Jak Dematic reaguje na COVID-19

Aktualizacja z dnia 18 marca 2020 r.

W firmie Dematic uważnie monitorujemy sytuację związaną z wirusem Coronavirus i postępujemy zgodnie z zaleceniami światowych urzędów zdrowia, aby upewnić się, że nasi klienci i nasi współpracownicy są bezpieczni. Skorzystamy z naszych zasobów, aby mieć pewność, że będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach w harmonogramach produkcji, dostaw i instalacji.

Jak Państwo wiedzą, Coronavirus może mieć negatywny wpływ na łańcuchy dostaw na całym świecie. Może to mieć również wpływ na działalność Dematic lub naszych dostawców. Jest to bardzo niepewny czas i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak rezultat działania Coronavirusa wpłynie w pełni na usługi, produkcję i dostawców zewnętrznych.

Nadal widzimy, jakie środki zaradcze są przyjmowane przez różne rządy w celu kontroli rozprzestrzeniania się wirusa. Nie wiadomo też, jak ta epidemia wpłynie na światową gospodarkę ani na naszą produkcję i dostawy, ale będziemy nadal pracować nad łagodzeniem obaw poprzez naszą silną sieć.

Aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla naszych klientów, stale sprawdzamy sytuację w naszej organizacji, z naszymi partnerami i w naszej sieci. Rozumiemy, jak ważne jest, aby działania naszych klientów były prowadzone w celu wspierania krytycznej logistyki potrzebnej społeczeństwu. Jest to dla nas najwyższy priorytet.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień spowodowanych epidemią wirusa Coronavirus, niezwłocznie powiadomimy o nich naszych klientów. Prosimy o dalsze sprawdzanie tutaj w celu aktualizacji.

Dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość.