Dematic przyspiesza rozwój w regionie EMEA dzięki nowej strukturze organizacyjnej

Heusenstamm, 11 stycznia 2022 r. – dostawca technologii automatyzacji, firma Dematic, wychodzi naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na rozwiązania intralogistyczne, tworząc nową strukturę organizacyjną dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Bernard Biolchini został powołany na stanowisko Executive Vice President (EVP). Dzięki tej nowej strukturze Dematic ma być jeszcze szybszym i lepiej reagującym partnerem dla klientów z regionu EMEA, dysponującą rozszerzoną dostępnością swoich systemów, oprogramowania i usług. Pomoże to również przyspieszyć rozwój rozwiązań technologicznych i usług cyfrowych. Nowa struktura oficjalnie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

"Dzięki nowej strukturze organizacyjnej wyznaczamy kierunek rozwoju firmy i pracowników w najlepszy możliwy sposób. Mając wieloletnie doświadczenie i wiedzę fachową, będziemy mogli jeszcze lepiej obsługiwać region EMEA i umacniać naszą pozycję lidera w dziedzinie inteligentnej technologii automatyzacji”, powiedział Hasan Dandashly, Prezes Dematic i Członek Zarządu KION GROUP AG.

Aktualny i oczekiwany w przyszłości wzrost spowodował zmianę: region Dematic EMEA składa się teraz z ośmiu rynków, a każdy z nich ma silnego lidera lokalnego. „Nowa struktura zakłada, że w terenie są obecni eksperci mający dokładną wiedzę na temat wyzwań i warunków rynkowych”, stwierdził Dandashly. „Obecnie zatrudniamy ponad 10.000 pracowników na całym świecie, z czego 4100 w regionie EMEA. W dalszym ciągu zatrudniamy utalentowanych pracowników, którzy mają pomóc nam sprostać wzrostowi w branży, a w szczególności w tym regionie”, powiedział Dandashly.

Wydaje się, że pandemia COVID-19 doprowadziła do większego niż wcześniej popytu na rozwiązania w zakresie automatyzacji, a globalny wzrost sprzedaży Dematic w 2020 roku wyniesie 32 procent. Duży udział miał w tym region EMEA. Handel elektroniczny i sprzedaż żywności w internecie nadal wykazują tendencję wzrostową powyżej oczekiwań rynku.

Bernard Biolchini został mianowany pracodawcą o unikalnych wartościach (EVP) dla całego regionu. „Dzięki swojej niezrównanej wiedzy branżowej i zdolnościom kierowniczym Bernard posiada wszelkie predyspozycje, aby z powodzeniem poprowadzić Dematic EMEA w przyszłość”, powiedział Dandashly.

Pochodzący z Francji i Włoch Biolchini pracuje w branży logistycznej od siedmiu lat, a w Dematic zajmował międzynarodowe stanowiska kierownicze. Biolchini powrócił z Ameryki Północnej, gdzie pełnił funkcję pracodawcy o unikalnych wartościach (EVP) na rynku obu Ameryk, a wcześniej był dyrektorem zarządzającym Dematic na Europę Południową. Przed rozpoczęciem pracy w Dematic, Biolchini pełnił funkcję dyrektora generalnego w Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) na Bliskim Wschodzie, w Turcji i Afryce. Wcześniej był prezesem firmy Invensys Controls Europe i starszym dyrektorem ds. sprzedaży w firmie Hewlett-Packard Europe. Uzyskał tytuł Master of Business Administration na prestiżowej uczelni IAE Aix-en-Provence Business School. Biolchini, który już rozpoczął pracę na nowym stanowisku, powiedział: „Cieszę się, że będę mógł nadal przyczyniać się do rozwoju naszego wysoce zmotywowanego zespołu w celu zapewnienia dalszego rentownego wzrostu w regionie EMEA”.

Biolchini kieruje elastyczną organizacją macierzową, składającą się z różnych europejskich funkcji na ośmiu rynkach Dematic. Połowa kierowników funkcyjnych to wewnętrzni pracownicy firmy, a druga połowa została obsadzona przez kandydatów zewnętrznych: Andrea Campora (starszy wiceprezes ds. handlu w regionie EMEA), Alberto Rostagno (wiceprezes ds. obsługi klienta w regionie EMEA), Oliver Thomas (starszy dyrektor ds. prawnych w regionie EMEA), Nagy Bejjani (wiceprezes ds. finansowych w regionie EMEA), Dino Caprioni (wiceprezes działu personalnego w regionie EMEA) i Markus Bacher (Starszy dyrektor ds. rozwoju w regionie EMEA).

Europejskie stanowiska kierownictwa funkcjonalnego są uzupełniane przez zespół ośmiu menedżerów rynkowych. Dla obszarów Europy Wschodniej, rynków rosyjskojęzycznych, Środkowego Wschodu i Afryki, stanowisko kierownika (Market Leader EE & MEA) obejmie Rainer Schmid, który wcześniej pełnił rolę starszego dyrektora ds. sprzedaży Dematic w regionie Central Europe.

 

O Dematic

Dematic jest innowacyjną firmą z branży intralogistycznej. Zajmujemy się projektowaniem, budowaniem i wspieraniem inteligentnych, zautomatyzowanych rozwiązań dla klientów zajmujących się produkcją, magazynowaniem i logistyką, którzy stanowią siłę handlu przyszłości. Dzięki ośrodkom inżynieryjnym, zakładom produkcyjnym i punktom obsługi zlokalizowanym w ponad 25 krajach, globalna sieć Dematic licząca 10 000 pracowników współpracowała z wiodącymi globalnymi markami, czego efektem było powstanie ponad 6 000 instalacji. Firma Dematic, z siedzibą w Atlancie, jest członkiem KION Group, jednego ze światowych liderów w dziedzinie wózków przemysłowych i rozwiązań dla łańcucha dostaw oraz wiodącym dostawcą zapewniającym proces automatyzacji w magazynach.

 

Kontakt dla dziennikarzy i redakcji:

Thomas Meyer-Jander
Dematic GmbH
Director Marketing and Communications EMEA
Martinseestr. 1
63150 Heusenstamm
Germany
Phone: +49 69 583025 126
thomas.meyer-jander@dematic.com

Radosław Pancewicz
ReKomunikacje
Kontakt z prasą i public relations
Tel. kom.: +48 664 822 145
rp@rekomunikacje.pl

 

Wyłączenie odpowiedzialności:

Niniejszy komunikat oraz informacje w nim zawarte służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią prospektu emisyjnego ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych lub w innym kraju. Niniejsza publikacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które mogą być obarczone różnymi rodzajami ryzyka i niepewności. Przyszłe wyniki mogą różnić się znacząco od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na pewne czynniki, np. zmiany w zakresie działalności gospodarczej, warunki w zakresie gospodarki i konkurencji (w tym sytuacja w związku z pandemią COVID-19), zmiany przepisów, wyniki badań technicznych, wahania kursów walutowych, niepewność w postępowaniu sądowym lub dochodzeniowym oraz dostępność środków finansowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za aktualizację zawartych w niniejszej publikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości.