Dematic Global Website

Orderafwikkeling

Beproefde oplossingen voor een snel rendement

Beproefde oplossingen voor een snel rendement

De Dematic iQ "Fulfillment" module vereenvoudigt de orderverwerking in de supply chain. Tegelijkertijd vergroot het de betekenis van het magazijn en betrekt het alle bedrijfsprocessen erbij, met inbegrip van goederenontvangst, opslag, aanvulling, post-picken en verzending. De software integreert geautomatiseerde, gemechaniseerde en handmatige technologieën en waarborgt snelle en betrouwbare reactietijden. Het verzorgt bovendien de efficiënte processen en het samenspel van geautomatiseerde componenten met intelligente uitzonderings- en hersteloplossingen.

Systemen van Dematic ondersteunen meer dan 40 procent van de wereldwijde orderverwerkingen in de detailhandel en verwerken elk jaar meer dan een miljard bestellingen. Dematic iQ profiteert van deze uitgebreide deskundigheid en implementeert in de branche bewezen methoden en processen over een breed spectrum van oplossingen voor het Split-Case-, Full-Case- en Mix-Case orderpicken en voor implementaties van hoogbouwmagazijnen van verschillende complexiteit.

Bijzondere prestatiekenmerken:

 • Schaalbare software met doorlopende functionaliteit
 • Configureerbaar product
 • Connectiviteit gebaseerd op algemene industriële standaards
 • Integratie is meteen klaar voor gebruik
 • Intuïtieve en ergonomische toepassingen voor werkstations
 • Doorlopende voorraadcontrole en -aansturing in realtime
 • Ondersteuning van automatiseringsoplossingen van verschillende complexiteit
   

Voordelen:

 • Snellere implementatie
 • Minimale opleidingstijd
 • Intelligente afwikkelingsplanning
 • Verbetering van de inzet, de efficiëntie en de prestaties van geautomatiseerde componenten
 • Verlaging van de verzendkosten
 • Efficiënte goederenontvangstprocessen
 • Zeer verregaand vermijden van verzendfouten
 • Maximale correctheid en lagere veiligheidsvoorraden
 • Permanente inventarisatie vermijdt jaarlijkse fysieke inventarisatie
 • Hogere klanttevredenheid
   

Goederenontvangst

De Dematic iQ "Receive"-module dekt alle aspecten van de goederenontvangstlogistiek door in de branche bewezen methoden en processen voor efficiënte aanname en registratie van goederen en voorraden af, met parameters zoals batch-aansturing, vervaldatum, kwaliteit en voorraadblokkades. Standaard processen en -procedures houden rekening met verschillende pakeenheden, van pallets tot dozen en stukgoed, en ondersteunen een groot aantal handmatige tot volledig geautomatiseerde technologieën.

Dematic iQ "Receive" biedt de volgende functies:

 • Standaard processen voor het lossen en voor de goederenontvangst
 • Administratie van bestellingen, transporten, leveringen en leverbevestigingen
 • Handgeschreven en blanco documenten
 • Ompakken en consolidering van bakken
 • Verwerking van retouren
 • Productmonsters
 • Overgieten, lossen van pallets
 • Waardetoevoegende processen voor retouren, etikettering enz.
 • Standaard kengetallen en KPI's
   


Opslag

De Dematic iQ "Store" module biedt een breed spectrum aan flexibel configureerbare inslagstrategieën, die op de omstandigheden in uw magazijn en de aanwezige automatiseringsgraad (handmatige, gemechaniseerde of geautomatiseerde inslag in het magazijn) afgestemd zijn. Deze dragen ertoe bij dat de snelheid en correctheid van de afwikkeling worden vergroot. Daarbij worden standaard strategieën en processen voor verschillende pakeenheden, zoals pallets, bakken, dozen en stukgoederen, ondersteund. Producten met specifieke eisen aan de opslag worden zonder mankeren gedetecteerd en aan speciale afdelingen toegewezen, die de benodigde omgevingscondities garanderen.

