Dematic Global Website

Analyse

Prestatieve transparantie in realtime

Prestatieve transparantie in realtime

De Dematic iQ Analytics"-module meet en optimaliseert de goederenstroom plus de orderverwerking, doordat het de huidige evaluaties ter beschikking stelt die in realtime uit de gegevens gefilterd worden, die in het Dematic-systeem en andere bedrijfssystemen al aanwezig zijn. De module maakt kengetallen ter referentie aan en analyseert realtime gegevens, zodat men nauwkeurig die inzichten verkrijgt, die men nodig heeft om bij veranderende klantenbehoeften de juiste logistieke beslissingen te kunnen treffen.


Gegevensbeheer

Efficiënt en effectief gegevensbeheer is onmisbaar, om bruikbare informatie te kunnen verzamelen en ter beschikking stellen. De Dematic iQ „Analytics“-module registreert de gegevens uit verschillende software- en besturingsbronnen, centraliseert deze en zet ze in realtime informatie om. Daarmee bent u steeds meteen en in één oogopslag over de prestaties van het gehele magazijn en  van het toeleveringsnetwerk geïnformeerd.


Ondersteuning van de besluitvorming en planning

Om van meer transparantie en vaardigheden van het magazijn te kunnen profiteren, moet men eerst weten waar men staat, voordat men kan bepalen waar men heen gaat. De Dematic iQ „Analytics“-module stelt historische rapporten met trendindicaties ter beschikking die iemand in staat stellen de planning aan de hand van het historische prestaties te optimaliseren en tegelijkertijd gefundeerde logistieke beslissingen van deze huidige situatie worden getroffen, die in realtime aan de hand van het huidige gegevens vastgesteld werden. De gegevens worden samengevat en in overzichtelijke vorm gepresenteerd, zodat men meteen kan zien hoe men de processen in het verantwoordelijkheidsbereik kan optimaliseren.


Prestatieve kengetallen

Kritieke prestatie-indicatoren (KPI) en trend- en prestatierapportage geven een betekenisvol overzicht over de actuele status en de vooruitgang in het magazijn om sneller te kunnen reageren. De informatie worden via eenvoudig configureerbare dashboardweergaven ter beschikking gesteld, die op de individuele wensen van de verschillende doelgroepen — magazijnpersoneel, teamleider of bedrijfsleiding — en op de specifieke behoefte van de klant afgestemd zijn. De gegevens worden in de vorm van afbeeldingen, tabellen en symbolen gepresenteerd, die een betekenisvol overzicht over de bedrijfsstatus garanderen en die afzonderlijke prestatieniveaus bij beslissingen over het magazijnbeheer effectief ondersteunen.
 

Bijzondere prestatiekenmerken:

 • Dashboardweergaven en rapporten in realtime
 • Honderden operationele kritieke prestatie-indicatoren (wordt verder uitgebouwd)
 • Operatorvriendelijke gebruikersinterface
 • “Data Mining“ van verloop- en productiviteitsgegevens
 • Scorecards vervolgen en beoordelen de prestaties
 • Geïntegreerde "Data Warehouse"
 • Consolidering van gegevens uit verschillende bronnen
 • Integraal overzicht over de bedrijfsprocessen
 • Creëert de basis voor toekomstige voorspellende analyses
   

Voordelen

 • Gefundeerde beslissingsprocessen
 • Herkenning van trends en daarop gebaseerd fijnafstemming van bedrijfsprocessen
 • Proactieve oplossing van problemen
 • Snel terugzetten van de werkprocedure
 • Vermijden van onderbrekingen
 • Toename van de productiviteit en verlaging van de kosten