ISO 9001 gecertificeerd QMS

Deze QMS-certificering omvat alle aspecten bij de invoering van een geautomatiseerd goederenstroomsysteem, met inbegrip van ontwerp, engineering, constructie, montage en onderhoud.

Voor gebruikers van de door Dematic ontwikkelde systeemoplossingen betekent dit, dat wij ons concentreren op de vervulling van de klantenbehoeften (klanttevredenheid) met behulp van een gestandaardiseerd, betrouwbaar en robuust engineeringproces, die kwalitatief hoogwaardige resultaten bereikt. Verder betekent het, dat Dematic continue verbetering moet laten zien.

Wat is ISO 9001

ISO 9001 is een aaneengesloten reeks van elementaire zakelijke principes in een standaardformaat voor kwaliteitsmanagementsystemen, die wereldwijd worden erkend. Op dit moment hebben meer dan 100 landen de ISO 9001 als nationale norm geaccepteerd. 

De standaard wordt gebruikt voor de beoordeling en registratie van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001. De standaarden gelden uniform voor organisaties van iedere soort of afmeting.

Waarom zijn de standaarden belangrijk?

Standaarden zorgen ervoor, dat een ieder, overal in de wereld, dezelfde zakelijke taal spreekt. Velen ondernemingen verlangen van hun leveranciers dat zij ISO 9001 gecertificeerd zijn, wat eens te meer de marktkansen voor geregistreerde ondernemingen verhoogt.

Bovendien garandeert de ISO 9001 certificering van een onderneming, dat deze een solide kwaliteitsmanagementsysteem heeft. Gecertificeerde ondernemingen tonen drastische reductie van klachten van klanten, significante reductie van de exploitatiekosten en verhoogde vraag naar hun producten en dienstverleningen. Vele industriële bedrijven verlangen een certificering van hun eigen leveranciers.

Untitled Document

Neem contact met ons op


Gerelateerde Downloads