Dematic Global Website

Wat wij bieden

Wat wij bieden - Een internationaal netwerk van hooggekwalificeerde vakmensen

Neem verantwoordelijkheid en breidt u dagelijks uw kennis en kunnen uit - in een internationaal netwerk van hooggekwalificeerde vakmensen.

Onze medewerkers werken in een internationaal netwerk van specialisten, dat bij de bereidwilligheid tot samenwerking en uitwisseling van kennis doorslaggevend voor het economische succes is. Hoge flexibiliteit bij de verwerking van specifieke klantenwensen en hun efficiënte realisatie in een netwerk van specialisten zijn kenmerkend voor de eisen aan succesvol werk bij ons.

Vergoeding & arbeidsvoorwaarden

Wij bieden aantrekkelijke en marktconforme vergoedingen en arbeidsvoorwaarden. Onze vergoedingssystemen zijn in redelijke mate prestatiegericht en komen overeen met de grote uitdagingen, waarvoor wij onze medewerkers plaatsen.

Waar mogelijk, bieden wij flexibele arbeidssystemen en moderne arbeidsmodellen.

Carrièreontwikkeling

Bij ons kunt u zich ontwikkelen. Eigentijdse taakgerichte opleidingen en vervolgcursussen behoren net zo goed tot ons beroepsmatige dagelijkse leven als persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden door jobrotatie, die zeker ook internationaal kan zijn.