Dematic iQ "Store" biedt de volgende functies:

 • Preferente inslagdoelen in het magazijn, afdelingen of zones
 • ABC-classificering
 • Productverdeling over meerdere gangen en zones heen
 • Samenstelling van gemengd goederen en opslag
 • Dynamische toewijzing van magazijnlocaties (slotting)
 • Standaard kengetallen en KPI's
   


Aanvulling

Met de Dematic iQ "Replenish" module wordt ervoor gezorgd dat altijd en overal voldoende goederen beschikbaar zijn, zodat een optimale orderpicking en uitlevering gewaarborgd is.Onder andere consolideert de module aanvullingseisen, die vanaf verschillende plaatsen worden bepaald, en coördineert het ter beschikking stellen van de goederen. Deze oplossing neemt de gemechaniseerde en handmatige selectie, het transport en het wegleggen op de plaats van bestemming over.

Dematic iQ "Replenish" biedt de volgende functies:

 • Drempelwaarde-trigger bij daling van de voorraad per voorraaditem (SKU) en gedeelte beneden een gedefinieerde waarde
 • Op prognoses gebaseerde aanvulling aan de hand van lopende bestellingen
 • Inachtneming van aanvullende op voorraad gebaseerde vraag van andere bedrijfsprocessen
 • Distributie van de voorraad over gangen maakt de vraaggestuurde selectie mogelijk
 • Standaard kengetallen en KPI's
   


Orderpicken

De Dematic iQ "Pick" module ondersteunt man-naar-goederen en goederen-naar-man processen als hoeksteen van de orderverwerking van Dematic. Onze oplossingen bieden de flexibiliteit en schaalbaarheid die noodzakelijk is om aan de eisen van de verwerkende industrie en van het B2B-, B2C- en omni-channel verkoopkanaal tegemoet te komen.

Met behulp van de geïntegreerde Dematic iQ "Optimization" module worden de belangrijkste aspecten van de orderverwerking met de pickfunctie gecoördineerd, zodat een foutloze uitvoering gewaarborgd is. Prioriteiten, afvoeraansturing, snelheden en werklasten worden gepland, toegepast en gecontroleerd, om een maximale orderdoorvoer bij hoogste foutloosheid te bereiken.

Een modulair concept maakt het parallel gebruik van handmatige, gemechaniseerde en geautomatiseerde orderpicking mogelijk en ondersteunt een groot aantal technologieën, met inbegrip van draadloos-, spraak-, licht-, mobiel-, wagen- en conveyoroplossingen, RapidPick hoge snelheids-stations of volledig geautomatiseerde omgevingen.

Dematic iQ "PICK" biedt de volgende functies:

 • Volledig geautomatiseerde orderpicking
 • Goederen-naar-persoon-orderpicking
 • Zones-trajectgeleiding
 • Batch-orderpicking
 • Cluster-orderpicking
 • Enkelvoudige orderpicking
 • Stukgoed-, karton-, lagen- en palletpicken
 • Pickkarren
 • Samenstelling van sets
 • In-Store orderverwerking
 • Standaard kengetallen en KPI's
   


Post-picken

De Dematic iQ "Post-Pick" module waarborgt door geïntegreerde standaardprocedures de foutloosheid en prestaties bij verpakking en consolidering en bij Dematic "Put-Wall", etikettering en etiketteringsubsystemen tot aan voltooiing van de opdracht. Het ondersteunt handmatige, gemechaniseerde en geautomatiseerde processen en ook verschillende pakeenheden, zoals pallets, dozen, bakken en stukgoederen.

Dematic iQ „Post-Pick“ biedt de volgende functies:

 • Geïntegreerde etikettering
 • Dynamische toewijzing voorraadlocatie
 • Kwaliteitscontrole
 • Short-pick-transparantie
 • Weergave van de grootte van de distributiebak
 • Standaard kengetallen en KPI's
   


Verzending

De Dematic iQ "Ship" module omvat in de branche bewezen methoden en processen die ertoe bijdragen een effectieve verzending van het product vanuit het magazijn zeker te stellen. Het ondersteunt verschillende pakeenheden, van pallets en dozen tot containers, plus handmatige, gemechaniseerde en verregaand geautomatiseerde processen.

Dematic iQ „Ship“ biedt de volgende functies

 • Gemechaniseerde en rechtstreekse sortering/transport
 • Consolidering/tussentijdse opslag
 • Levering op de productielijn
 • Buffering en terbeschikkingstelling
 • Toewijzing van gangen voor tussenopslag
 • Aanmaken van laadbrieven
 • Verzenddocumenten
 • Stopvolgorde
 • Belading
 • Standaard kengetallen en KPI's