Software:

E'wms® Warehouse Management System

WMS-software voor magazijnsturing- & beheer voor goederenbehandelingssystemen

E'wms® Warehouse Management System is onze geavanceerde softwaretoepassing waarmee u voorraad, orders, locaties en transportopdrachten kunt beheren in magazijnen en distributieomgevingen. Het vormt de perfecte schakel tussen uw logistieke omgeving en uw installaties voor goederenbehandeling. E’wms® is een volwaardige en flexibele oplossing waarmee u zowel de productiviteit en de nauwkeurigheid van de voorraad in uw magazijn of distributiecentrum zult verhogen. 

Basisfunctionaliteiten

E'wms® is beschikbaar als een volledig geïntegreerde softwaresuite, maar kan ook worden geconfigureerd met de nodige lagen en functies. Het is geschikt voor stand-alone toepassingen of voor een naadloze integratie met uw bestaande administratieve systemen. E'wms® bestaat uit twee belangrijke basislagen:

De typische E'wms®-laag met de administratieve modules:

 • voorraadbeheermodule
 • orderbeheermodule

De E'wcs-laag (warehouse control system) voor alle functies met betrekking tot de sturing van de goederenstroom:

 • locatiebeheer
 • transportbeheer
 • visualisatie

Voorraadbeheer

Deze module beheert de voorraad in het magzijn op basis van de goederenstromen:

 • Invoer (ontvangst): Producten worden opgeslagen en gekoppeld aan de drager (of compartiment). De standaard magazijnbestemming wordt bepaald op basis van de verschillende productattributen (eigenaar, lot, kwaliteit, abc-kwalificatie). De optimale positie in het magazijn wordt toegewezen aan de drager op basis van
 • verschillende locatiezoekalgoritmes.
 • Cross-docking: Producten van een specifieke klant worden bij ontvangst direct naar verzending
 • Outgoing (delivery): Beschikbare voorraad in het magzijn is toegewezen aan bepaalde orderregels op basis van geavanceerde toewijzing van algoritmes bv.:
  • minste overblijvende voorraad per drager
  • FIFO (First in First Out) / FEFO (First Expired First Out)
  • capaciteitsverdeling en -optimalisatie
 • Orders kunnen ook automatisch worden toegewezen aan een andere drager in geval van onverwachte producttekorten.
E'wms Carrier

De orderbeheermodule kent productorders toe aan magazijninfrastructuur, zoals orderverzamelstations, crossdocking stations, gebaseerd op vereiste criteria (volgens prioriteit, due-out tijd, orderontvangsttijd, enz.). E'wms® ondersteunt orderverzamelstrategieën zoals single order picking, batch picking en cluster picking. Dankzij optimalisatiealgoritmes kunnen goederenstromen efficiënter worden georganiseerd..

 

Orderbeheer

Basisfuncties van ontvangst tot levering:

 • Ontvangst- en voorraadbeheer: inkomende stroom van producten in magazijnen
 • Herbevoorrading van (dynamische) pickzones
 • Voorraadallocatie: voorraad aan orders toekennen
 • Orderassignatie: orders aan resources of werkposten toekennen
 • Load balancing en aansturing van pickposten en/of orderverzamelresources
 • Consolidatie en verzendlabelling
E'wcs Order Picking

De warehouse control system E'wcs is sturingssoftware die alle automatische apparatuur in uw magazijn in een efficiënt transportsysteem integreert. Het maakt optimaal gebruik van de beschikbare transportmiddelen en opslagmethoden en voorkomt zoveel mogelijk overbelasting. E’wcs bestaat uit twee belangrijke modules.

 • Locatiebeheermodule
 • Transportbeheermodule

Indien nodig, kan de E'wcs-software met een visualisatiemodule worden uitgebreid.can be added when required.

  

Locatiebeheer

De locatiebeheermodule beheert de opslaglocaties van uw dragers (pallets, bakken, kisten, trays, dozen), maar niet de opgeslagen lading zelf. De producten wordn toegewezen aan een opslaglocatie in het magazijn op basis van een uniek vijfdimensionaal coördinatensysteem. Dit systeem ondersteunt het locatiebeheer binnen de verschillende opslagtypes in het magazijn: enkeldiep / dubbeldiep / multidiep / dragerafhankelijke posities, enkel- of multimagazijn handelingen.

E'wcs Location Management

Transportbeheer

De transportbeheermodule definieert hoe goederen verplaatst worden tussen de verschillende zones in uw magazijn, bv.: van opslag tot werkzone of omgekeerd. Individuele bewegingen van dragers worden gerealiseerd door middel van orders die bestaan uit een aantal subtransporten, elk uitgevoerd door een individueel transportmiddel. De module regelt een aantal transport managers, die op hun beurt de transportmiddelen aansturen:

 • E'car® voor magazijnkranen / transferwagens
 • E'con voor conveyors
 • E'tricc® voor AGV's
 • E'tis® voor vloerkettingbanen
E'wcs Transport Management
Untitled Document

Neem contact met ons op


Brochure

Dematic bedrijfsoverzicht

Dematic is een wereldwijd engineeringbedrijf dat ontwerpt, bouwt en u gedurende de hele levensduur van uw apparatuur ondersteunt met logistieke oplossingen die de materiaal- en informatiestroom optimaliseren - van ontvangst tot verzending, binnen de vier muren van de fabriek, het magazijn of het distributiecentrum.