Software:

Uw voordeel

Uw nut van een Dematic SAP implementatie

Open voor veranderingen

Met veranderende markten en veranderingen in ondernemingen kunnen ook de eisen aan de logistiek bijzonder snel veranderen. Daarom is het belangrijk dat oplossingen van begin af aan zo worden ontworpen, dat fundamentele veranderingen zoals bijv. de automatisering van handmatige procedures of de implementatie van een nieuwe pickmethode gemakkelijk te realiseren zijn. Oplossingen van Dematic zijn open voor veranderingen en bieden daarmee een optimale bescherming van uw investering.

Systeembeheer

Het systeembeheer van de SAP-oplossing kan door de al aanwezig SAP systeembeheerder worden overgenomen. De hulp van Dematic kan via de Remote-Assistance-functies er bij gehaald worden.

Uitbrengen van releases

Dematic houdt zich aan standaarden. Bij SAP implementaties worden daarom alleen de door SAP voorziene interfaces (IDoc's, RFC's, BadI's, Customer Functions etc.) toegepast. Het uitbrengen van releases is daarmee zeker gesteld.

Kwaliteitsnormen en systeemveiligheid op hoog niveau

Bij de planning en realisatie van Dematic-projecten is de kwaliteit gewaarborgd. Klanten profiteren daar van meet af aan van: Van de deskundige advisering en probleemloze ingebruikname tot aan betrouwbaar werkende installaties met weinig stilstand en geminimaliseerde service.

Goede beschikbaarheid van het systeem

In aanvulling op de failover van de SAP systemen gebruikt Dematic eigen veiligheidsmechanismen voor de mechatronica. U zorgen o.a. daarvoor, dat een ordelijke weer opstarten bij stopgezette installaties zeker gesteld is.

TCO / ROI

Bij de planning en realisatie van logistieke systemen wordt ook rekening gehouden met de TCO (Totaal Cost of Ownership) van de klant. Daarnaast laten veel projecten binnen zeer korte tijd ook een snelle return on investment (ROI) zien en is daarmee de concurrentiekracht van de klant verbeterd.

Service van Dematic

Meerwaarde van uw Lifecycle Partner 

Ter ondersteuning van een langdurige samenwerking biedt Dematic voor de tijd na de ingebruikname een omvangrijke support voor de systeemoplossing inclusief hard- en software aan. Op aanvraag is een 24-uursservice gedurende het hele jaar beschikbaar. Support en onderhoud voor de software kunnen vanaf afstand worden uitgevoerd. Ingewikkelde afspraken ter plekke zijn alleen nog in uitzonderingsgevallen noodzakelijk.

Maintenance Services

 • 24/7 oproepbaar, controle op afstand, begeleiding op afstand
 • storingsdiagnose en -oplossing
 • Software updates, systeemsupport
 • Nooddiensten
 • Tijdelijke Bedrijfsbegeleiding
 • Advisering & Training 
   

Maintenance Based Services

 • Verwerking van wijzigingsverzoeken
 • Modernisering en upgrading
 • Service-advisering

Untitled Document

Neem contact met ons op