Dematic Global Website

Oplossingen voor het producerende bedrijfsleven

Betrouwbare en efficiënte transport-, magazijn- en bufferoplossingen

Producenten staan langs de gehele supply chainvoor uitdagingen op gebieden als de opslag van grondstoffen en eindproducten, confectionering, bufferen in het productieproces en orderverwerking. Nauwkeurig volgen van de producten door de volledige supply chain, automatisering van processen ter verhoging van doorvoer en efficiëntie, en efficiënter werken in bestaande installaties met begrensd beschikbare ruimte zijn slechts enkele van de talrijke eisen op dit gebied.

De aanpak van Dematic

Dematic biedt oplossingen voor de productielogistiek voor commerciële productie- en magazijntoepassingen voor kleine, gespecialiseerde producenten evenals voor grote, wereldwijd opererende ondernemingen en ondersteunt de productie met lage, gemiddelde en hoge aantallen. Deze oplossingen worden speciaal ontwikkeld, om precies aan de eisen van de productiesector te voldoen, zoals effectieve benutting van bestaande oppervlaktes, just-in-time levering, afstemming/procesplanning van materiaalstromen, slanke schaalbaarheid, kwaliteit, ergonomie en uptime/beschikbaarheid. Karakteristieke oplossingen optimaliseren processen op het gebied van goederenontvangst, opslag van materiaal, opslag van halfproducten, montage, opslag van eindproducten en uitlevering en bieden de mogelijkheid een groot aantal soorten lading te bewerken, zoals pakken, gesealde pakken, bakken, baden en pallets. 

Dematic ontwikkelt elke systeemoplossing met een open, cijfermatige benadering van de bedrijfspraktijk. Dematic beschikt over de nodige ervaring en vakkennis in de procesoptimalisatie, om oplossingen met hoge prestaties voor het bedrijfsleven te ontwikkelen. Wereldwijd zijn honderden succesvolle referentieprojecten in gebruik. Het centrale onderdeel en de kern van iedere oplossing van Dematic zijn het modulaire systeemontwerp en de strategische managementsoftware, die realtime controle, transparantie en operationele inzichten levert. 

De systemen kunnen zowel uit oplossingen voor afzonderlijke processtappen zoals de montage bestaan, of ook alle functies van de productielogistiek hebben betrekking op, van de goederenontvangst tot de opslag voor de uitlevering. Dematic ontwikkelt elk systeem als modulaire, flexibele en schaalbare oplossing, die voor veranderingen in leveringsschema's, productiecapaciteit, kosten en kwaliteitseisen uitgerust is. Dematic garandeert de succesvolle werking van het systeem en schept een hoge ROI:

 • Reductie het noodzakelijke fabrieksoppervlak, de benodigde tijd voor de verwerkingstijd en van het benodigde arbeidsinzet in de productie
 • Optimalisering van materiaal- en informatiestroom, processen en activiteiten in de fabriek
 • Intensiviering van de capaciteit, kwaliteit, nauwkeurigheid & Ergonomie  
   

Trends en thema's

 • duurzaamheid - gereduceerd energieverbruik, herbruikbare materialen, "groene" verpakkingen
 • Concentratie op productieopbrengst en flexibiliteit met betrekking tot capaciteit
 • Verschuiving van de productie terug naar het eigen land
 • Toenemende diversiteit als gevolg van steeds hogere verwachtingen aan de klantenservice, verwachte diversiteit van het aanbod en unieke voorschriften in verschillende markten 
   

Uitdagingen en groeistimulatoren

 • Arbeidskrachten - beschikbaarheid, opleiding en kosten
 • Steeds hogere energiekosten
 • Beschikbaarheid van kapitaal voor investeringen in uitbreiding en uitrusting
 • Snelle veroudering - technisch, functioneel, stilistisch  
        

Karakteristieke oplossingen

Contact

Neem contact met ons op

Vul alstublieft het Contactformulier voor meer informatie in en  wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Contact