Dematic Global Website

Besturing

Volledig geïntegreerde mechatronische en handmatige oplossingen

De Dematic iQ "Control" module is gebaseerd op een uniform platform - die controller en software omvat - en waarborgt een integrale aanpak van de automatisering en staat daarmee centraal in onze op kennis gebaseerde logistieke oplossingen.

De systemen van Dematic maken de onmiddellijke realtime toegang tot gegevens van apparaten op besturings en mechatronisch niveau. Dat is de ideale uitgangspositie, deze informatie zo voor permanente procesverbetering in het magazijn zo te gebruiken, dat het de doorvoer verhoogt en de kosten gereduceerd kunnen worden.

De Dematic iQ "Control"-module waarborgt de strategische controle van het totale magazijn. De software werkt samen met zeer complexe automatiserings-, en handmatige technologieën en waarborgt snelle en betrouwbare reactietijden. Het maakt de controle van de logistieke procedures en processen in de gehele geïntegreerde oplossingsomgeving mogelijk. De intelligente uitzonderingsbehandeling in het geval van een fout stelt efficiënte processen en interactie met geautomatiseerde componenten zeker.

Dematic iQ "Control" is in staat de meest uiteenlopende technologieën te combineren, om minder complexe deeloplossingen aan zeer complexe geïntegreerde systemen te koppelen.

Bijzondere prestatiekenmerken:

 • Coördinatie van de aan de orderverwerking en aan de goederenstroom gestelde eisen uit geautomatiseerde en handgeschakelde processen
 • Realtime reactie in fracties van seconden en geen wachttijd voor de vertragingsvrije interactie met de installaties
 • Organisatie en synchronisatie van de middelen en van de goederenstroom door unieke geïntegreerde besturingsfuncties, die de capaciteit van de installaties volledig benutten
 • Workflow gerichte flexibiliteit
 • Visualisatie van prestatie- en de installatiegerlateerde processen
 • Gesynchroniseerde releaseschema's voor software en mechatronica
 • Eventmanagement
 • Wereldwijd gestandaardiseerde subsystemen
 • Standaard kengetallen en KPI's

Voordelen:

 • Optimalisering van prestaties en doorvoer
 • Benutten van het volledige potentieel van uw investering in software en oplossingen
 • Optimale voordelen bij centrale aanvulling en dynamische processen door synergieën tussen fulfillment- en controlemodules
 • Verbeterde beschikbaarheid, zodat voorraden van artikelen steeds beschikbaar zijn en onnodige vertraging en stilstandtijden worden vermeden.
   

Geautomatiseerde goederenstroom

De geautomatiseerde goederenstroom maakt de synchronisatie en centrale administratie van de processen van een geïntegreerde oplossing bij de beweging van de producten en materialen door het volledige magazijn mogelijk. Met behulp van een permanente tracering en bewaking van alle processen en middelen is Dematic iQ in staat het installatiebeheer over de complete transportroute te maximaliseren. Daarbij worden nauwkeurige transportcommando's aan de relevante apparaten gestuurd en de terugmeldingen verwerkt. Het platform stelt een verscheidenheid aan aangepaste algoritmen voor afvoersturing, goederenstroom en logistiek ter beschikking, om de prestaties en gebruik van het oppervlak en de efficiëntie van de automatisering en de totale oplossing te optimaliseren.

Bijzondere prestatiekenmerken:

 • Planning, aansturing en controle van de goederenstroom
 • Naadloze en uitgebreide bewaking van de transporten
 • In- en uitslag
 • Sorteren en materiaalaanvoer
 • Planning van de trajectgeleiding, aansturing en controle van het transportsysteem
 • Ondersteuning van enkelvoudige of meervoudige systemen: Transportbanden, magazijnkranen, Multishuttle, dwarsschuifwagen, verticale hefsystemen, enkelvoudige railsystemen, heftrucks met mobiele apparaten, andere geïntegreerde apparaten
   

Sortering en trajectgeleiding

De efficiëntie van een geautomatiseerd distributiecentrum hangt niet alleen af van de gegevensstroom maar ook van de storingsvrije stroom van fysieke producten. De Dematic iQ "Sortation & Routing" module waarborgt de realtime controle van de productstroom op een transportlijn plus de realtime rapportage ter verhoging van de productiviteit van het systeem en de arbeidskrachten.

