturing

Wyzwanie:
AER Manufacturing buduje wszystkie komponenty i kończy końcowy montaż silników zamiennych OEM dla głównych producentów samochodów. Firma AER zastąpiła starzejący się system AGV kompaktowymi holownikami Dematic.

Powiązane pliki do pobrania