Branże:

Produkcja dóbr trwałych

Efektywne rozwiązania w zakresie przepływu materiałów dla logistyki produkcji

Dematic pomaga producentom zarządzać specyficznymi potrzebami środowiska produkcyjnego, w tym efektywnym wykorzystaniem powierzchni, strategiami just-in-time, równoważeniem/sekwencją przepływu materiałów, ergonomią pracy i wysokim czasem sprawności systemu.

Każde rozwiązanie Dematic stworzone dla Produkcji dóbr trwałych posiada modułową, skalowalną konstrukcję oraz oprogramowanie do zarządzania strategicznego, które zapewnia kontrolę w czasie rzeczywistym, przejrzystość i podgląd działań operacyjnych.

Trendy w produkcji dóbr trwałych

 • Ciągła potrzeba równoważenia możliwości produkcyjnych i elastyczności z przepustowością
 • Ulepszenia w zakresie automatyzacji niezbędne do kontrolowania kosztów pracy
 • Strategie lean i just-in-time
 • Ponowne przekształcanie działalności produkcyjnej
 • Dokładność zamówień oraz szybkość realizacji i uzupełniania ma decydujące znaczenie dla uzupełniania materiałów wejściowych i linii
 • Systemy oprogramowania muszą zarządzać globalnym zaopatrzeniem i zapewniać widoczność łańcucha dostaw

Jak Dematic może pomóc?

Dematic dostarcza rozwiązań, które utrzymują procesy produkcyjne w ruchu. Jako ekspert w dziedzinie logistyki Dematic współpracuje z klientem w celu wykorzystania wiedzy technologicznej i programowej do opracowania właściwego rozwiązania. Niezależnie od tego, czy produkujesz komponenty przemysłowe, elektronikę i urządzenia, pojazdy czy maszyny ciężkie, rozwiązania Dematic optymalizują Twoje procesy – odbiór materiałów przychodzących, magazynowanie materiałów, magazynowanie w trakcie procesu, kompletowanie, magazynowanie gotowych zapasów i wysyłkę.

Rozwiązania Dematic w zakresie produkcji towarów trwałych obejmują:

 • zautomatyzowane systemy optymalizujące procesy – odbiór materiałów przychodzących, magazynowanie materiałów, magazynowanie w trakcie procesu, kompletowanie, magazynowanie gotowych zapasów/podzespołów i wysyłkę
 • zaawansowane oprogramowanie do zarządzania przepływem materiałów w celu zarządzania przechowywaniem i przemieszczaniem zapasów w obiekcie
 • monitorowanie i kontrolę przepływu oraz składowania materiałów w czasie rzeczywistym
 • automatyzację w celu maksymalizacji wydajności pracy, zapewnienia doskonałej ergonomii i redukcji kosztów
 • zrównoważone możliwości produkcyjne
 • elastyczność mocy produkcyjnych w celu dostosowania do przyszłego wzrostu i zmian operacyjnych
 • kompaktowe podsystemy składowania i buforowania o wysokiej gęstości
 • możliwości systemu magazynów i dystrybucji dla zakładów produkcyjnych
Biała Księga

Automatyzacja na ostatnim etapie produkcji

Zapotrzebowanie na siłę roboczą rośnie wraz ze wzrostem gospodarki i malejącą liczbą dostępnych pracowników. Automatyzacja jest oczywistą odpowiedzią – pytanie brzmi: gdzie i jak?

Untitled Document

Skontaktuj się z nami


Studium przypadku

AER Manufacturing

Wyzwanie:
AER Manufacturing buduje wszystkie komponenty i kończy końcowy montaż silników zamiennych OEM dla głównych producentów samochodów. Firma AER zastąpiła starzejący się system AGV kompaktowymi holownikami Dematic.

Powiązane pliki do pobrania

STUDIUM PRZYPADKU