Software:

Projectmethodologie

Projectmethodologie bij de implementatie van SAP-projecten

Haalbaarheidsstudie

Complexe SAP projecten beginnen vaak met een haalbaarheidsstudie. Deze controleert eventuele projectrisico's en dient als basis voor latere SAP implementaties, waardoor dan ook implementaties in het draaiende bedrijf mogelijk worden. Dematic analyseert o.a. wensen van klanten om aanbevelingen met betrekking tot SAP EWM vs. SAP LES te kunnen geven.

SAP logistieke advisering 

Expertise in het maken van logistieke oplossingen in combinatie met een enorme kennis van voor de branche kenmerkende bedrijfsprocessen en diepgaande kennis van SAP zijn kenmerkend voor het hoge niveau van de logistieke advisering van Dematic. Bij bestaande installaties ondersteunen wij u graag bij procesoptimalisatie en herontwerp.

Business-Blueprint

De Business-Blueprint dient als gedetailleerde specificatie van uw eisen. Uw processen worden in eerste instantie geregistreerd en geanalyseerd. Samen met u wordt dan vastgelegd hoe de processen en functionaliteiten in het nieuwe systeem afgebeeld moeten worden en welke maatregelen voor deze omzetting nodig zijn In de Blueprint wordt dit schriftelijk gedocumenteerd.

Emulatie

Bij geautomatiseerde magazijnen wordt door ons steeds een 3D-emulatie van uw magazijnarchitectuur aangemaakt. Veranderingen in uw werkprocedures kunnen daarom bijzonder snel tegen de emulatie getest worden, eerste massatests kunnen al voor de daadwerkelijke inbedrijfstelling bij de klant worden uitgevoerd. Daarmee wordt de inbedrijfstelling ter plekke verkort, worden fouten vermeden en de risico's geminimaliseerd.

Realisatie

De realisatie van uw eisen volgt, zodra de details opgehelderd zijn. De nauwkeurige opheldering van de details in de vorige Business Blueprint-fase bespaart tijd in de realisatie en maakt een omschakeling in het draaiende bedrijf mogelijk.

De realisatie volgt in principe volgt in principe met gebruik van de SAP-standaarden. Zijn niettemin extra ontwikkelingen nodig, dan worden deze volgens standaard ontwikkelingsrichtlijnen van Dematic gerealiseerd.

Testfase

Dematic hecht veel waarde aan een adequate testfase, om de kwaliteit in het project zeker te stellen. De noodzakelijke tests worden in meerdere op elkaar voortbouwende fasen doorgevoerd:

  • Afzonderlijke functietest
  • FAT (Factory Acceptance Test)
  • Belastingtest
  • Integratietest
  • Installatietest 
      

Migraties

Voor ondernemingen, die hun bestaande logistieke systemen op SAP EWM of SAP LES willen omzetten, neemt Dematic de complete migratie van de bestaande systemen over en voert alle hiervoor noodzakelijke stappen uit. De ervaringen, die in veel projecten verzameld zijn, maken een naadloze omschakeling in het draaiende bedrijf mogelijk. Normaal gesproken is een parallelsysteem niet nodig.

Integratie van subsystemen

Dematic heeft als marktleider in de logistieke automatisering bijzondere expertise in de aansluiting van subsystemen. Dematic richt zich in principe altijd op standaarden, zodat het systeem toegankelijk blijft voor latere veranderingen.

Trainingen en informatie

In het bijzonder bij moderniseringsprojecten zijn informatiebijeenkomsten en trainingen van de gebruiker bijzonder belangrijk. De acceptatie van een nieuwe oplossing kan door vroegtijdige informatiebijeenkomsten duidelijk verhoogd worden en de installatie komt na de inbedrijfstelling sneller op het beoogde prestatieniveau.

Untitled Document

Neem contact met ons op