Dematic Global Website

Onderhoud

Automatisering en rationalisering van de onderhoudsprocessen

Automatisering en rationalisering van de onderhoudsprocessen

De Dematic iQ "Maintenance" module is een computergebaseerd onderhoudssysteem voor het volledige magazijn, dat het rendement op de omzet verhoogt, de onderhoudsprocedures rationaliseert en de onderhoudskosten vermindert. Deze aanvullende oplossing kan zowel in uw netwerk worden geïnstalleerd of op een veilige server in onze datacentrum gehost worden. De onderhoudsfunctie staat ook als zelfstandige CMMS-oplossing ter beschikking.


Arbeidsplanning

De Dematic iQ "Work-Management" module stelt klantspecifieke formulieren en rapporten ter beschikking, om werkopdrachten aan te maken, te bewerken en af te sluiten. Eveneens inbegrepen zijn een opdrachttoewijzing plus nog meer automatische opties, die de personeelsbehoefte verminderen. Voor geselecteerde groepen is het mogelijk klantspecifieke autorisaties voor de toegang tot gegevens vast te leggen.


Preventief onderhoud

De Dematic iQ "Preventive-Maintenance" module genereert geautomatiseerd aan de hand van vastgelegde onderhoudsintervallen of handmatig een programma voor het preventieve onderhoud aan alle installaties en locaties, zodat de opslagtechnologie storingsvrij werkt. Bovendien maken geïntegreerde prognoses het mogelijk de werkbelasting en de inzet van personeel te optimaliseren.


Resourcesbeheer

De Dematic iQ "Asset-management" module beheert en indexeert al uw technische installaties met alle bijbehorende gegevens of classificeringen. U kunt bestanden, garantiegegevens, informatie van het typeplaatje, informatie over inspectie en preventief onderhoud, alsmede reserveonderdelen opslaan. Ook door de gebruiker aanpasbare velden worden aangeboden.


Inspecties

De Dematic iQ "Inspections" module stelt de gebruiker in staat een groot aantal specifieke inspecties aan te maken, te plannen en uit te voeren. Daarin opgenomen zijn maatregelen voor kwaliteitszorg, veiligheidscontroles, compliance-audits, klantenenquêtes en tellerstanden. Daarbij kan de te melden informatie lokaal in realtime worden bijgewerkt en in het totale systeem ter beschikking worden gesteld. Verder kunnen de inspecties in het kader van voorgedefinieerde acties met andere gegevensbestanden gekoppeld worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de gegevens van de installaties met geactualiseerde looptijden of uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan te vullen, wanneer als resultaat van de inspectie een reparatie nodig was.


Bestandsbeheer

De Dematic iQ "Inventory" module maakt een hiaatloze administratie van de totale materialen, het onderdelenmagazijn, de inkoop en de leveranciers mogelijk. Volg materiaal- en verzendkosten, bestel- en vrijgavefuncties plus de maximum- en minimumvoorraden van het onderdelenmagazijn voor het bepalen van de beschikbare voorraden. Op deze manier kunt u nabestellingen automatisch uit laten voeren, nieuwe bestellingen doen en gebruikersgedefinieerde velden aanmaken, om informatie over geselecteerde reserveonderdelen te vervolgen.


Dashboardweergaven en rapporten

Geef uw leidinggevende de transparantie die u nodig heeft om juiste beslissingen voor de uitvoering van het werk te treffen. De rapporten kunnen gegevens uit alle tabellen in het systeem overnemen. Bovendien behoren informatie over middelen en financiën plus kritieke prestatie-indicatoren (KPI), die in betekenisvolle en professionele kenvelden of grafieken gepresenteerd worden. Daarnaast is het mogelijk klantspecifieke rapportsjablonen aan te maken.


Mobiele, draadloze toegang

Met de mobiele toegang kunnen ook onderweg werkopdrachten in ontvangst genomen, bewerkt en vrijgegeven en de taken met tijd- en materiaalboekingen afgesloten worden. Inspecties, voorraadcontroles, inventarisaties en resourcesbeheer worden op een webbased platform of als installeerbare Android-app aangeboden.

Voordelen

  • Snellere en betere beslissingen
  • Grotere efficiëntie met optionele Mobile-App
  • Geïntegreerde onderdelenbestelling via Dematic "Online Parts"
  • Vervolging van trends en "Best-Practice"
  • Vermijden van ongeplande stilstand
  • Overzicht over de productiviteit van installaties en arbeidskrachten
  • Detecteren van de daadwerkelijke oorzaken van storingen
  • Foutanalyse
     

Onderhoudsmanagement

De Maintenance Management Solution voor het onderhoudsmanagement van Dematic stelt een gecomputeriseerd onderhoudsmanagementsysteem (CMMS) ter beschikking, dat de gehele levenscyclus van het distributiecentrum ondersteunt. Het combineert het overzichtelijke ontwerp van de Sprocket software met de productspecialisatie en krachtige klantenservice van Dematic. Het resultaat is een degelijke en flexibele oplossing, die aan de totale eisen ten aanzien van onderhoud vandaag en in toekomst voldoet.