Dematic Global Website

Optimalisering

Voor een intelligentere orderverwerking

Slimmere logistieke beslissingen dankzij Dematic iQ optimalisering

De Dematic iQ optimaliseringsmodule maakt een intelligente aansturing van de logistieke goederenstroom met behulp geavanceerde algoritmen mogelijk. De goederenstroombesturing is gebaseerd op de actuele systeemstatus, de toewijzing van bronnen wordt daardoor duidelijk verbeterd en de systeemcapaciteit, de benutting van het magazijn plus de efficiëntie van de automatisering wordt geoptimaliseerd. Dit vermindert de kosten per transactie aanzienlijk.

De Dematic iQ "Optimization"-module is in elk afwikkelingsproces ingebed en stelt standaard functies ter beschikking die het mogelijk maken intelligente afwikkelingsplannen aan te maken, die de mogelijkheden voor optimalisering van de installaties, voor de inzet van personeel en voor de processen omvatten.


Optimalisatie van de benutting van het magazijn

Dematic iQ gebruikt intelligente algoritmen om inslag in het magazijn en keuze van voorraadlocatie aan de producteigenschappen en opslagomstandigheden met de fysieke magazijnstructuur aan te passen. Daarmee draagt de software er in belangrijke mate toe bij, de beschikbare magazijnruimte optimaal te benutten en de efficiëntie van de automatisering te vergroten. Functies als de dynamische toewijzing van magazijnlocaties (slotting) garanderen een maximale efficiëntie en de maximale doorvoer, terwijl de berekeningen van de geschiktheid van het product ertoe bijdragen de magazijndichtheid te vergroten en de benutting van de magazijnvakken te verbeteren.


Optimalisering van de inzet van personeel

Geavanceerde algoritmen controleren de dagelijkse taakstellingen in het kader van de beschikbare middelen en maken het mogelijk het juiste personeel dynamisch voor de juiste taken in te delen. Daarmee dalen de totale loonkosten. Het samenvoegen van picktaken maximaliseert de pickefficiëntie door reductie van het aantal ritten naar de picklocaties en de afstand naar de volgende locatie. Bovendien vermindert de betere pickdichtheid het aantal benodigde bakken.


Optimalisatie van de benutting van de installatie

Aansturen van de goederenstroom in realtime verhoogt de doorvoer. Geavanceerde algoritmen verdelen de werklast dynamisch en maken een intelligente tijdplanning en optimalisering van de ingezette middelen mogelijk. Deze dragen bij tot een verhoogde systeemcapaciteit, een geoptimaliseerde uitvoering van sorteerwerkzaamheden en dalende magazijnkosten.


Optimalisering van de orderverwerking

Geplande en continue verwerkingsstrategieën passen schema's aan veranderende profielen aan en bevorderen de efficiëntie van de orderverwerking. U kunt de planningsprocessen voor het orderbeheer en de orderverwerking optimaliseren, om stuks-, cluster-, of batchgebaseerde of rollende werkstrategieën te bepalen, die de productiviteit bij de aanvulling, van de installatie en bij het inzet van personeel vergroten. Daarnaast is het mogelijk om voor elk gedeelte een aparte efficiëntiemanagementstrategie vast te leggen.


Optimalisering van de productaanvoer

Door continue en automatische beoordeling van de behoefte aan middelen is men in staat de productaanvoer aan de individuele arbeidsproductiviteit van een medewerker aan een pickstation aan te passen. De producten worden onderweg zo verdeeld dat geen installaties hoeven te worden stopgezet en geen processen onderbroken hoeven te worden, om de doorvoer te vergroten.


Optimalisering van de inzet van bakken

De kosten voor Split-Case orderpicking, consolidering, verpakking en verzending met configureerbare algoritmen kunnen gereduceerd worden. Deze houden rekening met relevante producteigenschappen om een optimale orderpicking en selectie van de verzenddoos zeker te stellen. Mix-Case algoritmen bevorderen de benutting van laad- en stellingvriendelijke pallets. Daarmee bereikt men een maximale dichtheid, stabiliteit en efficiëntie bij het vullen van stellingen in de detailhandel.
 

Voordelen

  • Verkorting van de doorlooptijden
  • Reductie van de benodigde ruimte
  • Lagere kosten per bak
  • Kortere looptijden van het magazijnpersoneel
  • Grotere efficiëntie van het orderpicken
  • Vermijden van pieken-/improductieve tijden
  • Verlaging van de materiaal- en verzendkosten
  • Reductie van de voor aanvulling benodigde tijd en mankracht
  • Betere gebruik van het oppervlak en efficiënte automatisering