Dematic Global Website

Bedrijfsbegeleiding

Bedrijfsbegeleiding op locatie bij de klant

Permanent werkende technische installaties en support bij de klant

In het kader van een bedrijfsbegeleiding van Dematic wordt u permanent een eigen serviceteam op locatie ter beschikking gesteld Het serviceteam verleent onmiddellijk support wanneer en waar ook u die nodig heeft. Het achterliggende managementsysteem helpt u problemen op tijd te identificeren, en het biedt u duidelijke verantwoordelijkheden. Onze maatgesneden servicepakketten variëren van de terbeschikkingstelling van een kleine team tot de overname van de volledige verantwoordelijkheid voor alle technische taken bij u op locatie.

 • Dematic Customer Service Team (Bedrijfsbegeleiding) 
 • Bescherm uw investering 
 • Flexibele overeenkomsten of dienstverleningen
 • Kennzahlenorientierter Service Vertrag (KPI’s) 
   

Uw Dematic team ter plaatse

Een overeenkomst voor permanente bedrijfsbegeleiding kan een voordelig alternatief zijn voor het aanhouden van eigen middelen of het recruteren van nieuwe interne middelen zijn. Wij stellen u op aanvraag een speciaal opgeleid team van technici van Dematic op uw locatie ter beschikking, die als onderdeel van uw team fungeren. Het aantal teamleden, hun arbeidstijden, werkschema's plus specialisatierichtingen passen wij daarbij aan uw individuele wensen aan en omvatten alle taken voor monteurs en technici inclusief goederenstroombesturing. Een eigen bedrijfsbegeleidingsteam van Dematic heeft bovendien het voordeel van een geïntegreerde onderdelenvoorziening plus volledige technische ondersteuning met Hotline, IT- en externe leveranciers. Bovendien wordt door middel van beschikbaarheidsgaranties plus op kengetallen gebaseerde serviceovereenkomsten, het risico voor systeemuitval op Dematic overgedragen.

Bescherm uw investering!

De kosten van het aanhouden van eigen personeel voor de bewaking van uw installatie kan tegen de kosten van ongeplande reparaties en stilstandtijden worden afgewogen. Zelfs in vergelijking met de beste On-Call-servicestrategieën kan een overeenkomst voor bedrijfsbegeleiding de meest voordelige optie zijn om uw investering te beschermen.

Op kengetallen gebaseerde serviceovereenkomst (KPI’s)

Dematic neemt in het kader van een op kengetallen gebaseerde overeenkomst de volledige verantwoordelijkheid voor geplande, corrigerende of reactieve onderhoudsmaatregelen, evenals voor het verhelpen van storingen en technische ondersteuning in het lopende dagelijkse bedrijf. Onderhoudskosten, arbeidstijden, stilstandtijden en reserveonderdelen kunnen bewaakt, gemeten en met oog op efficiëntie- en productiviteitsdoelstellingen gerapporteerd worden.

Flexibele overeenkomsten of dienstverleningen

Uw Dematic-team op locatie zal de serviceverrichtingen op uw bedrijfsprocessen afstemmen, zodat het op uw dagelijkse behoeften reageren kan en erbij helpt, uw strategische doelstellingen te bereiken. Onze bedrijfsbegeleidingsteams zorgen voor het beste onderhoud en reparatie dat u vandaag kunt krijgen. Bezorg uzelf een voorsprong op de concurrentie door de gespecialiseerde opleiding, kennis en ervaring van onze bedrijfsbegeleidingstechnici van Dematic.

Voordelen van de bedrijfsbegeleiding van Dematic:

 • Alle gebruikelijke taken voor technici worden ter beschikking gesteld, inclusief goederenstroombesturing
 • Personeelswerving, opleiding, administratie en infrastructuur
 • Onderdelenvoorziening en -beheer
 • Support met Hotline-, IT- en externe leveranciers
 • Overdracht van risico voor beschikbaarheid van het systeem naar Dematic
 • Beschikbaarheidsgaranties
 • Op kengetallen gebaseerde serviceovereenkomst (KPI’s)