Bijzondere prestatiekenmerken:

 • configuratie of verandering het bestemming en/of eigenschappen van dozen
 • Uitwisseling van de belangrijkste afwikkelingsgegevens plus de statusmeldingen met de host
 • Systeemadministratie in de afzonderlijk gewenste omvang
 • Bewaking van magazijnprocessen in het kader van de afwikkelings- en sorteerfuncties
 • Categorisering, weergave en printen van statistieken
 • Beheer van vergelijkbare groepen van eisen ten aanzien van verzending
 • Toewijzing van meerdere ID's aan een plaats van bestemming of van een ID naar meerdere plaatsen van bestemming
 • Optimalisering van de goederenstroom in een trajectgeleid distributiecentrum
   

Automatisch geleide transportsystemen

De Dematic iQ "AGV transport" functie waarborgt de storingsvrije werking van onbemande transportsystemen in uw magazijn.

Bijzondere prestatiekenmerken:

 • Voertuigplanning
 • Trajectgebaseerd verkeergeleiding
 • Status-/storingscontrole/alarmering
 • Belastinggraad van de voertuigen en diagnostische ondersteuning
   

Algemene productiviteit bevorderende systemen

De algemene Dematic iQ "Control"-module is een belangrijke onderscheidende factor, waardoor het mogelijk is het beste van een verscheidenheid aan technologieën te gebruiken om een hybride oplossing te realiseren, die zich door een grotere capaciteit in de orderverwerking en een grotere foutloosheid in de goederenstroom kenmerkt.
 
Op licht gebaseerde afwikkelingstechniek biedt goede man-naar-goederen oplossingen, die schaalbaar zijn, om lage tot hoge SKU-aantallen bij lage tot hoge artikelomzetten te ondersteunen. Het modulaire ontwerp staat garant voor eenvoudigste uitbouwmogelijkheden ter aanpassing aan een veranderende productmix.
 
Mobiele apparaten maken spraak- en displaygestuurde man-naar-goederen oplossingen mogelijk in combinatie met de dynamiek, de flexibiliteit en de voordelen van de draadloze toegang. Bovendien bieden mobiele oplossingen de "natuurlijke" bewegingsvrijheid bij vrije handen en ongedeelde aandacht voor het orderpicken en het hanteren van materialen.
 
Onafhankelijk van de technologie stelt Dematic iQ kostenefficiënte hardware- en softwareoplossingen ter beschikking, die ertoe bijdragen de productiviteit en foutloosheid van het orderpicken wezenlijk te vergroten. Daarbij ondersteunen zij man-naar-goederen- en goederen-naar-man processen, wanneer invoerapparaten worden gebruikt.
 
Deze oplossingen richten zich op het papierloze orderpicken. Daarvoor worden onder andere spraaksturing, licht, draadloze en mobiele apparaten ingezet, zodat het magazijnpersoneel minder of helemaal niet meer hoeft te lezen, schrijven of naar magazijnvakken zoeken moet. Het verhoogt de productiviteit aanzienlijk.

Bijzondere prestatiekenmerken:

 • Ondersteuning van hybride technologiecombinaties
 • Multimodale interactie tussen apparaten met spraak- en gebaargestuurde gebruikersinterfaces
 • Workflow georiënteerd: sequentieel en overlappend
 • Flexibele ondersteuning van talrijke werktuigen
 • Uitgebreide ondersteuning voor standaard mobiele apparaten voor gegevensoverdracht
 • Spraakherkenning